Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Feudális összeírások

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2020
Dátumіконка для сортування Ssz Leírás Link
1828.Jan.01, Tue 499 A falvankénti adókivetés járásonkét csoportosítva.
1828.Jan.01, Tue 530 Az 1828-ban elrendelt országos összeírás községenként a községeken belül az egyes adótartozások feltüntetésével.
1829.Jan.01, Thu 0497/a A bátori járás 1829/30 katonai esztendei adójának kivetése.
1829.Jan.01, Thu 498 A bátori járás népességösszeírásának járási összesítője 1829/30 és 1830/31 esztendőre. Járási végösszeg és külön-külön a szakaszok összege.
1829.Jan.01, Thu 501 Az 1829/30 évre vonatkozó dicalis összeírás és a fizetendő adó kivetése falvanként, járásonként és a megyei összegben.
1830.Jan.01, Fri 494 A zsidónépesség vagyoni összeírás 1830/31-ből a kisvárdai járásban.
1830.Jan.01, Fri 500 A népességösszeírás a járási összesítője a járás falvainak feltüntetésével.
1834.Jan.01, Wed 528 Zsurk község lakóinak név szerinti dicalis összeírása.
1837.Jan.01, Sun 495 A nemesi javakat az országgyűlési költségek elosztásával kapcsolatban írták össze, országos rendelkezés alapján.
1838.Jan.01, Mon 531 Az 1836: 7. t.c. rendelkezésére az 1838/1317 számú közgyűlési határozattal elrendelt összeírás.
1838.Jan.01, Mon 526 Tiszaszentmárton a falu lakóinak névszerinti rovatos dicalis összeírása.
1838.Jan.01, Mon 522 Névszerinti rovatos összeírás.
1838.Jan.01, Mon 496 Kállay Albert kállósemjéni bírtokainak összeírása saját kérelmére.
1839.Jan.01, Tue 502 Felső rendszabály szerinti összeírása a Méltóságos Magyar Szőgyény László királyi tanácsos, kamarás és ítélőmester úr ezen Szabolcs vármegyében helyeztetett beírt javainak.
1839.Jan.01, Tue 503 Jelentése a dadai járás főszolgabírájának és esködtjének, mely mellett Nyíregyháza városa jövedelmező vagyonának összeírása bemutattatik.
1840.Jan.01, Wed 504 Az összeírásban a nemesi fők és a határ kiterjedése vétetett fel a reájuk eső költségek összegével.
1840.Jan.01, Wed 505 Pazonyi Elek Pál földbirtokos Szabolcs megyében fekvő jószágainak és jövedelmének összeírása és a megye által való hitelesítése.
1840.Jan.01, Wed 507 Az adó kivetése az 1840 esztendőre a megye egyes falvaira.
1841.Jan.01, Fri 527 Tornyospálca község lakóinak névszerinti dicalis összeírása.
1841.Jan.01, Fri 521 Névszerinti rovatos összeírás.
1843.Jan.01, Sun 540 Háztartásokig lemenő dicalis összeírás.
1843.Jan.01, Sun 541 Háztartásig lemenő dicalis összeírás.
1843.Jan.01, Sun 542 Háztartásig lemenő dicalis összeírás.
1843.Jan.01, Sun 506 Rendbeszedési, legelő elkülönözési per, a rendezés előtti és utáni összeírásokkal, telekkönyvvel.
1844.Jan.01, Mon 508 A megye egyes falvaiban élő nemesi állapotú egyének összeírása akik választói joggal bírtak.Utolsó frissítés: 2020.08.12. Середа, 15:53