Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Feudális összeírások

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2020
Dátum Sszіконка для сортування Leírás Link
1618.Jan.01, Mon 5 Szabolcs megye dicalis összeírása. Az összeírást a megyei levéltár lajstromozója hozzákapcsolta egy 1923-ban készült hátralék-kimutatáshoz.
1706.Jan.01, Fri 50 Az összeírás a vármegye falvaira kivetett portális hajdúk számát tartalmazza járásonként.
1830.Jan.01, Fri 500 A népességösszeírás a járási összesítője a járás falvainak feltüntetésével.
1829.Jan.01, Thu 501 Az 1829/30 évre vonatkozó dicalis összeírás és a fizetendő adó kivetése falvanként, járásonként és a megyei összegben.
1839.Jan.01, Tue 502 Felső rendszabály szerinti összeírása a Méltóságos Magyar Szőgyény László királyi tanácsos, kamarás és ítélőmester úr ezen Szabolcs vármegyében helyeztetett beírt javainak.
1839.Jan.01, Tue 503 Jelentése a dadai járás főszolgabírájának és esködtjének, mely mellett Nyíregyháza városa jövedelmező vagyonának összeírása bemutattatik.
1840.Jan.01, Wed 504 Az összeírásban a nemesi fők és a határ kiterjedése vétetett fel a reájuk eső költségek összegével.
1840.Jan.01, Wed 505 Pazonyi Elek Pál földbirtokos Szabolcs megyében fekvő jószágainak és jövedelmének összeírása és a megye által való hitelesítése.
1843.Jan.01, Sun 506 Rendbeszedési, legelő elkülönözési per, a rendezés előtti és utáni összeírásokkal, telekkönyvvel.
1840.Jan.01, Wed 507 Az adó kivetése az 1840 esztendőre a megye egyes falvaira.
1844.Jan.01, Mon 508 A megye egyes falvaiban élő nemesi állapotú egyének összeírása akik választói joggal bírtak.
1844.Jan.01, Mon 509 Az 1843/44 évi országgyűlés költségeinek beszedése végett a megye területén élő nemesi állapotú egyének és földbírtokaik összeírása.
1706.Jan.01, Fri 51 A megyei közgyűlés által 1706. márc. 4-én a megye falvaira a nádori porták arányában kivetett portális hajdúk száma.
1847.Jan.01, Fri 510 A Kállay család Szabolcs megyében fekvo jószágairól, illetve azok jövedelmérol szóló kimutatás.
1847.Jan.01, Fri 510/a A Nagykállói Kállay család Szabolcs megyében lévo jószágairól, illetve azok jövedelméről szóló kimutatás.
1848.Jan.01, Sat 511 Az 1848 évi országgyűlési választás iratai, közöttük a leadott szavazatok, névszerint.
1792.Jan.01, Sun 512 A nádudvari járás falvainak dica alá vont javai összesítése.
1793.Jan.01, Tue 513 A megye négy járása és Polgár nezőváros dicalis összeírásának összesítője.
1810.Jan.01, Mon 514 A megye négy járása és Polgár mező város dicalis összeírásának összesítője.
1799.Jan.01, Tue 515 A kisvárdai járás községenkénti a megye négy járásának és Polgár mezővárosának összesített dicalis összeírása.
1801.Jan.01, Thu 516 A megye négy járása és Polgár mezőváros dicalis összeírásának összesítője.
1802.Jan.01, Fri 517 A megye négy járása és Polgár mezőváros dicalis összeírásának összesítése és a dadai és kisvárdai járás községeinek dicalis összeírása.
1803.Jan.01, Sat 518 A megye jelzett két járásában levő községek dicalis összeírása.
1817.Jan.01, Wed 519 A megye négy járása dicalis összeírásának összesítője és a nádudvari járás községeinek decalis összeírása.
1707.Jan.01, Sat 52 1707. máj. 18-án keltezett fejedelmi rendelet alapján végrehajtott összeírás a szabolcsi szabad oppidumokról és a salétromszállító falvakról.Utolsó frissítés: 2020.09.14. Понеділок, 13:02