Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2021
Dátumsorrend változtatás Ssz Leírás Link
1735.jan..01, Szo 216 Érkenéz község régi és uj lakóinak adóösszeírása.
1735.jan..01, Szo 215 Fejértó /Valószinüleg Ráczfejértó/ adózó lakossainak összeírása.
1736.jan..01, V 230 A megyéből a hajdú városokba futott jobbágyok összeírása.
1736.jan..01, V 217 A megye 3 járásában a címben jelzett elemek adózási összeírása. A dadai járásból külön szám alatt lajstromozottan, de az összeíráshoz tartozó névsor is van.
1736.jan..01, V 218 A cigányok adóösszeírása a kisvárdai és a nyírbátori járásokban.
1736.jan..01, V 219 Az adózó jobbágynépesség vagyonösszeírása falvanként, családonként, a megye egész területén.
1736.jan..01, V 225 Balkány községben lakó lakosok összeírása.
1736.jan..01, V 225 Balkány községben lakó lakosok összeírása.
1736.jan..01, V 230 A megyéből a hajdú városokba futott jobbágyok összeírása.
1737.jan..01, K 226 Szabolcs megye négy helységének /Földes, Sááp. Jéke, Dada curialis helyek/ summázott vagyonösszeírása.
1737.jan..01, K 220 A megye adózó jobbágyainak falvankénti és járásonkénti összeírása, adózási szempontból.
1737.jan..01, K 221 Összesített kimutatás a megye adófizető népességéről /jobbágyairól/ a dicalis összeírások tabellájának rendszerében, járásonként és megyei összesítéssel, kiegészítve a dicális összeírások rovatait a hadi és háziadóban fizetendő adó összegére vonatkozó adatok rovataival.
1737.jan..01, K 222 A járásonként illetve falvanként és az adózókról készített dicális összeírások másolata.
1737.jan..01, K 223 A taksás nemesek, árendatorok és más adóköteles népelemek vagyonának összeírása az 1737. adóévre, az egész megyében.
1738.jan..01, Sze 227 A nem szerződéses adófizető taxalista nemesek és árendások összeírása a megye területén helységenként személy szerint.
1738.jan..01, Sze 228 A Dubitatus és indubitatus nemes emberek összeírása Földes helységben.
1738.jan..01, Sze 242 Az 1738-41 közötti években Szabolcsból elfutott jobbágyok névsora.
1738.jan..01, Sze 242 Az 1738-41 közötti években Szabolcsból elfutott jobbágyok névsora.
1739.jan..01, Cs 231 A cordansu és aranyos helységek adóösszeírása a megye minden járásában.
1739.jan..01, Cs 233 A fent felsorolt társadalmi rétegek adóösszeírása az 1739. évre.
1740.jan..01, P 251 A nádudvari járás területén lakó nemeseknek összeírása az insurrectióval kapcsolatban.
1740.jan..01, P 234 A vármegye a Helytartó Tanács rendelete alapján a fenti 3 évben ragályos betegségben elhullott állatokat összeíratta.
1741.jan..01, V 243 A megye területén élő görög és zsidó árendások összeírása. A dadai járásból külön összeírás ugyanazokról.
1741.jan..01, V 244 Az összes megyebeli nemeseknek összeírása helységnevek szerint insuretionalis szempontból két példányban.
1741.jan..01, V 245 A megye adófizető jobbágyainak, bérlőinek összeírása. A címben foglaltak közül csupán a jobbágyok szerepelnek mindegyikben a többiek esetlegesen.