Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátum Sszsorrend változtatás Leírás Link
1770.jan..01, H 395 A megye egyes falvaiban lakó adózó népesség létszámbeli növekedésének és csökkenésének kimutatása 1770-től.
1770.jan..01, H 396 Az egyes falvakban lakó zsidó családok népességi és vagyoni összeírása adózási szempontból.
1770.jan..01, H 396 Az egyes falvakban lakó zsidó családok népességi és vagyoni összeírása adózási szempontból.
1770.jan..01, H 397 A megye egyes falvaiban lakó összes népesség száma és a főbb termények mennyisége. Bátori járás nélkül.
1770.jan..01, H 398 A dadai, kisvárdai és nádudvari járások falvaiban lakó zsidók adózási összeírása.
1769.jan..01, V 399 A kisvárdai és nádudvari járás falvaiban lakó cigányok adóösszeírása.
1622.jan..01, Szo 4 Szabolcs megye dicalis összeírása. (Az összeírás csak a községek összesített portaszámait adja, valamint külön felsorolja a taksás helységeket.)
1704.jan..01, K 40 Feltehetoen Rákóczi fejedelem utasítására készült összeírás azokról, akik a német iga és a megfizethetetlen portio miatt kölcsönt vettek fel olyan személyektol, aki a fejedelem ellen vannak.
1771.jan..01, K 400 Felsőbb rendelkezés alapján a megye egyes falvaiban lakó görögök összeírása az 1770., 1771. és 1772-es évekből.
1771.jan..01, K 401 Az iskolamesterek összeírása 1771-ben, a megye egyes falvaiban.
1771.jan..01, K 401 Az iskolamesterek összeírása 1771-ben, a megye egyes falvaiban.
1772.jan..01, Sze 402 Az összeírás a megye falvairól, azok vallási, nemzetiségi viszonyairól.
1772.jan..01, Sze 403 A nádudvari járás egyes falvaiban 1771-ben a lélekszámban bekövetkezett változások feljegyzése.
1772.jan..01, Sze 404 A szabolcs megyében található vámhelyeknek az összeírása.
1772.jan..01, Sze 405 A helytartótanács által országosan elrendelt népességszámlálási utasítás a nyomtatott űrlap kitöltött példányával.
1772.jan..01, Sze 406 A megye egyes falvaiban az őszi vetés és a szántóföld összeírása.
1773.jan..01, P 407 Az iskolamesterek összeírása helységenként.
1774.jan..01, Szo 408 A bírtokos és taksás nemesek összeírása járásonként és falvanként.
1774.jan..01, Szo 409 A cigány gyerekek összeírása országos rendelkezés alapján a megye területén falvanként, járásonként.
1704.jan..01, K 41 Az egész megyére kiterjedő összeírás az egyes helységekről katonaállítási szempontból.
1704.jan..01, K 41 Az egész megyére kiterjedő összeírás az egyes helységekről katonaállítási szempontból.
1772.jan..01, Sze 410 Szathmari Mihály egyeki borinspektor számadása, illetve annak ellenőrzéséről szóló jelentése a megye két tisztviselőjének.
1773.jan..01, P 411 A cigánykérdés rendezése céljából országosan elrendelt adatgyűjtéssel összefüggő kimutatás a bátori járás falvaiban lakó cigányokról.
1778.jan..01, Cs 412 Conscriptio a vencsellői g.kat. parochiáról, az 1777-ben kiadott 5545. számú helytartótanácsi rendelkezés alapján.
1779.jan..01, P 413 A megye egyes falvaira eső hadi- és házadó mennyiségének lajstroma.Utolsó frissítés: 2020.09.24. csütörtök, 22:09