Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Feudális összeírások

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2020
Dátum Sszіконка для сортування Leírás Link
1843.Jan.01, Sun 506 Rendbeszedési, legelő elkülönözési per, a rendezés előtti és utáni összeírásokkal, telekkönyvvel.
1840.Jan.01, Wed 505 Pazonyi Elek Pál földbirtokos Szabolcs megyében fekvő jószágainak és jövedelmének összeírása és a megye által való hitelesítése.
1840.Jan.01, Wed 504 Az összeírásban a nemesi fők és a határ kiterjedése vétetett fel a reájuk eső költségek összegével.
1839.Jan.01, Tue 503 Jelentése a dadai járás főszolgabírájának és esködtjének, mely mellett Nyíregyháza városa jövedelmező vagyonának összeírása bemutattatik.
1839.Jan.01, Tue 502 Felső rendszabály szerinti összeírása a Méltóságos Magyar Szőgyény László királyi tanácsos, kamarás és ítélőmester úr ezen Szabolcs vármegyében helyeztetett beírt javainak.
1829.Jan.01, Thu 501 Az 1829/30 évre vonatkozó dicalis összeírás és a fizetendő adó kivetése falvanként, járásonként és a megyei összegben.
1830.Jan.01, Fri 500 A népességösszeírás a járási összesítője a járás falvainak feltüntetésével.
1706.Jan.01, Fri 50 Az összeírás a vármegye falvaira kivetett portális hajdúk számát tartalmazza járásonként.
1618.Jan.01, Mon 5 Szabolcs megye dicalis összeírása. Az összeírást a megyei levéltár lajstromozója hozzákapcsolta egy 1923-ban készült hátralék-kimutatáshoz.
1828.Jan.01, Tue 499 A falvankénti adókivetés járásonkét csoportosítva.
1829.Jan.01, Thu 498 A bátori járás népességösszeírásának járási összesítője 1829/30 és 1830/31 esztendőre. Járási végösszeg és külön-külön a szakaszok összege.
1828.Jan.01, Tue 497 A hadiadók confrontationalis tabellája az 1828/29 katonai esztendőre.
1838.Jan.01, Mon 496 Kállay Albert kállósemjéni bírtokainak összeírása saját kérelmére.
1837.Jan.01, Sun 495 A nemesi javakat az országgyűlési költségek elosztásával kapcsolatban írták össze, országos rendelkezés alapján.
1830.Jan.01, Fri 494 A zsidónépesség vagyoni összeírás 1830/31-ből a kisvárdai járásban.
1827.Jan.01, Mon 493 A falvankéti repartitio.
1824.Jan.01, Thu 492 Népesség összeírási összesítők 1824, 1825 és 1828/29-ből. A megyei járási összesítők, falvankénti összesítők.
1822.Jan.01, Tue 491 Az 1822 és 1824 évi népesség összeírás járásonkénti összesítője.
1824.Jan.01, Thu 490 Kimutatás Nyíregyháza város vagyonáról és jövedelmeiről a megváltakozással kapcsolatban.
1706.Jan.01, Fri 49 Tisza János hadnagy vezetése alatt álló gyalogos hajdúk lajstroma
1820.Jan.01, Sat 489 Az 1820/21. évi adóösszeírás falvankénti összesítője, járások szerint, megyei végösszegekkel.
1821.Jan.01, Mon 488 A zsidók összeírásának járásonkénti és megyei összesítője 1821-ből.
1819.Jan.01, Fri 487 Népesség összeírás járási és megyei összesítője a jelzett évre.
1820.Jan.01, Sat 486 báró vitézvári Simonyi József óbester úr jószágainak conscriptioja.
1819.Jan.01, Fri 485 Vay Miklós generalis csegei jószágának conscriptioja.Utolsó frissítés: 2020.10.28. Середа, 14:47