Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2021
Dátum Sszsorrend változtatás Leírás Link
1714.jan..01, H 81 A Kisvárdai járás falvainak lakóiról készült dikális összeírás.
1714.jan..01, H 80 A Nádudvari járás falvairól készült dikális összeírás.
1641.jan..01, K 8 Szabolcs megye közgyűlésének jelzett időbeni határozata szerint felvett összeírás (A megye dadai, várdai, nádudvari, bátori járásaira kivetett adó járásonkénti összegzése.)
1714.jan..01, H 79 Valószínűleg a Rákóczi-szabadságharc idején készült töredékes, katonai jellegű összeírás.
1714.jan..01, H 78 A nádudvari, dadai, kisvárdai, bátori járások töredékes összeírása, mesterségesen összefűzve. Dikális összeírás, nemesek összeírása stb.
1714.jan..01, H 78 A nádudvari, dadai, kisvárdai, bátori járások töredékes összeírása, mesterségesen összefűzve. Dikális összeírás, nemesek összeírása stb.
1714.jan..01, H 77 A dadai járásra vonatkozó összeírás. Katonai jellegű adatokat tartalmaz, feltehető, hogy a Rákóczi-szabadságharc idejéből való. Ez a megjegyzés latinul az aktán is megtalálható.
1714.jan..01, H 76 A helységek után ítélve a kisvárdai járás területének lakosaira vonatkozó dikális összeírás.
1714.jan..01, H 76 A helységek után ítélve a kisvárdai járás területének lakosaira vonatkozó dikális összeírás.
1714.jan..01, H 75 A dadai és a kisvárdai járásban lakó jobbágyok és taksások dikális összeírása falvanként.
1714.jan..01, H 74 A kisvárdai járás jobbágyainak községenkénti dikális összeírása.
1714.jan..01, H 73 Jobbágyösszeírás a megye kisvárdai járásából.
1714.jan..01, H 72 Valószinű a taksás nemesekre vonatkozó összeírás a megye egyik járásából, esetleg töredékes is.
1714.jan..01, H 71 A taksás nemesek adója Jármi András dadai járásában
1714.jan..01, H 70 A taksás nemesek adókivetése.
1628.jan..01, Szo 7 Eszterházy Miklós nádor rendeletére végrehajtott vallatásokról készült jegyzőkönyv, melyben községenként összeírták, hogy a helység volt-e török hódoltság alatt, ha volt mettől kezdve, mennyi adót fizetett, stb.
1714.jan..01, H 69 A dadai járás taksás nemesei adójának összeírása.
1714.jan..01, H 68 A nádudvari járásbeli nemesek adójának repartitiója.
1714.jan..01, H 67 A Ramocsaházi István szolgabíró járásában élo armalista nemesek és majorosok pénzadójának összeírása.
1714.jan..01, H 66 Tizedszedési lajstromjegyzék, amelyben a megye falvai lakosok szerinti részletezve, ill. sommázva szerepelnek.
1714.jan..01, H 65 A kisvárdai járás lakosainak meghatározhatatlan csoportjára kiterjedő adóösszeírás. (Községenként 3-4 név szerepel, iparosok, bérlők stb.)
1714.jan..01, H 64 Dikális összeírás.
1712.jan..01, P 63 A szomszédos vármegyékbe Szabolcs megye falvaiból elszökött jobbágyoknak és a Rákóczi-szabadságharc alatti időkben elhalt népességnek összeírása.
1712.jan..01, P 62 Az adóhátralék kimutatásával kapcsolatos összeírás járásonként. Az egyes járások összeírásának címe: Conscriptio Restancium pagorum processus...
1712.jan..01, P 62 Az adóhátralék kimutatásával kapcsolatos összeírás járásonként. Az egyes járások összeírásának címe: Conscriptio Restancium pagorum processus...Utolsó frissítés: 2021.04.15. csütörtök, 13:27