Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2021
Dátum Sszsorrend változtatás Leírás Link
1725.jan..01, H 183 Az 1725. évre szóló adóösszeírás járásonként /a járásokon belül falvanként/ és megyei összesítője.
1728.jan..01, Cs 182 Az 1727-ben elrendelt összeírás jobbágyokra vonatkozó része a kisvárdai járás falvaiból.
1728.jan..01, Cs 181 Az uralkodó által 1727-ben elrendelt összeírásnak a nemesekre és a nemesek tisztjeire vonatkozó része, a nádudvari, kisvárdai, dadai és bátori járásból.
1728.jan..01, Cs 180 A nádudvari járásból való adóösszeírás a jobbágyokról armalistákról, villicusokról, educillatorokról, helyenként cselédnépesség feltüntetésével, oldalankénti és falvankénti összesítővel.
1680.jan..01, H 18 A Bán Ferenc szolgabíró járásában lakó nemesek felsorolása s a rájuk kivetett adó mennyisége forintban.
1728.jan..01, Cs 179 Adóösszeírási összesítő járásonként megyei összesítő.
1728.jan..01, Cs 178 Az 1728. aug. 25.-én tartott generalis congregatio elé terjesztett és ott elfogadott kimutatás az egyes helységek összesített adóalapjairól, járási és megyei összesítéssel.
1728.jan..01, Cs 177 Szabolcs megye nádudvari járásának dicalis összeírása, falvankénti személyenként.
1728.jan..01, Cs 176 Szabolcs megyében fekvő curialis helységek és praediumok összeírása az 1727. évi kir. rendelet alapján.
1728.jan..01, Cs 175 A 174. szám alatt említett országos összeírás Debrecen város pusztáira vonatkozó része.
1728.jan..01, Cs 175 A 174. szám alatt említett országos összeírás Debrecen város pusztáira vonatkozó része.
1728.jan..01, Cs 174 Az uralkodó által az országgyűlésen kivül elrendelt generalis conscriptio, központi instructio alapján.
1728.jan..01, Cs 174 Az uralkodó által az országgyűlésen kivül elrendelt generalis conscriptio, központi instructio alapján.
1728.jan..01, Cs 173 Az 1728. katonai évre a házi kasszába befizetendő pénzadó kiróvása a címben jelzettekre.
1728.jan..01, Cs 173 Az 1728. katonai évre a házi kasszába befizetendő pénzadó kiróvása a címben jelzettekre.
1727.jan..01, Sze 172 A taksás nemeseknek, udvarbiróknak /ispánoknak?/ s korcsmabérlőknek az adóösszeírása, illetve vagyonösszeírása.
1727.jan..01, Sze 171 A nyírbátori járás taksás nemeseinek összeírása falvanként.
1727.jan..01, Sze 170 Földes curialis helység lakosainak kérvénye nemességük igazolása tárgyában, melyhez az érdekeltek névsora csatolva van.
1675.jan..01, K 17 A megye dadai és kisvárdai járásának helységeire a megye közgyűlése által kivetett portális adó feljegyzése. 1675. ápr. 23., júl. 13., szept. 22., 1676. márc. 30., szept. 4., 1677. febr. 9-ről.
1727.jan..01, Sze 169 Az adózó népesség vagyontárgyaiban bekövetkezett változásainak jegyzéke falvanként és személyenként az említett járásból.
1727.jan..01, Sze 168 A kisvárdai járás adózó jobbágyainak összeírása helységenként.
1727.jan..01, Sze 167 Az 1727. évre szóló adóösszeírás falvanként, járásonként és megyei összesítője.
1726.jan..01, K 166 A megye által elrendelt adóösszeírás, 1726-ból, a nyírbátori, nádudvari összeírás, töredékes a dadai járás is.
1726.jan..01, K 165 Az armalis nemesek összeírása az egész megye területén, járásonként, falvanként és személyenként.
1725.jan..01, H 164 Összesítő kimutatás Szabolcs megye falvairól az egyéni dicalis összeírások alapján, a falvak járásonkénti felsorolásával, községi összesítés, járási és megyei összesítő adatokkal. Feltüntetve a contributio mennyiségét készpénzben és természetben.Utolsó frissítés: 2021.05.07. péntek, 07:07