Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2021
Dátum Sszsorrend változtatás Leírás Link
1778.jan..01, Cs 420 A taksás nemesekre személyenként kivetett háziadó lajstroma.
1704.jan..01, K 42 A 41. sz. alatt jelzett összeírás elomunkálata. A kisvárdai járás falvainak lakosait egyenként írja össze.
1774.jan..01, Szo 419 Vencsellő jobbágyainak robotszolgáltatása,a földesurukkal való perükhöz csatolva.
1779.jan..01, P 418 Az egyes egyházközségek, parochiák népességstatisztikai adatszolgáltatásai néhány Szabolcs megyei faluból, a Helytartótanács rendelkezései szerint.
1780.jan..01, Szo 417 Gr. Kállay János Szabolcs megyében lévő javainak összeírása a kir. Kamara, illetve a megye rendeletéből.
1759.jan..01, H 416 A fent jelzett időszakról a zsidók tolleranciális adójáról szóló évenkénti kimutatások, vizsgálati célból összegyűjtve.
1771.jan..01, K 415 Kimutatás a jelzett éveken belül a vármegyei tisztviselők státusairól és fizetéséről a helytartótanácsi rendelkezés alapján.
1781.jan..01, H 414 A megye egyes községeiben lakó taksás nemesek megyei adójának fejenkénti kivetési lajstroma.
1779.jan..01, P 413 A megye egyes falvaira eső hadi- és házadó mennyiségének lajstroma.
1778.jan..01, Cs 412 Conscriptio a vencsellői g.kat. parochiáról, az 1777-ben kiadott 5545. számú helytartótanácsi rendelkezés alapján.
1773.jan..01, P 411 A cigánykérdés rendezése céljából országosan elrendelt adatgyűjtéssel összefüggő kimutatás a bátori járás falvaiban lakó cigányokról.
1772.jan..01, Sze 410 Szathmari Mihály egyeki borinspektor számadása, illetve annak ellenőrzéséről szóló jelentése a megye két tisztviselőjének.
1704.jan..01, K 41 Az egész megyére kiterjedő összeírás az egyes helységekről katonaállítási szempontból.
1704.jan..01, K 41 Az egész megyére kiterjedő összeírás az egyes helységekről katonaállítási szempontból.
1774.jan..01, Szo 409 A cigány gyerekek összeírása országos rendelkezés alapján a megye területén falvanként, járásonként.
1774.jan..01, Szo 408 A bírtokos és taksás nemesek összeírása járásonként és falvanként.
1773.jan..01, P 407 Az iskolamesterek összeírása helységenként.
1772.jan..01, Sze 406 A megye egyes falvaiban az őszi vetés és a szántóföld összeírása.
1772.jan..01, Sze 405 A helytartótanács által országosan elrendelt népességszámlálási utasítás a nyomtatott űrlap kitöltött példányával.
1772.jan..01, Sze 404 A szabolcs megyében található vámhelyeknek az összeírása.
1772.jan..01, Sze 403 A nádudvari járás egyes falvaiban 1771-ben a lélekszámban bekövetkezett változások feljegyzése.
1772.jan..01, Sze 402 Az összeírás a megye falvairól, azok vallási, nemzetiségi viszonyairól.
1771.jan..01, K 401 Az iskolamesterek összeírása 1771-ben, a megye egyes falvaiban.
1771.jan..01, K 401 Az iskolamesterek összeírása 1771-ben, a megye egyes falvaiban.
1771.jan..01, K 400 Felsőbb rendelkezés alapján a megye egyes falvaiban lakó görögök összeírása az 1770., 1771. és 1772-es évekből.Utolsó frissítés: 2021.04.15. csütörtök, 13:27