Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2009.
márc.
18.

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Ügyfélszolgálatunkat
hétfőtől péntekig 8-1530-ig
kereshetik fel személyesen.

 Címünk: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz.

Ügyfélszolgálatos munkatársunk: Veres István Zsoltné
 
Az ügyintézéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:
Tel/fax: 42/414-313, 70/490-6044
E-mail: szszbmlatmnl [dot] gov [dot] hu
 
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy az eredményes ügyintézés érdekében a kérelem felvételénél
az ügyfélszolgálatnak az alábbi adatokra van szüksége:
 
Kérelemtípusok:
Szükséges adatok
Tanulóidő
a tanuló neve, személyes adatai, az iskola neve, címe, a tanulóidő évköre, a szakma megnevezése
Munkaviszony
a munkavállaló neve, személyes adatai, a munkahely neve, címe, a munkaviszony évköre, a munkakör megnevezése
Építési engedélyek, tervrajzok, lakhatási engedélyek
a tulajdonos neve, az építtető neve, az építkezés helye, ideje, a lakhatási engedély megkérésének éve
Közjegyzői (hagyatéki) iratok
az elhunyt neve, személyes adatai, utolsó lakcíme, az elhalálozás helye, ideje, a hagyatéki ügy iktatószáma

A HADIGONDOZÁSI JÁRADÉK BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK KÉRÉSÉHEZ a személyes adatokon kívül szükséges a volt katona/hadifogoly pontos neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, korabeli lakhelye, feleségének és gyermekeinek személyes adatai. Az eredményes kutatást segíti minden információ a katonai szolgálatról, elhurcolásról, hadifogolytáborról, hazatérésről, sérülésről, rokkantságról is. Kérelmüket ügyfélkapun vagy postai úton is eljuttathatják hozzánk.

A Magyar Nemzeti Levéltár ügyfélszolgálati tevékenysége során történő adatkezelésről az alábbiakban kaphat tájékoztatást. 

Hasznos tudnivalók:

  • Az ügyfélszolgálat felkeresésekor személyi azonosságukat igazoló okmányaikat hozzák magukkal.
  • Abban az esetben, ha más ügyében járnak el, megbízás bemutatása szükséges.
  • Az 1990. évi XCIII. tv. szerint a levéltárban őrzött irat alapján kiállított, tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban az általános tételű eljárási illetéket kell fizetni. Az illeték mértéke: a törvény szerint első fokú államigazgatási eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték). A levéltár által készített egyszerű vagy hiteles másolatért, továbbá az ügyfél által készített másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történő hitelesítéséért oldalanként 200, de legalább 2000 forint illetéket kell fizetni. Illetékmentességet – amennyiben annak feltételei hitelt érdemlően bizonyítást nyernek – a törvényben meghatározottak szerint biztosítunk.
  • A külföldi ügyfél megrendelésére kiállított hitelesített másolatot a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet értelmében a felülhitelesítés és diplomáciai úton történő külföldre továbbítás céljából a minisztérium illetékes szervezeti egységének küldjük meg.
  • Az ügyintézés megkezdésének feltétele az illeték lerovása.
  • Az ügyintézés ideje ügytípustól függően max. 21 nap.

NyomtatványainkUtolsó frissítés: 2020.04.08. szerda, 11:24