Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátum Sszsorrend változtatás Leírás Link
1781.jan..01, H 414 A megye egyes községeiben lakó taksás nemesek megyei adójának fejenkénti kivetési lajstroma.
1771.jan..01, K 415 Kimutatás a jelzett éveken belül a vármegyei tisztviselők státusairól és fizetéséről a helytartótanácsi rendelkezés alapján.
1759.jan..01, H 416 A fent jelzett időszakról a zsidók tolleranciális adójáról szóló évenkénti kimutatások, vizsgálati célból összegyűjtve.
1780.jan..01, Szo 417 Gr. Kállay János Szabolcs megyében lévő javainak összeírása a kir. Kamara, illetve a megye rendeletéből.
1779.jan..01, P 418 Az egyes egyházközségek, parochiák népességstatisztikai adatszolgáltatásai néhány Szabolcs megyei faluból, a Helytartótanács rendelkezései szerint.
1774.jan..01, Szo 419 Vencsellő jobbágyainak robotszolgáltatása,a földesurukkal való perükhöz csatolva.
1704.jan..01, K 42 A 41. sz. alatt jelzett összeírás elomunkálata. A kisvárdai járás falvainak lakosait egyenként írja össze.
1778.jan..01, Cs 420 A taksás nemesekre személyenként kivetett háziadó lajstroma.
1777.jan..01, Sze 421 Az armalista taksás nemesek összeírása a megye területén falvanként és járásonkét csoportosítva.
1775.jan..01, V 422 A terméshozam összeírása a megye falvaiban az 1775-1778. évekből.
1775.jan..01, V 423 Országos rendelkezések alapján a cigánykérdés rendezéséhez szükséges adatok összeírása falvanként az 1775-1777. évekből.
1779.jan..01, P 424 A felosztott jezsuita rendek ungvári kollégiumának, valamint a szatmári és szinyérváraljai rezidenciájának javairól szóló becsü másolata, mely a kamarától került valamilyen módon a megye birtokába.
1779.jan..01, P 424 A felosztott jezsuita rendek ungvári kollégiumának, valamint a szatmári és szinyérváraljai rezidenciájának javairól szóló becsü másolata, mely a kamarától került valamilyen módon a megye birtokába.
1776.jan..01, H 425 Tetétlen község újonnan beköltözött lakóinak összeírása 1776-ban.
1779.jan..01, P 426 A Helytartótanács rendelete alapján kiállított népességnyilvántartó ív. Az összeírást az egyes egyházközségek paróchusok végezték.
1779.jan..01, P 426 A Helytartótanács rendelete alapján kiállított népességnyilvántartó ív. Az összeírást az egyes egyházközségek paróchusok végezték.
1780.jan..01, Szo 427 A szabolcs megyei Biri /Biir/ faluba ujonnan beköltözöttek és azok vagyonának összeírása a jelzett esztendőben.
1780.jan..01, Szo 428 A taksás nemesek összeírása falvanként a megyei adó kivetése céljából.
1778.jan..01, Cs 429 A rakamazi r. kat. egyház vagyoni viszonyairól országos rendelkezés alapján készült összeírás, a filiákkal együtt.
1704.jan..01, K 43 A nagykállói járásban fekvő falvak összeírása
1778.jan..01, Cs 430 Az egyes cigány családok családi, vagyoni és egyéb viszonyairól országos rendelkezés alapján történt összeírások a megye egyes falvaiból.
1779.jan..01, P 431 Falvankénti feljegyzés országos rendelkezés alapján a terméseredményekről 1779-ből.
1778.jan..01, Cs 432 Báró Deöry László Szabolcs vármegyei birtokainak és jövedelmének összeírása, saját kérelmére a megyei közgyűlés által kiküldött szolgabíró és esküdt jelentétében.
1775.jan..01, V 433 A bátori és dadai járásban fekvő egyes falvakra kivetett farkasadó, illetve kiirtandó farkasok és ragadozó madarak száma.
1784.jan..01, Cs 434 Az egyes taksás nemesek által a Cassa domestica számára fizetendő adó összegének személyenkénti kivetése az egész megye területén az 1784 esztendőre.Utolsó frissítés: 2020.10.27. kedd, 12:08