Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2021
Dátum Sszsorrend változtatás Leírás Link
1840.jan..01, Sze 505 Pazonyi Elek Pál földbirtokos Szabolcs megyében fekvő jószágainak és jövedelmének összeírása és a megye által való hitelesítése.
1840.jan..01, Sze 504 Az összeírásban a nemesi fők és a határ kiterjedése vétetett fel a reájuk eső költségek összegével.
1839.jan..01, K 503 Jelentése a dadai járás főszolgabírájának és esködtjének, mely mellett Nyíregyháza városa jövedelmező vagyonának összeírása bemutattatik.
1839.jan..01, K 502 Felső rendszabály szerinti összeírása a Méltóságos Magyar Szőgyény László királyi tanácsos, kamarás és ítélőmester úr ezen Szabolcs vármegyében helyeztetett beírt javainak.
1829.jan..01, Cs 501 Az 1829/30 évre vonatkozó dicalis összeírás és a fizetendő adó kivetése falvanként, járásonként és a megyei összegben.
1830.jan..01, P 500 A népességösszeírás a járási összesítője a járás falvainak feltüntetésével.
1706.jan..01, P 50 Az összeírás a vármegye falvaira kivetett portális hajdúk számát tartalmazza járásonként.
1618.jan..01, H 5 Szabolcs megye dicalis összeírása. Az összeírást a megyei levéltár lajstromozója hozzákapcsolta egy 1923-ban készült hátralék-kimutatáshoz.
1828.jan..01, K 499 A falvankénti adókivetés járásonkét csoportosítva.
1829.jan..01, Cs 498 A bátori járás népességösszeírásának járási összesítője 1829/30 és 1830/31 esztendőre. Járási végösszeg és külön-külön a szakaszok összege.
1828.jan..01, K 497 A hadiadók confrontationalis tabellája az 1828/29 katonai esztendőre.
1838.jan..01, H 496 Kállay Albert kállósemjéni bírtokainak összeírása saját kérelmére.
1837.jan..01, V 495 A nemesi javakat az országgyűlési költségek elosztásával kapcsolatban írták össze, országos rendelkezés alapján.
1830.jan..01, P 494 A zsidónépesség vagyoni összeírás 1830/31-ből a kisvárdai járásban.
1827.jan..01, H 493 A falvankéti repartitio.
1824.jan..01, Cs 492 Népesség összeírási összesítők 1824, 1825 és 1828/29-ből. A megyei járási összesítők, falvankénti összesítők.
1822.jan..01, K 491 Az 1822 és 1824 évi népesség összeírás járásonkénti összesítője.
1824.jan..01, Cs 490 Kimutatás Nyíregyháza város vagyonáról és jövedelmeiről a megváltakozással kapcsolatban.
1706.jan..01, P 49 Tisza János hadnagy vezetése alatt álló gyalogos hajdúk lajstroma
1820.jan..01, Szo 489 Az 1820/21. évi adóösszeírás falvankénti összesítője, járások szerint, megyei végösszegekkel.
1821.jan..01, H 488 A zsidók összeírásának járásonkénti és megyei összesítője 1821-ből.
1819.jan..01, P 487 Népesség összeírás járási és megyei összesítője a jelzett évre.
1820.jan..01, Szo 486 báró vitézvári Simonyi József óbester úr jószágainak conscriptioja.
1819.jan..01, P 485 Vay Miklós generalis csegei jószágának conscriptioja.
1804.jan..01, V 484 Szunyogh Farkas szolgabíró hivatali működése során keletkezett iratai között a nádudvari járás 1804 évi népesség összeírásaUtolsó frissítés: 2021.04.15. csütörtök, 13:27