Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Feudális összeírások

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2021
Dátumіконка для сортування Ssz Leírás Link
1729.Jan.01, Sat 190 A dadai járás falvairól készült dicalis összeírás, adófizető személyenként.
1729.Jan.01, Sat 191 A 190. sorszám alatt felvett dicalis összeírás összesítője, falvanként, járásonként és megyei összesítő.
1730.Jan.01, Sun 196 A megye három járásában - nádudvari, bátori, kisvárdai - falvankénti összeírása az egy év óta elszökött vagy letelepedett, szolgálatból kilépett stb. jobbágyoknak.
1730.Jan.01, Sun 193 A kisvárdai járás taksás nemeseinek személyenkénti összeírása.
1730.Jan.01, Sun 195 Az 1730-as katonai évre szóló adóösszeírás falvanként, járásonkénti és megyei összesítője.
1730.Jan.01, Sun 195 Az 1730-as katonai évre szóló adóösszeírás falvanként, járásonkénti és megyei összesítője.
1731.Jan.01, Mon 197 A bátori járás területén lakó, azon armalista nemesek jegyzéke, akik nemesi előjogaikat nem igazolták s az adófizető lakosok között irandók össze.
1731.Jan.01, Mon 198 Az 1731. katonai évre, az armalista nemesek összeírása a megye négy járása területéről, falvankénti, személyenként.
1731.Jan.01, Mon 199 Az egész megye területére kiterjedő összeírás arról, hogy az adóköteles személyekben milyen csökkenés következett be /valószinüleg 1730 óta./ akár szolgálatvállalás, vagy más ok miatt.
1731.Jan.01, Mon 198 Az 1731. katonai évre, az armalista nemesek összeírása a megye négy járása területéről, falvankénti, személyenként.
1732.Jan.01, Tue 201 Földes curialis község contributioja havonkénti részletezésben, a lakók személyére kivetítve.
1732.Jan.01, Tue 203 A megye négy járásában a taksás nemesek összeírása falvanként.
1732.Jan.01, Tue 200 A megye négy járásából az adózók egyenkénti összeírása a falvak rendjében.
1732.Jan.01, Tue 201 Földes curialis község contributioja havonkénti részletezésben, a lakók személyére kivetítve.
1733.Jan.01, Thu 206 A nádudvari, dadai és bátori járás taksás nemeseinek adóösszeírása.
1733.Jan.01, Thu 204 A vármegye által kiküldött bizottság az egész megye falvainak az 1727-1730-ig terjedő időszakra adófizetését restanciáját stb. felülvizsgálja. A vizsgálat 1733.- ban folyt le.
1733.Jan.01, Thu 205 A dadai, kisvárdai és nádudvari járások adóösszeírása a jobbágynépességről, személyenként, falvanként.
1733.Jan.01, Thu 209 Az 1733-as évre a jobbágyok vagyonadóösszeírásának megyei összesítője, falvankénti, járásonkénti, majd megyei összesítésben.
1734.Jan.01, Fri 211 A megye egyes falvaiban 1734-ben lakó népesség /adózó/ összlétszámának jegyzéke.
1734.Jan.01, Fri 212 A taksás nemesek adóösszeírása személyenként, falvanként, az egész megye területére.
1734.Jan.01, Fri 210 Az adóösszeírásból kimaradt személyek pótlólagos összeírása.
1734.Jan.01, Fri 207 Az említett járás birtokos nemeseinek falvankénti jegyzéke.
1734.Jan.01, Fri 208 A megye adózó jobbágyainak vagyonösszeírása 1734-ben, háztartásonként, falvanként.
1735.Jan.01, Sat 214 A megye területén lakó taksás nemesek falvankénti összeírása.
1735.Jan.01, Sat 215 Fejértó /Valószinüleg Ráczfejértó/ adózó lakossainak összeírása.Utolsó frissítés: 2021.04.23. П'ятниця, 10:09