Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátum Sszsorrend változtatás Leírás Link
1737.jan..01, K 222 A járásonként illetve falvanként és az adózókról készített dicális összeírások másolata.
1737.jan..01, K 221 Összesített kimutatás a megye adófizető népességéről /jobbágyairól/ a dicalis összeírások tabellájának rendszerében, járásonként és megyei összesítéssel, kiegészítve a dicális összeírások rovatait a hadi és háziadóban fizetendő adó összegére vonatkozó adatok rovataival.
1737.jan..01, K 220 A megye adózó jobbágyainak falvankénti és járásonkénti összeírása, adózási szempontból.
1682.jan..01, Cs 22 Az összeírás két részbol áll. Az elso rész: Series Portatum Processus Kis Vardaiensis, Series Taxatorum Nobilium, Series Dominorum Magnatum et Nobiliam Processus Kys Vardaiensis. A második rész: Szöveges feljegyzések.
1736.jan..01, V 219 Az adózó jobbágynépesség vagyonösszeírása falvanként, családonként, a megye egész területén.
1736.jan..01, V 218 A cigányok adóösszeírása a kisvárdai és a nyírbátori járásokban.
1736.jan..01, V 217 A megye 3 járásában a címben jelzett elemek adózási összeírása. A dadai járásból külön szám alatt lajstromozottan, de az összeíráshoz tartozó névsor is van.
1735.jan..01, Szo 216 Érkenéz község régi és uj lakóinak adóösszeírása.
1735.jan..01, Szo 215 Fejértó /Valószinüleg Ráczfejértó/ adózó lakossainak összeírása.
1735.jan..01, Szo 215 Fejértó /Valószinüleg Ráczfejértó/ adózó lakossainak összeírása.
1735.jan..01, Szo 214 A megye területén lakó taksás nemesek falvankénti összeírása.
1724.jan..01, Szo 213 A leleszi Convent hivatalos másolata a Szabolcs megyéből 1724 és 1735 között elszökött jobbágyok összeírásáról.
1724.jan..01, Szo 213 A leleszi Convent hivatalos másolata a Szabolcs megyéből 1724 és 1735 között elszökött jobbágyok összeírásáról.
1734.jan..01, P 212 A taksás nemesek adóösszeírása személyenként, falvanként, az egész megye területére.
1734.jan..01, P 211 A megye egyes falvaiban 1734-ben lakó népesség /adózó/ összlétszámának jegyzéke.
1734.jan..01, P 210 Az adóösszeírásból kimaradt személyek pótlólagos összeírása.
1681.jan..01, Sze 21 Lasztóczy(?) István szolgabíró Czabay István juratus a vármegye és az esztergomi érsek utasítására összeirják az egyes falvak török hódoltatás alatti kárait.
1733.jan..01, Cs 209 Az 1733-as évre a jobbágyok vagyonadóösszeírásának megyei összesítője, falvankénti, járásonkénti, majd megyei összesítésben.
1734.jan..01, P 208 A megye adózó jobbágyainak vagyonösszeírása 1734-ben, háztartásonként, falvanként.
1734.jan..01, P 207 Az említett járás birtokos nemeseinek falvankénti jegyzéke.
1733.jan..01, Cs 206 A nádudvari, dadai és bátori járás taksás nemeseinek adóösszeírása.
1733.jan..01, Cs 205 A dadai, kisvárdai és nádudvari járások adóösszeírása a jobbágynépességről, személyenként, falvanként.
1727.jan..01, Sze 204 A vármegye által kiküldött bizottság az egész megye falvainak az 1727-1730-ig terjedő időszakra adófizetését restanciáját stb. felülvizsgálja. A vizsgálat 1733.- ban folyt le.
1732.jan..01, K 203 A megye négy járásában a taksás nemesek összeírása falvanként.
1724.jan..01, Szo 202 A nádudvari járásból a jelzett időközben elszökött jobbágyok személyszerinti összeírása falvanként.Utolsó frissítés: 2020.09.21. hétfő, 18:32