Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátumsorrend változtatás Ssz Leírás Link
1682.jan..01, Cs 37 A megye egyik szökött jobbágyokkal kapcsolatban hozott határozatának mellékleteként készült jegyzék, a megyébol elszökött jobbágyokról az összeírás azonban nem terjed ki a megye egész területére.
1682.jan..01, Cs 22 Az összeírás két részbol áll. Az elso rész: Series Portatum Processus Kis Vardaiensis, Series Taxatorum Nobilium, Series Dominorum Magnatum et Nobiliam Processus Kys Vardaiensis. A második rész: Szöveges feljegyzések.
1681.jan..01, Sze 20 Bán Ferenc szolgabíró és Nyárády Zsigmond esküdt a megye és az esztergomi érsek megbízásából összeírják az egyes falvak török hódoltatás alatti kárait.
1681.jan..01, Sze 21 Lasztóczy(?) István szolgabíró Czabay István juratus a vármegye és az esztergomi érsek utasítására összeirják az egyes falvak török hódoltatás alatti kárait.
1680.jan..01, H 19 Kenessey Ferenc járásában lakók névsora.
1680.jan..01, H 18 A Bán Ferenc szolgabíró járásában lakó nemesek felsorolása s a rájuk kivetett adó mennyisége forintban.
1680.jan..01, H 19 Kenessey Ferenc járásában lakók névsora.
1676.jan..01, Sze 16 A megye tiszai (később dadai) járásában élő nemesség, a járásbeli helységek neve, a rájuk kivetett terményadó köbölben.
1676.jan..01, Sze 15 A megye tiszai (később dadai) járásának helységei és a járásokban lakó nemesek névsora, valamint a rájuk kivetett adó köbölben teltüntetve.
1676.jan..01, Sze 14 A tiszai (előbb és később a dadai) járás helységeinek, utánuk a járásban lakó nemeseknek a lakóhely nélküli felsorolása a helységekre és a nemes birtokosokra kivetett gabona köblének kimutatásával.
1675.jan..01, K 13 A nemesek nevének egymásutáni felsorolása a helység megjelölése nélkül. (Az azévi jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a megye északi, tiszai járásáról van szó.)
1675.jan..01, K 17 A megye dadai és kisvárdai járásának helységeire a megye közgyűlése által kivetett portális adó feljegyzése. 1675. ápr. 23., júl. 13., szept. 22., 1676. márc. 30., szept. 4., 1677. febr. 9-ről.
1675.jan..01, K 11 A vármegyei gyűléseken elhatározott portális adót, valamint taksa összegét tartalmazza községenként. A taksás falvak külön csoportosításban találhatók.
1675.jan..01, K 12 A kisvárdai és dadai járás egyes községei portális adójának terményben történt kivetése.
1671.jan..01, Cs 32 Az index szerint az egész megyére kiterjedo nemesi limitatio.
1667.jan..01, Szo 10 A berceli és királytelki jobbágyok adójának a retificatiójával kapcsolatban összeírják a jobbágyokat és állatállományukat, feltüntetve a jobbágyok társadalmi állapotát /pl. halász,korcsmáros/.
1661.jan..01, Szo 9 A név szerint felsorolt négy szolgabíró és más tisztviselők jelenlétében megejtett portaszám-helyesbítésről készített összeírás, amely felsorolja a nádudvari, a bátori és kisvárdai járás érintett községeit a helyesbített portaszám feltüntetésével.
1648.jan..01, Sze 35 A jegyző az ország 32 megyéjének portaszámát tünteti fel megyénkénti részletezésben, országrészek szerint.
1648.jan..01, Sze 36 A jegyzék a porták számának megyénkénti megoszlását tartalmazza és a szabad királyi városokét.
1641.jan..01, K 8 Szabolcs megye közgyűlésének jelzett időbeni határozata szerint felvett összeírás (A megye dadai, várdai, nádudvari, bátori járásaira kivetett adó járásonkénti összegzése.)
1628.jan..01, Szo 7 Eszterházy Miklós nádor rendeletére végrehajtott vallatásokról készült jegyzőkönyv, melyben községenként összeírták, hogy a helység volt-e török hódoltság alatt, ha volt mettől kezdve, mennyi adót fizetett, stb.
1623.jan..01, V 6 Szabolcs megye kisvárdai, dadai, nádudvari, bátori járásainak községei által fizetett adók kimutatása. Az összeírás csak az egyes községekre eső adó végösszegét tünteti fel.
1622.jan..01, Szo 4 Szabolcs megye dicalis összeírása. (Az összeírás csak a községek összesített portaszámait adja, valamint külön felsorolja a taksás helységeket.)
1618.jan..01, H 5 Szabolcs megye dicalis összeírása. Az összeírást a megyei levéltár lajstromozója hozzákapcsolta egy 1923-ban készült hátralék-kimutatáshoz.
1610.jan..01, P 3 Szabolcs vármegye portális összeirása. (Csak a községenként összesített portaszámot adja meg.) A porták számát járásonként összesítették.Utolsó frissítés: 2020.09.14. hétfő, 13:02