Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátumsorrend változtatás Ssz Leírás Link
1752.jan..01, Szo 294 A fenti két járás falvairól, illetve azok jobbágy lakosságáról készült összeírás összesítője falvanként.
1752.jan..01, Szo 295 A dohányos emberek és a rókabőr ruházatban járók összeírása a bátori és kisvárdai járásban - megadóztatás végett.
1752.jan..01, Szo 345 Az 1752-60 közötti időben a behajthatatlan és behajtható adóelmaradások összeírása falvanként és járásonként. A bátori járás hiányzik.
1753.jan..01, H 300 A kisvárdai és nádudvari járásból töredékes összeírás a fegyverekről insurectionalis ügyben.
1753.jan..01, H 296 A megye egyes falvaiban az adózók számában bekövetkezett változások kimutatása az 1752 évbeli dicalis összeírás óta.
1753.jan..01, H 297 A kisvárdai és bátori járásból fennmaradt zsidókra vonatkozó adóösszeírás, falvak szerint.
1753.jan..01, H 298 Az armalista nemesek adóösszeírása a dadai járásban falvak szerint egyénenként.
1753.jan..01, H 299 A bátori és nádudvari járás falvaiban, más telkén lakó nemesek összeírása adózási szempontból.
1753.jan..01, H 300 A kisvárdai és nádudvari járásból töredékes összeírás a fegyverekről insurectionalis ügyben.
1753.jan..01, H 319 Erdélyből a dadai járás falvaiba telelésre áthajtott juhok összeírása, évenként és falvanként részletezve.
1754.jan..01, K 301 Szabolcs megye közgyűlésén 1754. július 9-én kihírdetett és jóváhagyott összeírás Nyíregyháza mezővárosnak a lakosaira vonatkozóan, névszerint tartalmazza a személyi adatokat. Az összeírást Nagy András és Szilvási József szabolcs megyei deputatusok készítették.
1754.jan..01, K 303 Szabolcs megyének járások szerint részletezett összeírása az armalista nemesek községek alapján összeállított vagyoni adatait tartalmazza.
1754.jan..01, K 301 Szabolcs megye közgyűlésén 1754. július 9-én kihírdetett és jóváhagyott összeírás Nyíregyháza mezővárosnak a lakosaira vonatkozóan, névszerint tartalmazza a személyi adatokat. Az összeírást Nagy András és Szilvási József szabolcs megyei deputatusok készítették.
1754.jan..01, K 305 Szabolcs megye hatósága által a bátori, a dadai, a nádudvari és a kisvárdai járásban készített cigány összeírás a lakosok neveit községek szerinti részletezéssel és vagyoni állapotuk feltüntetésével.
1754.jan..01, K 302 A helytartótanács rendelete alapján végrehajtott összeírás, vallás felekezet szerint tagolja a lakosságot és a felekezetek címszava alatt egyénileg sorolja fel a vallási hovatartozást. Az összeírást Szabolcs megye 1754. szeptember 19-én Nagykállóban tartott közgyűlésén hírdette meg. Egy rovat a városból való eltávozásra is utal.
1754.jan..01, K 303 Szabolcs megyének járások szerint részletezett összeírása az armalista nemesek községek alapján összeállított vagyoni adatait tartalmazza.
1754.jan..01, K 304 Szabolcs megye bátori, nádudvari, kisvárdai és dadai járásának összeírásai a címben kifejezésre jutó vallást követő személyek vagyoni adatait tartalmazza, községek rendje szerint haladva és névszerint felsorolva a községben megtelepedett bérlőkkel.
1755.jan..01, Sze 306 Bihar megye közgyűlésén 1755. június 11-én jelentett megyei nemesi összeírás, járások szerint tagolva, névszerint mutatja ki a községek rendjében felsorolt birtokos és birtoktalan személyeket. Vagyoni adatokat az összeírás nem tartalmaz.
1756.jan..01, Cs 308 Szabolcs megye nádudvari, dadai és bátori járásában élő korcsmabérlők vagyoni adatainak összeírása a községek rendje szerint, névszerint sorolja fel a borkimérőket.
1756.jan..01, Cs 307 Az összeírás járások szerint tagolt községrendben névszerint sorolja fel a címben kifejezett nemesi összeírások, részben helyesbítése, részben új adatokkal történt kiegészítése.
1756.jan..01, Cs 308 Szabolcs megye nádudvari, dadai és bátori járásában élő korcsmabérlők vagyoni adatainak összeírása a községek rendje szerint, névszerint sorolja fel a borkimérőket.
1756.jan..01, Cs 309 A nádudvari, a dadai és a bátori járásban lakó izraelita és görög korcsmárosok vagyoni adatainak összeírása, községek szerint haladva név kivetésével sorolja fel az adatokat.
1756.dec..01, Sze 310 A címben kifejezésre jutó lakosság szaporulat, illetve fogyaték összeírása községek szerint haladva és személyes vagyoni adatokat közöl, külön tagolva a növedéket, és külön a fogyatékot.
1756.dec..01, Sze 310 A címben kifejezésre jutó lakosság szaporulat, illetve fogyaték összeírása községek szerint haladva és személyes vagyoni adatokat közöl, külön tagolva a növedéket, és külön a fogyatékot.
1757.jan..01, Szo 339 A megye egyes falvaiban lakó armalista nemesek adózási összeírása, járások szerint csoportosítva.Utolsó frissítés: 2020.10.28. szerda, 14:47