Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátumsorrend változtatás Ssz Leírás Link
1753.jan..01, H 296 A megye egyes falvaiban az adózók számában bekövetkezett változások kimutatása az 1752 évbeli dicalis összeírás óta.
1753.jan..01, H 297 A kisvárdai és bátori járásból fennmaradt zsidókra vonatkozó adóösszeírás, falvak szerint.
1753.jan..01, H 298 Az armalista nemesek adóösszeírása a dadai járásban falvak szerint egyénenként.
1753.jan..01, H 299 A bátori és nádudvari járás falvaiban, más telkén lakó nemesek összeírása adózási szempontból.
1753.jan..01, H 300 A kisvárdai és nádudvari járásból töredékes összeírás a fegyverekről insurectionalis ügyben.
1753.jan..01, H 319 Erdélyből a dadai járás falvaiba telelésre áthajtott juhok összeírása, évenként és falvanként részletezve.
1752.jan..01, Szo 288 A megye adózó lakosainak - jobbányainak - dicalis összeírása.
1752.jan..01, Szo 288 A megye adózó lakosainak - jobbányainak - dicalis összeírása.
1752.jan..01, Szo 289 A taksafizető nemesek összeírása a megye négy járásában falvanként.
1752.jan..01, Szo 289 A taksafizető nemesek összeírása a megye négy járásában falvanként.
1752.jan..01, Szo 295 A dohányos emberek és a rókabőr ruházatban járók összeítása a báthori és kisvárdai járásban. - megadóztatás végett.
1752.jan..01, Szo 288 A megye adózó lakosainak - jobbányainak - dicalis összeírása.
1752.jan..01, Szo 289 A taksafizető nemesek összeírása a megye négy járásában falvanként.
1752.jan..01, Szo 290 A megye területén élő zsidók, görögök, árendások, korcsmabérlők összeírása adózási szempontból, járásonként és falvanként.
1752.jan..01, Szo 291 A megyében élő cigánynép összeírása adózási szempontból falvanként és járásonként.
1752.jan..01, Szo 292 Nádudvari járás helységeiben lakó zsidók adózási szempontból való összeírása.
1752.jan..01, Szo 293 A dadai járás négy társadalmi rétegbeli népességének, - a nemeseknek és más birtokosoknak, a zsidóknak, a korcsmárosoknak és a görögöknak - adózási célból történő összeírása.
1752.jan..01, Szo 294 A fenti két járás falvairól, illetve azok jobbágy lakosságáról készült összeírás összesítője falvanként.
1752.jan..01, Szo 295 A dohányos emberek és a rókabőr ruházatban járók összeírása a bátori és kisvárdai járásban - megadóztatás végett.
1752.jan..01, Szo 345 Az 1752-60 közötti időben a behajthatatlan és behajtható adóelmaradások összeírása falvanként és járásonként. A bátori járás hiányzik.
1751.jan..01, P 363 A megye egyes falvaiban az adózó lakosságban 1751-64 között beállott változás feljegyzése.
1751.jan..01, P 286 A pestisben elhalálozottak összeírása a megye falvaiban, járásonként, a pestisjárvány időpontjának feltüntetésével.
1751.jan..01, P 287 Az önként felkelt nemesek összeírása a megye területén, járásonként, illetve falvanként.
1751.jan..01, P 363 A megye egyes falvaiban az adózó lakosságban 1751-64 között beállott változás feljegyzése.
1749.jan..01, Sze 281 A megye nemtelen adófizető jobbágylakosságának falvankénti dicalis összeírása.Utolsó frissítés: 2020.10.19. hétfő, 15:44