Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2021
Dátum Sszsorrend változtatás Leírás Link
1731.jan..01, H 198 Az 1731. katonai évre, az armalista nemesek összeírása a megye négy járása területéről, falvankénti, személyenként.
1731.jan..01, H 199 Az egész megye területére kiterjedő összeírás arról, hogy az adóköteles személyekben milyen csökkenés következett be /valószinüleg 1730 óta./ akár szolgálatvállalás, vagy más ok miatt.
1588.jan..01, P 2 A katonaság által okozott kártételekről. A szolgabírók által községenként felvett vallatások. Községenként narratív formában mondja el a jobbágyok panaszait
1681.jan..01, Sze 20 Bán Ferenc szolgabíró és Nyárády Zsigmond esküdt a megye és az esztergomi érsek megbízásából összeírják az egyes falvak török hódoltatás alatti kárait.
1732.jan..01, K 200 A megye négy járásából az adózók egyenkénti összeírása a falvak rendjében.
1732.jan..01, K 201 Földes curialis község contributioja havonkénti részletezésben, a lakók személyére kivetítve.
1732.jan..01, K 201 Földes curialis község contributioja havonkénti részletezésben, a lakók személyére kivetítve.
1724.jan..01, Szo 202 A nádudvari járásból a jelzett időközben elszökött jobbágyok személyszerinti összeírása falvanként.
1732.jan..01, K 203 A megye négy járásában a taksás nemesek összeírása falvanként.
1733.jan..01, Cs 204 A vármegye által kiküldött bizottság az egész megye falvainak az 1727-1730-ig terjedő időszakra adófizetését restanciáját stb. felülvizsgálja. A vizsgálat 1733.- ban folyt le.
1733.jan..01, Cs 205 A dadai, kisvárdai és nádudvari járások adóösszeírása a jobbágynépességről, személyenként, falvanként.
1733.jan..01, Cs 206 A nádudvari, dadai és bátori járás taksás nemeseinek adóösszeírása.
1734.jan..01, P 207 Az említett járás birtokos nemeseinek falvankénti jegyzéke.
1734.jan..01, P 208 A megye adózó jobbágyainak vagyonösszeírása 1734-ben, háztartásonként, falvanként.
1733.jan..01, Cs 209 Az 1733-as évre a jobbágyok vagyonadóösszeírásának megyei összesítője, falvankénti, járásonkénti, majd megyei összesítésben.
1681.jan..01, Sze 21 Lasztóczy(?) István szolgabíró Czabay István juratus a vármegye és az esztergomi érsek utasítására összeirják az egyes falvak török hódoltatás alatti kárait.
1734.jan..01, P 210 Az adóösszeírásból kimaradt személyek pótlólagos összeírása.
1734.jan..01, P 211 A megye egyes falvaiban 1734-ben lakó népesség /adózó/ összlétszámának jegyzéke.
1734.jan..01, P 212 A taksás nemesek adóösszeírása személyenként, falvanként, az egész megye területére.
1724.jan..01, Szo 213 A leleszi Convent hivatalos másolata a Szabolcs megyéből 1724 és 1735 között elszökött jobbágyok összeírásáról.
1724.jan..01, Szo 213 A leleszi Convent hivatalos másolata a Szabolcs megyéből 1724 és 1735 között elszökött jobbágyok összeírásáról.
1735.jan..01, Szo 214 A megye területén lakó taksás nemesek falvankénti összeírása.
1735.jan..01, Szo 215 Fejértó /Valószinüleg Ráczfejértó/ adózó lakossainak összeírása.
1735.jan..01, Szo 215 Fejértó /Valószinüleg Ráczfejértó/ adózó lakossainak összeírása.
1735.jan..01, Szo 216 Érkenéz község régi és uj lakóinak adóösszeírása.