Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Feudális összeírások

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2021
Dátum Sszіконка для сортування Leírás Link
1778.Jan.01, Thu 420 A taksás nemesekre személyenként kivetett háziadó lajstroma.
1704.Jan.01, Tue 42 A 41. sz. alatt jelzett összeírás elomunkálata. A kisvárdai járás falvainak lakosait egyenként írja össze.
1774.Jan.01, Sat 419 Vencsellő jobbágyainak robotszolgáltatása,a földesurukkal való perükhöz csatolva.
1779.Jan.01, Fri 418 Az egyes egyházközségek, parochiák népességstatisztikai adatszolgáltatásai néhány Szabolcs megyei faluból, a Helytartótanács rendelkezései szerint.
1780.Jan.01, Sat 417 Gr. Kállay János Szabolcs megyében lévő javainak összeírása a kir. Kamara, illetve a megye rendeletéből.
1759.Jan.01, Mon 416 A fent jelzett időszakról a zsidók tolleranciális adójáról szóló évenkénti kimutatások, vizsgálati célból összegyűjtve.
1771.Jan.01, Tue 415 Kimutatás a jelzett éveken belül a vármegyei tisztviselők státusairól és fizetéséről a helytartótanácsi rendelkezés alapján.
1781.Jan.01, Mon 414 A megye egyes községeiben lakó taksás nemesek megyei adójának fejenkénti kivetési lajstroma.
1779.Jan.01, Fri 413 A megye egyes falvaira eső hadi- és házadó mennyiségének lajstroma.
1778.Jan.01, Thu 412 Conscriptio a vencsellői g.kat. parochiáról, az 1777-ben kiadott 5545. számú helytartótanácsi rendelkezés alapján.
1773.Jan.01, Fri 411 A cigánykérdés rendezése céljából országosan elrendelt adatgyűjtéssel összefüggő kimutatás a bátori járás falvaiban lakó cigányokról.
1772.Jan.01, Wed 410 Szathmari Mihály egyeki borinspektor számadása, illetve annak ellenőrzéséről szóló jelentése a megye két tisztviselőjének.
1704.Jan.01, Tue 41 Az egész megyére kiterjedő összeírás az egyes helységekről katonaállítási szempontból.
1704.Jan.01, Tue 41 Az egész megyére kiterjedő összeírás az egyes helységekről katonaállítási szempontból.
1774.Jan.01, Sat 409 A cigány gyerekek összeírása országos rendelkezés alapján a megye területén falvanként, járásonként.
1774.Jan.01, Sat 408 A bírtokos és taksás nemesek összeírása járásonként és falvanként.
1773.Jan.01, Fri 407 Az iskolamesterek összeírása helységenként.
1772.Jan.01, Wed 406 A megye egyes falvaiban az őszi vetés és a szántóföld összeírása.
1772.Jan.01, Wed 405 A helytartótanács által országosan elrendelt népességszámlálási utasítás a nyomtatott űrlap kitöltött példányával.
1772.Jan.01, Wed 404 A szabolcs megyében található vámhelyeknek az összeírása.
1772.Jan.01, Wed 403 A nádudvari járás egyes falvaiban 1771-ben a lélekszámban bekövetkezett változások feljegyzése.
1772.Jan.01, Wed 402 Az összeírás a megye falvairól, azok vallási, nemzetiségi viszonyairól.
1771.Jan.01, Tue 401 Az iskolamesterek összeírása 1771-ben, a megye egyes falvaiban.
1771.Jan.01, Tue 401 Az iskolamesterek összeírása 1771-ben, a megye egyes falvaiban.
1771.Jan.01, Tue 400 Felsőbb rendelkezés alapján a megye egyes falvaiban lakó görögök összeírása az 1770., 1771. és 1772-es évekből.



Utolsó frissítés: 2021.03.01. Понеділок, 10:59