Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Feudális összeírások

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2021
Dátumіконка для сортування Ssz Leírás Link
1724.Jan.01, Sat 152 A megyegyűlésen a községekre és a taksás nemesekre, valamint a majorosokra /gazdatisztekre/ kivetett adó.
1724.Jan.01, Sat 202 A nádudvari járásból a jelzett időközben elszökött jobbágyok személyszerinti összeírása falvanként.
1724.Jan.01, Sat 155 Szabolcs megye három járásában lakó taksás nemeseinek összeírása repartitioval, községenként csoportosítva.
1724.Jan.01, Sat 158 A nádudvari járás adózóinak személyenkénti és falvankénti adóösszeírása.
1724.Jan.01, Sat 213 A leleszi Convent hivatalos másolata a Szabolcs megyéből 1724 és 1735 között elszökött jobbágyok összeírásáról.
1724.Jan.01, Sat 213 A leleszi Convent hivatalos másolata a Szabolcs megyéből 1724 és 1735 között elszökött jobbágyok összeírásáról.
1725.Jan.01, Mon 183 Az 1725. évre szóló adóösszeírás járásonként /a járásokon belül falvanként/ és megyei összesítője.
1725.Jan.01, Mon 161 A kisvárdai járásra vonatkozó két részből álló összeírás. Az első rész az 1724-1725. évre vonatkoztatva a jobbágyság s annak vagyoni viszonyait hasonlítja össze, a második rész az egyes falvakban levő jobbágytelket birtokló nemeseket írja össze.
1725.Jan.01, Mon 162 A nádudvari járás lakosságának számában és vagyonában történt fogyatkozás, vagy növekedés mértékéből szóló összeírás.
1725.Jan.01, Mon 135 A bátori és nádudvari járás falvainak összesített adóösszeírása majd a megye négy járásának dicalis összeírásáról szóló összesítések.
1725.Jan.01, Mon 136 A kisvárdai és dadai járás dicális consvriptiojának összesítése falvanként. A 135. szám alatt felvett összeírás tartozéka, melyet külön lajstromoztak.
1725.Jan.01, Mon 162 A nádudvari járás lakosságának számában és vagyonában történt fogyatkozás, vagy növekedés mértékéből szóló összeírás.
1725.Jan.01, Mon 163 A bátori járás adózó lakosságában beállt változások összeírása.
1725.Jan.01, Mon 164 Összesítő kimutatás Szabolcs megye falvairól az egyéni dicalis összeírások alapján, a falvak járásonkénti felsorolásával, községi összesítés, járási és megyei összesítő adatokkal. Feltüntetve a contributio mennyiségét készpénzben és természetben.
1725.Jan.01, Mon 160 A dadai járás községeinek összeírása 1724 és 1725. év összehasonlításával. Az összeírás két egymással kapcsolatban levő részből áll: 1./ bemutatja a növekedést, ill. a fogyatkozást, 2./ megemliti egyes lakosok neveit /pl. az ujonnan beköltözöttekét, adómentesekét/ majd az özvegyek és a nemesek /feltehetően jobbágytelket művelők/ nevét. A két rész számadásai között nincs teljes egyezés, tehát pl. nem mindig sorolja fel a 2. rész az összes beköltözöttek nevét.
1725.Jan.01, Mon 161 A kisvárdai járásra vonatkozó két részből álló összeírás. Az első rész az 1724-1725. évre vonatkoztatva a jobbágyság s annak vagyoni viszonyait hasonlítja össze, a második rész az egyes falvakban levő jobbágytelket birtokló nemeseket írja össze.
1726.Jan.01, Tue 166 A megye által elrendelt adóösszeírás, 1726-ból, a nyírbátori, nádudvari összeírás, töredékes a dadai járás is.
1726.Jan.01, Tue 165 Az armalis nemesek összeírása az egész megye területén, járásonként, falvanként és személyenként.
1727.Jan.01, Wed 194 A taksás nemesek adófizetéséről készült kimutatás a fenti négy évből.
1727.Jan.01, Wed 167 Az 1727. évre szóló adóösszeírás falvanként, járásonként és megyei összesítője.
1727.Jan.01, Wed 168 A kisvárdai járás adózó jobbágyainak összeírása helységenként.
1727.Jan.01, Wed 169 Az adózó népesség vagyontárgyaiban bekövetkezett változásainak jegyzéke falvanként és személyenként az említett járásból.
1727.Jan.01, Wed 170 Földes curialis helység lakosainak kérvénye nemességük igazolása tárgyában, melyhez az érdekeltek névsora csatolva van.
1727.Jan.01, Wed 171 A nyírbátori járás taksás nemeseinek összeírása falvanként.
1727.Jan.01, Wed 172 A taksás nemeseknek, udvarbiróknak /ispánoknak?/ s korcsmabérlőknek az adóösszeírása, illetve vagyonösszeírása.