Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Feudális összeírások

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2020
Dátumіконка для сортування Ssz Leírás Link
1752.Jan.01, Sat 294 A fenti két járás falvairól, illetve azok jobbágy lakosságáról készült összeírás összesítője falvanként.
1752.Jan.01, Sat 295 A dohányos emberek és a rókabőr ruházatban járók összeírása a bátori és kisvárdai járásban - megadóztatás végett.
1752.Jan.01, Sat 345 Az 1752-60 közötti időben a behajthatatlan és behajtható adóelmaradások összeírása falvanként és járásonként. A bátori járás hiányzik.
1753.Jan.01, Mon 300 A kisvárdai és nádudvari járásból töredékes összeírás a fegyverekről insurectionalis ügyben.
1753.Jan.01, Mon 296 A megye egyes falvaiban az adózók számában bekövetkezett változások kimutatása az 1752 évbeli dicalis összeírás óta.
1753.Jan.01, Mon 297 A kisvárdai és bátori járásból fennmaradt zsidókra vonatkozó adóösszeírás, falvak szerint.
1753.Jan.01, Mon 298 Az armalista nemesek adóösszeírása a dadai járásban falvak szerint egyénenként.
1753.Jan.01, Mon 299 A bátori és nádudvari járás falvaiban, más telkén lakó nemesek összeírása adózási szempontból.
1753.Jan.01, Mon 300 A kisvárdai és nádudvari járásból töredékes összeírás a fegyverekről insurectionalis ügyben.
1753.Jan.01, Mon 319 Erdélyből a dadai járás falvaiba telelésre áthajtott juhok összeírása, évenként és falvanként részletezve.
1754.Jan.01, Tue 301 Szabolcs megye közgyűlésén 1754. július 9-én kihírdetett és jóváhagyott összeírás Nyíregyháza mezővárosnak a lakosaira vonatkozóan, névszerint tartalmazza a személyi adatokat. Az összeírást Nagy András és Szilvási József szabolcs megyei deputatusok készítették.
1754.Jan.01, Tue 303 Szabolcs megyének járások szerint részletezett összeírása az armalista nemesek községek alapján összeállított vagyoni adatait tartalmazza.
1754.Jan.01, Tue 301 Szabolcs megye közgyűlésén 1754. július 9-én kihírdetett és jóváhagyott összeírás Nyíregyháza mezővárosnak a lakosaira vonatkozóan, névszerint tartalmazza a személyi adatokat. Az összeírást Nagy András és Szilvási József szabolcs megyei deputatusok készítették.
1754.Jan.01, Tue 305 Szabolcs megye hatósága által a bátori, a dadai, a nádudvari és a kisvárdai járásban készített cigány összeírás a lakosok neveit községek szerinti részletezéssel és vagyoni állapotuk feltüntetésével.
1754.Jan.01, Tue 302 A helytartótanács rendelete alapján végrehajtott összeírás, vallás felekezet szerint tagolja a lakosságot és a felekezetek címszava alatt egyénileg sorolja fel a vallási hovatartozást. Az összeírást Szabolcs megye 1754. szeptember 19-én Nagykállóban tartott közgyűlésén hírdette meg. Egy rovat a városból való eltávozásra is utal.
1754.Jan.01, Tue 303 Szabolcs megyének járások szerint részletezett összeírása az armalista nemesek községek alapján összeállított vagyoni adatait tartalmazza.
1754.Jan.01, Tue 304 Szabolcs megye bátori, nádudvari, kisvárdai és dadai járásának összeírásai a címben kifejezésre jutó vallást követő személyek vagyoni adatait tartalmazza, községek rendje szerint haladva és névszerint felsorolva a községben megtelepedett bérlőkkel.
1755.Jan.01, Wed 306 Bihar megye közgyűlésén 1755. június 11-én jelentett megyei nemesi összeírás, járások szerint tagolva, névszerint mutatja ki a községek rendjében felsorolt birtokos és birtoktalan személyeket. Vagyoni adatokat az összeírás nem tartalmaz.
1756.Jan.01, Thu 308 Szabolcs megye nádudvari, dadai és bátori járásában élő korcsmabérlők vagyoni adatainak összeírása a községek rendje szerint, névszerint sorolja fel a borkimérőket.
1756.Jan.01, Thu 307 Az összeírás járások szerint tagolt községrendben névszerint sorolja fel a címben kifejezett nemesi összeírások, részben helyesbítése, részben új adatokkal történt kiegészítése.
1756.Jan.01, Thu 308 Szabolcs megye nádudvari, dadai és bátori járásában élő korcsmabérlők vagyoni adatainak összeírása a községek rendje szerint, névszerint sorolja fel a borkimérőket.
1756.Jan.01, Thu 309 A nádudvari, a dadai és a bátori járásban lakó izraelita és görög korcsmárosok vagyoni adatainak összeírása, községek szerint haladva név kivetésével sorolja fel az adatokat.
1756.Dec.01, Wed 310 A címben kifejezésre jutó lakosság szaporulat, illetve fogyaték összeírása községek szerint haladva és személyes vagyoni adatokat közöl, külön tagolva a növedéket, és külön a fogyatékot.
1756.Dec.01, Wed 310 A címben kifejezésre jutó lakosság szaporulat, illetve fogyaték összeírása községek szerint haladva és személyes vagyoni adatokat közöl, külön tagolva a növedéket, és külön a fogyatékot.
1757.Jan.01, Sat 339 A megye egyes falvaiban lakó armalista nemesek adózási összeírása, járások szerint csoportosítva.Utolsó frissítés: 2020.09.23. Середа, 22:27