Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Feudális összeírások

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2021
Dátumіконка для сортування Ssz Leírás Link
1702.Jan.01, Sun 126 Szabolcs megyéből Debrecenbe szökött jobbágyoknak az alispán és az aljegyző által készített összeírása.
1702.Jan.01, Sun 118 Szabolcs megye területéről Zemplén, Heves és Borsod megyékbe, a Jász-Kun Kerületbe és Debrecenbe szökött jobbágyok lajstroma.
1702.Jan.01, Sun 119 Jármy Miklós szolgabíró járásából (bátori járás)1702 és 1719. közötti időben szökött jobbágyok névsora, falvanként a szökött jobbágyok személyének feltüntetésével.
1702.Jan.01, Sun 120 Szabolcs megye területéről a különböző megyék területére szökött jobbágyok névsora az 1702 és 1719. közötti évekből, falvanként részletezve a szökött jobbágyok nevének feltüntetésével, megyénkénti csoportosításban. (Zemplén, Heves megyék, valamint Borsod megye, a Jász-Kun Kerület és a hajdúvárosok.) Az összeírás végén összesítés.
1702.Jan.01, Sun 122 Jármy András szolgabíró dadai járása területéről 1702 és 1719. között elszökött jobbágyok községenkénti és névszerinti feltüntetéssel.
1702.Jan.01, Sun 129 Szabolcs megyéből Bihar megye területére szökött jobbágyok összeírása.
1702.Jan.01, Sun 131 Szabolcs megye által készített kimutatás a szökött jobbágyok visszahozatala céljából.
1702.Jan.01, Sun 127 Szabolcs megyéből Borsod megyébe szökött jobbágyok összeírása.
1702.Jan.01, Sun 125 Szabolcs megyéből Bihar megyébe szökött jobbágyoknak az alispán és az aljegyző által készített összeírása.
1702.Jan.01, Sun 126 Szabolcs megyéből Debrecenbe szökött jobbágyoknak az alispán és az aljegyző által készített összeírása.
1699.Jan.01, Thu 533 1699. június 10-én Eszterházy Pál nádor rendeletére a megye kirendelt szolgabírája és a nagykállói tanács kiküldöttei jelenlétében befejezett összeírás.
1699.Jan.01, Thu 30 Megyei helységnévtár járások szerint.
1699.Jan.01, Thu 31 A kisvárdai járás nemeseinek összeírása.
1699.Jan.01, Thu 33 A Czobay Ferenc járásában lakó nemesek összeírása.
1699.Jan.01, Thu 38 Eördögh Dániel megyei perceptor jelentése az adó beszedéséről, illetve azok falvankénti megoszlásáról járásonként összesítve.
1699.Jan.01, Thu 29 Portális összeírás falvak szerint az egész megye területérol.
1691.Jan.01, Mon 28 A megyegyulés porták szerinti és nemesekre való adókivetésének összeírása.
1688.Jan.01, Thu 27 Feltehetoen a kisvárdai járás és a dadai járás falvainak portális rectificatiója.
1686.Jan.01, Tue 26 Josa Miklós szabolcsi alispán Caraffa generális rendeletére a falvak fogatait járásonként csoportosítva forspontra irja össze.
1685.Jan.01, Mon 24 A Szepesi Kamara levele Varatkay Ferenc szabolcsi alispánnak. A második rész: Series et Regestrum Absentium Nobilium Comitatus de Szabolcs retione neglectae personalis insurrectionalis.
1685.Jan.01, Mon 23 A segédkönyvek szerint a nyírbátori járás falvainak potális összeírása.
1685.Jan.01, Mon 25 Az összeírás tulajdonképpen két levél melléklete és két részbol áll. Az egyik címe: Nomine praesentium Nobilium Comitatus de Szabolcs, a másiké: Nomina absentium Nobilium
1682.Jan.01, Thu 37 A megye egyik szökött jobbágyokkal kapcsolatban hozott határozatának mellékleteként készült jegyzék, a megyébol elszökött jobbágyokról az összeírás azonban nem terjed ki a megye egész területére.
1682.Jan.01, Thu 34 Az összeírás a kisvárdai járás területérol való. Két részbol áll: a taksás nemes emberek registroma és a porták száma. Az utóbbi helységenként van feltüntetve
1682.Jan.01, Thu 37 A megye egyik szökött jobbágyokkal kapcsolatban hozott határozatának mellékleteként készült jegyzék, a megyébol elszökött jobbágyokról az összeírás azonban nem terjed ki a megye egész területére.Utolsó frissítés: 2021.01.13. Середа, 07:33