Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Feudális összeírások

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2021
Dátumіконка для сортування Ssz Leírás Link
1973.Jan.01, Mon 1037.
1970.Jan.01, Thu 374 A megye egyes falvaiban az adózó jobbágynépesség létszámában bekövetkezett változások feljegyzése 1767-ben járásonként csoportosítva.
1848.Jan.01, Sat 511 Az 1848 évi országgyűlési választás iratai, közöttük a leadott szavazatok, névszerint.
1847.Jan.01, Fri 510 A Kállay család Szabolcs megyében fekvo jószágairól, illetve azok jövedelmérol szóló kimutatás.
1847.Jan.01, Fri 510/a A Nagykállói Kállay család Szabolcs megyében lévo jószágairól, illetve azok jövedelméről szóló kimutatás.
1846.Jan.01, Thu 539 Közmunkára kötelezettek összeírása, nagykállói járásból.
1845.Jan.01, Wed 532 Az alább felsorolt községek termés eredményének és a lakosok szükségletének háztartásonként és termény nemenkénti összeírása.
1845.Jan.01, Wed 538 A nagykállói járás községeinek dicalis összeírása.
1844.Jan.01, Mon 508 A megye egyes falvaiban élő nemesi állapotú egyének összeírása akik választói joggal bírtak.
1844.Jan.01, Mon 509 Az 1843/44 évi országgyűlés költségeinek beszedése végett a megye területén élő nemesi állapotú egyének és földbírtokaik összeírása.
1843.Jan.01, Sun 540 Háztartásokig lemenő dicalis összeírás.
1843.Jan.01, Sun 541 Háztartásig lemenő dicalis összeírás.
1843.Jan.01, Sun 542 Háztartásig lemenő dicalis összeírás.
1843.Jan.01, Sun 506 Rendbeszedési, legelő elkülönözési per, a rendezés előtti és utáni összeírásokkal, telekkönyvvel.
1841.Jan.01, Fri 527 Tornyospálca község lakóinak névszerinti dicalis összeírása.
1841.Jan.01, Fri 521 Névszerinti rovatos összeírás.
1840.Jan.01, Wed 504 Az összeírásban a nemesi fők és a határ kiterjedése vétetett fel a reájuk eső költségek összegével.
1840.Jan.01, Wed 505 Pazonyi Elek Pál földbirtokos Szabolcs megyében fekvő jószágainak és jövedelmének összeírása és a megye által való hitelesítése.
1840.Jan.01, Wed 507 Az adó kivetése az 1840 esztendőre a megye egyes falvaira.
1839.Jan.01, Tue 502 Felső rendszabály szerinti összeírása a Méltóságos Magyar Szőgyény László királyi tanácsos, kamarás és ítélőmester úr ezen Szabolcs vármegyében helyeztetett beírt javainak.
1839.Jan.01, Tue 503 Jelentése a dadai járás főszolgabírájának és esködtjének, mely mellett Nyíregyháza városa jövedelmező vagyonának összeírása bemutattatik.
1838.Jan.01, Mon 531 Az 1836: 7. t.c. rendelkezésére az 1838/1317 számú közgyűlési határozattal elrendelt összeírás.
1838.Jan.01, Mon 526 Tiszaszentmárton a falu lakóinak névszerinti rovatos dicalis összeírása.
1838.Jan.01, Mon 522 Névszerinti rovatos összeírás.
1838.Jan.01, Mon 496 Kállay Albert kállósemjéni bírtokainak összeírása saját kérelmére.