Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2021
Dátumsorrend változtatás Ssz Leírás Link
1710.jan..01, Sze 58 A megye nemeseire és falvaira vonatkozó adókivetés.
1710.jan..01, Sze 58 A megye nemeseire és falvaira vonatkozó adókivetés.
1710.jan..01, Sze 56 Adózással és katonaállítással kapcsolatos összeírás a megye utasítására.
1709.jan..01, K 57 Az adóhátralék községenkénti kimutatása.
1708.jan..01, V 55 Az ónodi országgyulés pénzügyi határozatával kapcsolatos összeírás a kisvárdai és nyírbátori járásból
1708.jan..01, V 54 Károlyi Sándor parancsára készült összeírás az Erdély egyes részeiből Szabolcsba elhelyezett népességről.
1707.jan..01, Szo 52 1707. máj. 18-án keltezett fejedelmi rendelet alapján végrehajtott összeírás a szabolcsi szabad oppidumokról és a salétromszállító falvakról.
1707.jan..01, Szo 53 Az 1707. ápr. 13-án tartott megyei gyűlés által a nemességre személyenként kivetett zsoldos contingens összeírása.
1706.jan..01, P 48 Krucsay Márton provintialis commisarius aláírásával és pecsétjével ellátott összeírás a megyei fegyvert viselő nemesekről.
1706.jan..01, P 49 Tisza János hadnagy vezetése alatt álló gyalogos hajdúk lajstroma
1706.jan..01, P 50 Az összeírás a vármegye falvaira kivetett portális hajdúk számát tartalmazza járásonként.
1706.jan..01, P 51 A megyei közgyűlés által 1706. márc. 4-én a megye falvaira a nádori porták arányában kivetett portális hajdúk száma.
1705.jan..01, Cs 44 Az összeírás bizonyára az ónodi országgyűlés adóügyi határozatával kapcsolatban keletkezett, amelynek értelmében az ország nemessége a hadiköltségek fedezése céljából adót tartozik fizetni.
1705.jan..01, Cs 45 A megyebeli nemesek összeírása járásonként, nevük mellett feltüntetve a kiállítandó zsoldosok számát.
1705.jan..01, Cs 46 A zsoldosadással tartozó nemesek összeírása.
1705.jan..01, Cs 47 Rákóczi hadaiban szolgáló, illetve szolgálni tartozó nemesek összeírása a megyében.
1704.jan..01, K 41 Az egész megyére kiterjedő összeírás az egyes helységekről katonaállítási szempontból.
1704.jan..01, K 42 A 41. sz. alatt jelzett összeírás elomunkálata. A kisvárdai járás falvainak lakosait egyenként írja össze.
1704.jan..01, K 43 A nagykállói járásban fekvő falvak összeírása
1704.jan..01, K 40 Feltehetoen Rákóczi fejedelem utasítására készült összeírás azokról, akik a német iga és a megfizethetetlen portio miatt kölcsönt vettek fel olyan személyektol, aki a fejedelem ellen vannak.
1704.jan..01, K 41 Az egész megyére kiterjedő összeírás az egyes helységekről katonaállítási szempontból.
1703.jan..01, H 39 Néhány Szabolcs megyei helység jobbágyainak és nemeseinek összeírása adózási szempontból.
1702.jan..01, V 119 Jármy Miklós szolgabíró járásából (bátori járás)1702 és 1719. közötti időben szökött jobbágyok névsora, falvanként a szökött jobbágyok személyének feltüntetésével.
1702.jan..01, V 122 Jármy András szolgabíró dadai járása területéről 1702 és 1719. között elszökött jobbágyok községenkénti és névszerinti feltüntetéssel.
1702.jan..01, V 125 Szabolcs megyéből Bihar megyébe szökött jobbágyoknak az alispán és az aljegyző által készített összeírása.