Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátum Sszsorrend változtatás Leírás Link
1618.jan..01, H 5 Szabolcs megye dicalis összeírása. Az összeírást a megyei levéltár lajstromozója hozzákapcsolta egy 1923-ban készült hátralék-kimutatáshoz.
1706.jan..01, P 50 Az összeírás a vármegye falvaira kivetett portális hajdúk számát tartalmazza járásonként.
1830.jan..01, P 500 A népességösszeírás a járási összesítője a járás falvainak feltüntetésével.
1829.jan..01, Cs 501 Az 1829/30 évre vonatkozó dicalis összeírás és a fizetendő adó kivetése falvanként, járásonként és a megyei összegben.
1839.jan..01, K 502 Felső rendszabály szerinti összeírása a Méltóságos Magyar Szőgyény László királyi tanácsos, kamarás és ítélőmester úr ezen Szabolcs vármegyében helyeztetett beírt javainak.
1839.jan..01, K 503 Jelentése a dadai járás főszolgabírájának és esködtjének, mely mellett Nyíregyháza városa jövedelmező vagyonának összeírása bemutattatik.
1840.jan..01, Sze 504 Az összeírásban a nemesi fők és a határ kiterjedése vétetett fel a reájuk eső költségek összegével.
1840.jan..01, Sze 505 Pazonyi Elek Pál földbirtokos Szabolcs megyében fekvő jószágainak és jövedelmének összeírása és a megye által való hitelesítése.
1843.jan..01, V 506 Rendbeszedési, legelő elkülönözési per, a rendezés előtti és utáni összeírásokkal, telekkönyvvel.
1840.jan..01, Sze 507 Az adó kivetése az 1840 esztendőre a megye egyes falvaira.
1844.jan..01, H 508 A megye egyes falvaiban élő nemesi állapotú egyének összeírása akik választói joggal bírtak.
1844.jan..01, H 509 Az 1843/44 évi országgyűlés költségeinek beszedése végett a megye területén élő nemesi állapotú egyének és földbírtokaik összeírása.
1706.jan..01, P 51 A megyei közgyűlés által 1706. márc. 4-én a megye falvaira a nádori porták arányában kivetett portális hajdúk száma.
1847.jan..01, P 510 A Kállay család Szabolcs megyében fekvo jószágairól, illetve azok jövedelmérol szóló kimutatás.
1847.jan..01, P 510/a A Nagykállói Kállay család Szabolcs megyében lévo jószágairól, illetve azok jövedelméről szóló kimutatás.
1848.jan..01, Szo 511 Az 1848 évi országgyűlési választás iratai, közöttük a leadott szavazatok, névszerint.
1792.jan..01, V 512 A nádudvari járás falvainak dica alá vont javai összesítése.
1793.jan..01, K 513 A megye négy járása és Polgár nezőváros dicalis összeírásának összesítője.
1810.jan..01, H 514 A megye négy járása és Polgár mező város dicalis összeírásának összesítője.
1799.jan..01, K 515 A kisvárdai járás községenkénti a megye négy járásának és Polgár mezővárosának összesített dicalis összeírása.
1801.jan..01, Cs 516 A megye négy járása és Polgár mezőváros dicalis összeírásának összesítője.
1802.jan..01, P 517 A megye négy járása és Polgár mezőváros dicalis összeírásának összesítése és a dadai és kisvárdai járás községeinek dicalis összeírása.
1803.jan..01, Szo 518 A megye jelzett két járásában levő községek dicalis összeírása.
1817.jan..01, Sze 519 A megye négy járása dicalis összeírásának összesítője és a nádudvari járás községeinek decalis összeírása.
1707.jan..01, Szo 52 1707. máj. 18-án keltezett fejedelmi rendelet alapján végrehajtott összeírás a szabolcsi szabad oppidumokról és a salétromszállító falvakról.Utolsó frissítés: 2020.10.28. szerda, 14:47