Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátum Sszsorrend változtatás Leírás Link
1785.jan..01, Szo 440 A járási /tiszti/orvosok jelentései az 1785 évben járásunk területén előforduló emberi és állati betegségekről, országos rendelkezés alapján.
1705.jan..01, Cs 44 Az összeírás bizonyára az ónodi országgyűlés adóügyi határozatával kapcsolatban keletkezett, amelynek értelmében az ország nemessége a hadiköltségek fedezése céljából adót tartozik fizetni.
1784.jan..01, Cs 439 Összeírás a megye egyes falvaiban található orvosokról, borbélyokról és bábákról. A helytartó tanács rendelete alapján.
1784.jan..01, Cs 439 Összeírás a megye egyes falvaiban található orvosokról, borbélyokról és bábákról. A helytartó tanács rendelete alapján.
1781.jan..01, H 438 Azon szabadságolt katonák összeírása, akik szabadságukat a dadai járásban töltik el.
1781.jan..01, H 438 Azon szabadságolt katonák összeírása, akik szabadságukat a dadai járásban töltik el.
1785.jan..01, Szo 437 A generalis perceptor által készített kimutatás, jelentés a házi kassa kiadásairól, főbb tételekben.
1783.jan..01, Sze 436 Olasz Lajos dadai járásbeli patricularis perceptor javainak a megye által történt összeírása és becsüje, adósságának törlesztése végett.
1782.jan..01, K 435 Az egyes falvakra az 1782. évre kivetett hadiadó összegének lajstroma.
1784.jan..01, Cs 434 Az egyes taksás nemesek által a Cassa domestica számára fizetendő adó összegének személyenkénti kivetése az egész megye területén az 1784 esztendőre.
1775.jan..01, V 433 A bátori és dadai járásban fekvő egyes falvakra kivetett farkasadó, illetve kiirtandó farkasok és ragadozó madarak száma.
1778.jan..01, Cs 432 Báró Deöry László Szabolcs vármegyei birtokainak és jövedelmének összeírása, saját kérelmére a megyei közgyűlés által kiküldött szolgabíró és esküdt jelentétében.
1779.jan..01, P 431 Falvankénti feljegyzés országos rendelkezés alapján a terméseredményekről 1779-ből.
1778.jan..01, Cs 430 Az egyes cigány családok családi, vagyoni és egyéb viszonyairól országos rendelkezés alapján történt összeírások a megye egyes falvaiból.
1704.jan..01, K 43 A nagykállói járásban fekvő falvak összeírása
1778.jan..01, Cs 429 A rakamazi r. kat. egyház vagyoni viszonyairól országos rendelkezés alapján készült összeírás, a filiákkal együtt.
1780.jan..01, Szo 428 A taksás nemesek összeírása falvanként a megyei adó kivetése céljából.
1780.jan..01, Szo 427 A szabolcs megyei Biri /Biir/ faluba ujonnan beköltözöttek és azok vagyonának összeírása a jelzett esztendőben.
1779.jan..01, P 426 A Helytartótanács rendelete alapján kiállított népességnyilvántartó ív. Az összeírást az egyes egyházközségek paróchusok végezték.
1779.jan..01, P 426 A Helytartótanács rendelete alapján kiállított népességnyilvántartó ív. Az összeírást az egyes egyházközségek paróchusok végezték.
1776.jan..01, H 425 Tetétlen község újonnan beköltözött lakóinak összeírása 1776-ban.
1779.jan..01, P 424 A felosztott jezsuita rendek ungvári kollégiumának, valamint a szatmári és szinyérváraljai rezidenciájának javairól szóló becsü másolata, mely a kamarától került valamilyen módon a megye birtokába.
1779.jan..01, P 424 A felosztott jezsuita rendek ungvári kollégiumának, valamint a szatmári és szinyérváraljai rezidenciájának javairól szóló becsü másolata, mely a kamarától került valamilyen módon a megye birtokába.
1775.jan..01, V 423 Országos rendelkezések alapján a cigánykérdés rendezéséhez szükséges adatok összeírása falvanként az 1775-1777. évekből.
1775.jan..01, V 422 A terméshozam összeírása a megye falvaiban az 1775-1778. évekből.Utolsó frissítés: 2020.11.27. péntek, 09:10