Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátumsorrend változtatás Ssz Leírás Link
1676.jan..01, Sze 15 A megye tiszai (később dadai) járásának helységei és a járásokban lakó nemesek névsora, valamint a rájuk kivetett adó köbölben teltüntetve.
1676.jan..01, Sze 14 A tiszai (előbb és később a dadai) járás helységeinek, utánuk a járásban lakó nemeseknek a lakóhely nélküli felsorolása a helységekre és a nemes birtokosokra kivetett gabona köblének kimutatásával.
1680.jan..01, H 19 Kenessey Ferenc járásában lakók névsora.
1680.jan..01, H 18 A Bán Ferenc szolgabíró járásában lakó nemesek felsorolása s a rájuk kivetett adó mennyisége forintban.
1680.jan..01, H 19 Kenessey Ferenc járásában lakók névsora.
1681.jan..01, Sze 20 Bán Ferenc szolgabíró és Nyárády Zsigmond esküdt a megye és az esztergomi érsek megbízásából összeírják az egyes falvak török hódoltatás alatti kárait.
1681.jan..01, Sze 21 Lasztóczy(?) István szolgabíró Czabay István juratus a vármegye és az esztergomi érsek utasítására összeirják az egyes falvak török hódoltatás alatti kárait.
1682.jan..01, Cs 37 A megye egyik szökött jobbágyokkal kapcsolatban hozott határozatának mellékleteként készült jegyzék, a megyébol elszökött jobbágyokról az összeírás azonban nem terjed ki a megye egész területére.
1682.jan..01, Cs 34 Az összeírás a kisvárdai járás területérol való. Két részbol áll: a taksás nemes emberek registroma és a porták száma. Az utóbbi helységenként van feltüntetve
1682.jan..01, Cs 37 A megye egyik szökött jobbágyokkal kapcsolatban hozott határozatának mellékleteként készült jegyzék, a megyébol elszökött jobbágyokról az összeírás azonban nem terjed ki a megye egész területére.
1682.jan..01, Cs 22 Az összeírás két részbol áll. Az elso rész: Series Portatum Processus Kis Vardaiensis, Series Taxatorum Nobilium, Series Dominorum Magnatum et Nobiliam Processus Kys Vardaiensis. A második rész: Szöveges feljegyzések.
1685.jan..01, H 24 A Szepesi Kamara levele Varatkay Ferenc szabolcsi alispánnak. A második rész: Series et Regestrum Absentium Nobilium Comitatus de Szabolcs retione neglectae personalis insurrectionalis.
1685.jan..01, H 23 A segédkönyvek szerint a nyírbátori járás falvainak potális összeírása.
1685.jan..01, H 25 Az összeírás tulajdonképpen két levél melléklete és két részbol áll. Az egyik címe: Nomine praesentium Nobilium Comitatus de Szabolcs, a másiké: Nomina absentium Nobilium
1686.jan..01, K 26 Josa Miklós szabolcsi alispán Caraffa generális rendeletére a falvak fogatait járásonként csoportosítva forspontra irja össze.
1688.jan..01, Cs 27 Feltehetoen a kisvárdai járás és a dadai járás falvainak portális rectificatiója.
1691.jan..01, H 28 A megyegyulés porták szerinti és nemesekre való adókivetésének összeírása.
1699.jan..01, Cs 533 1699. június 10-én Eszterházy Pál nádor rendeletére a megye kirendelt szolgabírája és a nagykállói tanács kiküldöttei jelenlétében befejezett összeírás.
1699.jan..01, Cs 30 Megyei helységnévtár járások szerint.
1699.jan..01, Cs 31 A kisvárdai járás nemeseinek összeírása.
1699.jan..01, Cs 33 A Czobay Ferenc járásában lakó nemesek összeírása.
1699.jan..01, Cs 38 Eördögh Dániel megyei perceptor jelentése az adó beszedéséről, illetve azok falvankénti megoszlásáról járásonként összesítve.
1699.jan..01, Cs 29 Portális összeírás falvak szerint az egész megye területérol.
1702.jan..01, V 116 A megye területéről a jelzett vidékre szökött jobbágyok összeírása.
1702.jan..01, V 117 A nádudvari járás falvaiból 1702 óta elszökött jobbágyok névsora.Utolsó frissítés: 2020.09.14. hétfő, 13:02