Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Feudális összeírások

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2021
Dátumіконка для сортування Ssz Leírás Link
1702.Jan.01, Sun 118 Szabolcs megye területéről Zemplén, Heves és Borsod megyékbe, a Jász-Kun Kerületbe és Debrecenbe szökött jobbágyok lajstroma.
1702.Jan.01, Sun 119 Jármy Miklós szolgabíró járásából (bátori járás)1702 és 1719. közötti időben szökött jobbágyok névsora, falvanként a szökött jobbágyok személyének feltüntetésével.
1702.Jan.01, Sun 120 Szabolcs megye területéről a különböző megyék területére szökött jobbágyok névsora az 1702 és 1719. közötti évekből, falvanként részletezve a szökött jobbágyok nevének feltüntetésével, megyénkénti csoportosításban. (Zemplén, Heves megyék, valamint Borsod megye, a Jász-Kun Kerület és a hajdúvárosok.) Az összeírás végén összesítés.
1702.Jan.01, Sun 122 Jármy András szolgabíró dadai járása területéről 1702 és 1719. között elszökött jobbágyok községenkénti és névszerinti feltüntetéssel.
1702.Jan.01, Sun 129 Szabolcs megyéből Bihar megye területére szökött jobbágyok összeírása.
1702.Jan.01, Sun 131 Szabolcs megye által készített kimutatás a szökött jobbágyok visszahozatala céljából.
1702.Jan.01, Sun 127 Szabolcs megyéből Borsod megyébe szökött jobbágyok összeírása.
1702.Jan.01, Sun 125 Szabolcs megyéből Bihar megyébe szökött jobbágyoknak az alispán és az aljegyző által készített összeírása.
1702.Jan.01, Sun 126 Szabolcs megyéből Debrecenbe szökött jobbágyoknak az alispán és az aljegyző által készített összeírása.
1703.Jan.01, Mon 39 Néhány Szabolcs megyei helység jobbágyainak és nemeseinek összeírása adózási szempontból.
1704.Jan.01, Tue 41 Az egész megyére kiterjedő összeírás az egyes helységekről katonaállítási szempontból.
1704.Jan.01, Tue 42 A 41. sz. alatt jelzett összeírás elomunkálata. A kisvárdai járás falvainak lakosait egyenként írja össze.
1704.Jan.01, Tue 43 A nagykállói járásban fekvő falvak összeírása
1704.Jan.01, Tue 40 Feltehetoen Rákóczi fejedelem utasítására készült összeírás azokról, akik a német iga és a megfizethetetlen portio miatt kölcsönt vettek fel olyan személyektol, aki a fejedelem ellen vannak.
1704.Jan.01, Tue 41 Az egész megyére kiterjedő összeírás az egyes helységekről katonaállítási szempontból.
1705.Jan.01, Thu 44 Az összeírás bizonyára az ónodi országgyűlés adóügyi határozatával kapcsolatban keletkezett, amelynek értelmében az ország nemessége a hadiköltségek fedezése céljából adót tartozik fizetni.
1705.Jan.01, Thu 45 A megyebeli nemesek összeírása járásonként, nevük mellett feltüntetve a kiállítandó zsoldosok számát.
1705.Jan.01, Thu 46 A zsoldosadással tartozó nemesek összeírása.
1705.Jan.01, Thu 47 Rákóczi hadaiban szolgáló, illetve szolgálni tartozó nemesek összeírása a megyében.
1706.Jan.01, Fri 48 Krucsay Márton provintialis commisarius aláírásával és pecsétjével ellátott összeírás a megyei fegyvert viselő nemesekről.
1706.Jan.01, Fri 49 Tisza János hadnagy vezetése alatt álló gyalogos hajdúk lajstroma
1706.Jan.01, Fri 50 Az összeírás a vármegye falvaira kivetett portális hajdúk számát tartalmazza járásonként.
1706.Jan.01, Fri 51 A megyei közgyűlés által 1706. márc. 4-én a megye falvaira a nádori porták arányában kivetett portális hajdúk száma.
1707.Jan.01, Sat 52 1707. máj. 18-án keltezett fejedelmi rendelet alapján végrehajtott összeírás a szabolcsi szabad oppidumokról és a salétromszállító falvakról.
1707.Jan.01, Sat 53 Az 1707. ápr. 13-án tartott megyei gyűlés által a nemességre személyenként kivetett zsoldos contingens összeírása.