Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátumsorrend változtatás Ssz Leírás Link
1736.jan..01, V 225 Balkány községben lakó lakosok összeírása.
1736.jan..01, V 225 Balkány községben lakó lakosok összeírása.
1736.jan..01, V 230 A megyéből a hajdú városokba futott jobbágyok összeírása.
1735.jan..01, Szo 214 A megye területén lakó taksás nemesek falvankénti összeírása.
1735.jan..01, Szo 215 Fejértó /Valószinüleg Ráczfejértó/ adózó lakossainak összeírása.
1735.jan..01, Szo 216 Érkenéz község régi és uj lakóinak adóösszeírása.
1735.jan..01, Szo 215 Fejértó /Valószinüleg Ráczfejértó/ adózó lakossainak összeírása.
1734.jan..01, P 211 A megye egyes falvaiban 1734-ben lakó népesség /adózó/ összlétszámának jegyzéke.
1734.jan..01, P 212 A taksás nemesek adóösszeírása személyenként, falvanként, az egész megye területére.
1734.jan..01, P 210 Az adóösszeírásból kimaradt személyek pótlólagos összeírása.
1734.jan..01, P 207 Az említett járás birtokos nemeseinek falvankénti jegyzéke.
1734.jan..01, P 208 A megye adózó jobbágyainak vagyonösszeírása 1734-ben, háztartásonként, falvanként.
1733.jan..01, Cs 206 A nádudvari, dadai és bátori járás taksás nemeseinek adóösszeírása.
1733.jan..01, Cs 205 A dadai, kisvárdai és nádudvari járások adóösszeírása a jobbágynépességről, személyenként, falvanként.
1733.jan..01, Cs 209 Az 1733-as évre a jobbágyok vagyonadóösszeírásának megyei összesítője, falvankénti, járásonkénti, majd megyei összesítésben.
1732.jan..01, K 201 Földes curialis község contributioja havonkénti részletezésben, a lakók személyére kivetítve.
1732.jan..01, K 203 A megye négy járásában a taksás nemesek összeírása falvanként.
1732.jan..01, K 200 A megye négy járásából az adózók egyenkénti összeírása a falvak rendjében.
1732.jan..01, K 201 Földes curialis község contributioja havonkénti részletezésben, a lakók személyére kivetítve.
1731.jan..01, H 197 A bátori járás területén lakó, azon armalista nemesek jegyzéke, akik nemesi előjogaikat nem igazolták s az adófizető lakosok között irandók össze.
1731.jan..01, H 198 Az 1731. katonai évre, az armalista nemesek összeírása a megye négy járása területéről, falvankénti, személyenként.
1731.jan..01, H 199 Az egész megye területére kiterjedő összeírás arról, hogy az adóköteles személyekben milyen csökkenés következett be /valószinüleg 1730 óta./ akár szolgálatvállalás, vagy más ok miatt.
1731.jan..01, H 198 Az 1731. katonai évre, az armalista nemesek összeírása a megye négy járása területéről, falvankénti, személyenként.
1730.jan..01, V 196 A megye három járásában - nádudvari, bátori, kisvárdai - falvankénti összeírása az egy év óta elszökött vagy letelepedett, szolgálatból kilépett stb. jobbágyoknak.
1730.jan..01, V 193 A kisvárdai járás taksás nemeseinek személyenkénti összeírása.Utolsó frissítés: 2020.09.14. hétfő, 13:02