Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátum Sszsorrend változtatás Leírás Link
1782.jan..01, K 435 Az egyes falvakra az 1782. évre kivetett hadiadó összegének lajstroma.
1783.jan..01, Sze 436 Olasz Lajos dadai járásbeli patricularis perceptor javainak a megye által történt összeírása és becsüje, adósságának törlesztése végett.
1785.jan..01, Szo 437 A generalis perceptor által készített kimutatás, jelentés a házi kassa kiadásairól, főbb tételekben.
1781.jan..01, H 438 Azon szabadságolt katonák összeírása, akik szabadságukat a dadai járásban töltik el.
1781.jan..01, H 438 Azon szabadságolt katonák összeírása, akik szabadságukat a dadai járásban töltik el.
1784.jan..01, Cs 439 Összeírás a megye egyes falvaiban található orvosokról, borbélyokról és bábákról. A helytartó tanács rendelete alapján.
1784.jan..01, Cs 439 Összeírás a megye egyes falvaiban található orvosokról, borbélyokról és bábákról. A helytartó tanács rendelete alapján.
1705.jan..01, Cs 44 Az összeírás bizonyára az ónodi országgyűlés adóügyi határozatával kapcsolatban keletkezett, amelynek értelmében az ország nemessége a hadiköltségek fedezése céljából adót tartozik fizetni.
1785.jan..01, Szo 440 A járási /tiszti/orvosok jelentései az 1785 évben járásunk területén előforduló emberi és állati betegségekről, országos rendelkezés alapján.
1783.jan..01, Sze 441 Jelentés a megye egyes falvaiból - járásonként - a szeder és selyemtenyésztés állapotáról, a helytartó Tanács rendelete alapján.
1782.jan..01, K 442 A zsidó családokról készült összeírások a tolerantialis kassa számára fizetendő adó kivetése miatt, illetve a zsidók regulacioja miatt. Helytartó Tanácsi rendelkezés szerit.
1783.jan..01, Sze 443 A taksás nemesek összeírása a Cassa domestica számára fizetendő adójuk repartitioja.
1781.jan..01, H 444 A cigányügy rendezésével kapcsolatban a Helytartó Tanács rendelete alapján készült összeírások, a családi, vagyoni és jogviszonyokról.
1781.jan..01, H 445 A Helytartó Tanács rendelete alapján készített kimutatás a fűz- és egyéb gyorsan növekedő fák telepítéséről és állományáról.
1783.jan..01, Sze 446 A dadai taksás nemesek összeírása adózási célokra.
1782.jan..01, K 447 A helytartó Tanács rendelete alapján készített kimutatások az egyes latin szertartású egyházközségek és paróchiák jövedelméről.
1782.jan..01, K 447 A helytartó Tanács rendelete alapján készített kimutatások az egyes latin szertartású egyházközségek és paróchiák jövedelméről.
1781.jan..01, H 448 Országos rendelkezés alapján az egyes egyházközségek által kiállított népességszámláló lap. Főleg a nádudvari járás falvaiból.
1785.jan..01, Szo 449 Összeírás az egyes zsidó családok vagyoni állapotáról és fizetendő adójukról az 1782-1785 években.
1705.jan..01, Cs 45 A megyebeli nemesek összeírása járásonként, nevük mellett feltüntetve a kiállítandó zsoldosok számát.
1785.jan..01, Szo 450 A Helytartó Tanács rendelete alapján az egyes cigány családokról, azok családi, vagyoni és jogállapotáról készített összeírás 1784 végén, illetve 1785 elején.
1791.jan..01, Szo 451 A megye területén lakó kisebb és nagyobb birtokos, valamint taksás és idegen telken lakó nemesek összeírása.
1790.jan..01, P 452 A taksás nemesek helységenkénti összeírása a megye területén és adójuk repartitioja.
1791.jan..01, Szo 453 A bátori járás falvainak dicalis összeírása.
1791.jan..01, Szo 453 A bátori járás falvainak dicalis összeírása.Utolsó frissítés: 2020.11.25. szerda, 21:40