Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Feudális összeírások

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2021
Dátumіконка для сортування Ssz Leírás Link
1782.Jan.01, Tue 447 A helytartó Tanács rendelete alapján készített kimutatások az egyes latin szertartású egyházközségek és paróchiák jövedelméről.
1782.Jan.01, Tue 442 A zsidó családokról készült összeírások a tolerantialis kassa számára fizetendő adó kivetése miatt, illetve a zsidók regulacioja miatt. Helytartó Tanácsi rendelkezés szerit.
1782.Jan.01, Tue 435 Az egyes falvakra az 1782. évre kivetett hadiadó összegének lajstroma.
1783.Jan.01, Wed 446 A dadai taksás nemesek összeírása adózási célokra.
1783.Jan.01, Wed 443 A taksás nemesek összeírása a Cassa domestica számára fizetendő adójuk repartitioja.
1783.Jan.01, Wed 441 Jelentés a megye egyes falvaiból - járásonként - a szeder és selyemtenyésztés állapotáról, a helytartó Tanács rendelete alapján.
1783.Jan.01, Wed 436 Olasz Lajos dadai járásbeli patricularis perceptor javainak a megye által történt összeírása és becsüje, adósságának törlesztése végett.
1784.Jan.01, Thu 439 Összeírás a megye egyes falvaiban található orvosokról, borbélyokról és bábákról. A helytartó tanács rendelete alapján.
1784.Jan.01, Thu 439 Összeírás a megye egyes falvaiban található orvosokról, borbélyokról és bábákról. A helytartó tanács rendelete alapján.
1784.Jan.01, Thu 434 Az egyes taksás nemesek által a Cassa domestica számára fizetendő adó összegének személyenkénti kivetése az egész megye területén az 1784 esztendőre.
1785.Jan.01, Sat 449 Összeírás az egyes zsidó családok vagyoni állapotáról és fizetendő adójukról az 1782-1785 években.
1785.Jan.01, Sat 450 A Helytartó Tanács rendelete alapján az egyes cigány családokról, azok családi, vagyoni és jogállapotáról készített összeírás 1784 végén, illetve 1785 elején.
1785.Jan.01, Sat 440 A járási /tiszti/orvosok jelentései az 1785 évben járásunk területén előforduló emberi és állati betegségekről, országos rendelkezés alapján.
1785.Jan.01, Sat 437 A generalis perceptor által készített kimutatás, jelentés a házi kassa kiadásairól, főbb tételekben.
1790.Jan.01, Fri 454 A megye egyes falvaira kivetett adóösszeg feljegyzése a szolgabírók által.
1790.Jan.01, Fri 455 A földesuraknak és az összes nem adózó népességnek az összeírása falvanként, járásonként.
1790.Jan.01, Fri 452 A taksás nemesek helységenkénti összeírása a megye területén és adójuk repartitioja.
1791.Jan.01, Sat 453 A bátori járás falvainak dicalis összeírása.
1791.Jan.01, Sat 451 A megye területén lakó kisebb és nagyobb birtokos, valamint taksás és idegen telken lakó nemesek összeírása.
1791.Jan.01, Sat 453 A bátori járás falvainak dicalis összeírása.
1792.Jan.01, Sun 512 A nádudvari járás falvainak dica alá vont javai összesítése.
1793.Jan.01, Tue 513 A megye négy járása és Polgár nezőváros dicalis összeírásának összesítője.
1793.Jan.01, Tue 456 Az egyes helységekből azon személyek feljegyzése, akik subsidium fizetésével hátralékban vannak.
1794.Jan.01, Wed 458 Az említett bátori járásbeli particularis perceptor jószágainak sequestrum alá vétele.
1795.Jan.01, Thu 525 A mezőváros lakóinak név szerinti rovatos összeírása.