Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátumsorrend változtatás Ssz Leírás Link
1727.jan..01, Sze 194 A taksás nemesek adófizetéséről készült kimutatás a fenti négy évből.
1727.jan..01, Sze 167 Az 1727. évre szóló adóösszeírás falvanként, járásonként és megyei összesítője.
1727.jan..01, Sze 168 A kisvárdai járás adózó jobbágyainak összeírása helységenként.
1727.jan..01, Sze 169 Az adózó népesség vagyontárgyaiban bekövetkezett változásainak jegyzéke falvanként és személyenként az említett járásból.
1727.jan..01, Sze 170 Földes curialis helység lakosainak kérvénye nemességük igazolása tárgyában, melyhez az érdekeltek névsora csatolva van.
1727.jan..01, Sze 171 A nyírbátori járás taksás nemeseinek összeírása falvanként.
1727.jan..01, Sze 172 A taksás nemeseknek, udvarbiróknak /ispánoknak?/ s korcsmabérlőknek az adóösszeírása, illetve vagyonösszeírása.
1727.jan..01, Sze 224 Szabolcs megye falvainak összesített vagyonadó kimutatása. Bár 1737-ben lajstromozták az iratot, adatait 1727-1728-ra vonatkoznak.
1726.jan..01, K 166 A megye által elrendelt adóösszeírás, 1726-ból, a nyírbátori, nádudvari összeírás, töredékes a dadai járás is.
1726.jan..01, K 165 Az armalis nemesek összeírása az egész megye területén, járásonként, falvanként és személyenként.
1725.jan..01, H 183 Az 1725. évre szóló adóösszeírás járásonként /a járásokon belül falvanként/ és megyei összesítője.
1725.jan..01, H 162 A nádudvari járás lakosságának számában és vagyonában történt fogyatkozás, vagy növekedés mértékéből szóló összeírás.
1725.jan..01, H 135 A bátori és nádudvari járás falvainak összesített adóösszeírása majd a megye négy járásának dicalis összeírásáról szóló összesítések.
1725.jan..01, H 136 A kisvárdai és dadai járás dicális consvriptiojának összesítése falvanként. A 135. szám alatt felvett összeírás tartozéka, melyet külön lajstromoztak.
1725.jan..01, H 162 A nádudvari járás lakosságának számában és vagyonában történt fogyatkozás, vagy növekedés mértékéből szóló összeírás.
1725.jan..01, H 163 A bátori járás adózó lakosságában beállt változások összeírása.
1725.jan..01, H 164 Összesítő kimutatás Szabolcs megye falvairól az egyéni dicalis összeírások alapján, a falvak járásonkénti felsorolásával, községi összesítés, járási és megyei összesítő adatokkal. Feltüntetve a contributio mennyiségét készpénzben és természetben.
1724.jan..01, Szo 155 Szabolcs megye három járásában lakó taksás nemeseinek összeírása repartitioval, községenként csoportosítva.
1724.jan..01, Szo 157 A kisvárdai járásból való dicalis összeírás az adózók személyenkénti felsorolásával a falvak rendjében.
1724.jan..01, Szo 158 A nádudvari járás adózóinak személyenkénti és falvankénti adóösszeírása.
1724.jan..01, Szo 159 Néhány korábban polgári lakos vallomása Szunyogh György szolgabíró előtt arról, hogy a felsorolt lakosok Polgár helységből hová távoztak.
1724.jan..01, Szo 152 A megyegyűlésen a községekre és a taksás nemesekre, valamint a majorosokra /gazdatisztekre/ kivetett adó.
1724.jan..01, Szo 202 A nádudvari járásból a jelzett időközben elszökött jobbágyok személyszerinti összeírása falvanként.
1724.jan..01, Szo 155 Szabolcs megye három járásában lakó taksás nemeseinek összeírása repartitioval, községenként csoportosítva.
1724.jan..01, Szo 158 A nádudvari járás adózóinak személyenkénti és falvankénti adóösszeírása.Utolsó frissítés: 2020.09.24. csütörtök, 22:09