Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátumsorrend változtatás Ssz Leírás Link
1726.jan..01, K 165 Az armalis nemesek összeírása az egész megye területén, járásonként, falvanként és személyenként.
1727.jan..01, Sze 204 A vármegye által kiküldött bizottság az egész megye falvainak az 1727-1730-ig terjedő időszakra adófizetését restanciáját stb. felülvizsgálja. A vizsgálat 1733.- ban folyt le.
1727.jan..01, Sze 194 A taksás nemesek adófizetéséről készült kimutatás a fenti négy évből.
1727.jan..01, Sze 167 Az 1727. évre szóló adóösszeírás falvanként, járásonként és megyei összesítője.
1727.jan..01, Sze 168 A kisvárdai járás adózó jobbágyainak összeírása helységenként.
1727.jan..01, Sze 169 Az adózó népesség vagyontárgyaiban bekövetkezett változásainak jegyzéke falvanként és személyenként az említett járásból.
1727.jan..01, Sze 170 Földes curialis helység lakosainak kérvénye nemességük igazolása tárgyában, melyhez az érdekeltek névsora csatolva van.
1727.jan..01, Sze 171 A nyírbátori járás taksás nemeseinek összeírása falvanként.
1727.jan..01, Sze 172 A taksás nemeseknek, udvarbiróknak /ispánoknak?/ s korcsmabérlőknek az adóösszeírása, illetve vagyonösszeírása.
1727.jan..01, Sze 224 Szabolcs megye falvainak összesített vagyonadó kimutatása. Bár 1737-ben lajstromozták az iratot, adatait 1727-1728-ra vonatkoznak.
1728.jan..01, Cs 187 A király által elrendelt összeírás megyei összesítője.
1728.jan..01, Cs 186 A dicalis összeírás 1728 éve falvankénti, járásonkénti és megyei összesítője.
1728.jan..01, Cs 182 Az 1727-ben elrendelt összeírás jobbágyokra vonatkozó része a kisvárdai járás falvaiból.
1728.jan..01, Cs 124 Több helységre vonatkozóan az adólapok növekedésének és csökkenésének táblázatos kimutatása. Az összesítés helységenként összesített adatokat ad.
1728.jan..01, Cs 181 Az uralkodó által 1727-ben elrendelt összeírásnak a nemesekre és a nemesek tisztjeire vonatkozó része, a nádudvari, kisvárdai, dadai és bátori járásból.
1728.jan..01, Cs 179 Adóösszeírási összesítő járásonként megyei összesítő.
1728.jan..01, Cs 180 A nádudvari járásból való adóösszeírás a jobbágyokról armalistákról, villicusokról, educillatorokról, helyenként cselédnépesség feltüntetésével, oldalankénti és falvankénti összesítővel.
1728.jan..01, Cs 177 Szabolcs megye nádudvari járásának dicalis összeírása, falvankénti személyenként.
1728.jan..01, Cs 178 Az 1728. aug. 25.-én tartott generalis congregatio elé terjesztett és ott elfogadott kimutatás az egyes helységek összesített adóalapjairól, járási és megyei összesítéssel.
1728.jan..01, Cs 173 Az 1728. katonai évre a házi kasszába befizetendő pénzadó kiróvása a címben jelzettekre.
1728.jan..01, Cs 174 Az uralkodó által az országgyűlésen kivül elrendelt generalis conscriptio, központi instructio alapján.
1728.jan..01, Cs 175 A 174. szám alatt említett országos összeírás Debrecen város pusztáira vonatkozó része.
1728.jan..01, Cs 176 Szabolcs megyében fekvő curialis helységek és praediumok összeírása az 1727. évi kir. rendelet alapján.
1728.jan..01, Cs 173 Az 1728. katonai évre a házi kasszába befizetendő pénzadó kiróvása a címben jelzettekre.
1728.jan..01, Cs 174 Az uralkodó által az országgyűlésen kivül elrendelt generalis conscriptio, központi instructio alapján.Utolsó frissítés: 2020.09.14. hétfő, 13:02