Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátum Sszsorrend változtatás Leírás Link
1752.jan..01, Szo 290 A megye területén élő zsidók, görögök, árendások, korcsmabérlők összeírása adózási szempontból, járásonként és falvanként.
1752.jan..01, Szo 291 A megyében élő cigánynép összeírása adózási szempontból falvanként és járásonként.
1752.jan..01, Szo 292 Nádudvari járás helységeiben lakó zsidók adózási szempontból való összeírása.
1752.jan..01, Szo 293 A dadai járás négy társadalmi rétegbeli népességének, - a nemeseknek és más birtokosoknak, a zsidóknak, a korcsmárosoknak és a görögöknak - adózási célból történő összeírása.
1752.jan..01, Szo 294 A fenti két járás falvairól, illetve azok jobbágy lakosságáról készült összeírás összesítője falvanként.
1752.jan..01, Szo 295 A dohányos emberek és a rókabőr ruházatban járók összeítása a báthori és kisvárdai járásban. - megadóztatás végett.
1752.jan..01, Szo 295 A dohányos emberek és a rókabőr ruházatban járók összeírása a bátori és kisvárdai járásban - megadóztatás végett.
1753.jan..01, H 296 A megye egyes falvaiban az adózók számában bekövetkezett változások kimutatása az 1752 évbeli dicalis összeírás óta.
1753.jan..01, H 297 A kisvárdai és bátori járásból fennmaradt zsidókra vonatkozó adóösszeírás, falvak szerint.
1753.jan..01, H 298 Az armalista nemesek adóösszeírása a dadai járásban falvak szerint egyénenként.
1753.jan..01, H 299 A bátori és nádudvari járás falvaiban, más telkén lakó nemesek összeírása adózási szempontból.
1610.jan..01, P 3 Szabolcs vármegye portális összeirása. (Csak a községenként összesített portaszámot adja meg.) A porták számát járásonként összesítették.
1699.jan..01, Cs 30 Megyei helységnévtár járások szerint.
1753.jan..01, H 300 A kisvárdai és nádudvari járásból töredékes összeírás a fegyverekről insurectionalis ügyben.
1753.jan..01, H 300 A kisvárdai és nádudvari járásból töredékes összeírás a fegyverekről insurectionalis ügyben.
1754.jan..01, K 301 Szabolcs megye közgyűlésén 1754. július 9-én kihírdetett és jóváhagyott összeírás Nyíregyháza mezővárosnak a lakosaira vonatkozóan, névszerint tartalmazza a személyi adatokat. Az összeírást Nagy András és Szilvási József szabolcs megyei deputatusok készítették.
1754.jan..01, K 301 Szabolcs megye közgyűlésén 1754. július 9-én kihírdetett és jóváhagyott összeírás Nyíregyháza mezővárosnak a lakosaira vonatkozóan, névszerint tartalmazza a személyi adatokat. Az összeírást Nagy András és Szilvási József szabolcs megyei deputatusok készítették.
1754.jan..01, K 302 A helytartótanács rendelete alapján végrehajtott összeírás, vallás felekezet szerint tagolja a lakosságot és a felekezetek címszava alatt egyénileg sorolja fel a vallási hovatartozást. Az összeírást Szabolcs megye 1754. szeptember 19-én Nagykállóban tartott közgyűlésén hírdette meg. Egy rovat a városból való eltávozásra is utal.
1754.jan..01, K 303 Szabolcs megyének járások szerint részletezett összeírása az armalista nemesek községek alapján összeállított vagyoni adatait tartalmazza.
1754.jan..01, K 303 Szabolcs megyének járások szerint részletezett összeírása az armalista nemesek községek alapján összeállított vagyoni adatait tartalmazza.
1754.jan..01, K 304 Szabolcs megye bátori, nádudvari, kisvárdai és dadai járásának összeírásai a címben kifejezésre jutó vallást követő személyek vagyoni adatait tartalmazza, községek rendje szerint haladva és névszerint felsorolva a községben megtelepedett bérlőkkel.
1754.jan..01, K 305 Szabolcs megye hatósága által a bátori, a dadai, a nádudvari és a kisvárdai járásban készített cigány összeírás a lakosok neveit községek szerinti részletezéssel és vagyoni állapotuk feltüntetésével.
1755.jan..01, Sze 306 Bihar megye közgyűlésén 1755. június 11-én jelentett megyei nemesi összeírás, járások szerint tagolva, névszerint mutatja ki a községek rendjében felsorolt birtokos és birtoktalan személyeket. Vagyoni adatokat az összeírás nem tartalmaz.
1756.jan..01, Cs 307 Az összeírás járások szerint tagolt községrendben névszerint sorolja fel a címben kifejezett nemesi összeírások, részben helyesbítése, részben új adatokkal történt kiegészítése.
1756.jan..01, Cs 308 Szabolcs megye nádudvari, dadai és bátori járásában élő korcsmabérlők vagyoni adatainak összeírása a községek rendje szerint, névszerint sorolja fel a borkimérőket.Utolsó frissítés: 2020.10.22. csütörtök, 08:33