Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátumsorrend változtatás Ssz Leírás Link
1793.jan..01, K 456 Az egyes helységekből azon személyek feljegyzése, akik subsidium fizetésével hátralékban vannak.
1794.jan..01, Sze 458 Az említett bátori járásbeli particularis perceptor jószágainak sequestrum alá vétele.
1795.jan..01, Cs 525 A mezőváros lakóinak név szerinti rovatos összeírása.
1795.jan..01, Cs 459 Dadai, kisvárdai és nádudvari járások.
1796.jan..01, P 523 Nagykálló mezőváros adózó jobbágyai névszerinti rovatos összeírása.
1796.jan..01, P 460 A megye egész területén.
1796.jan..01, P 457 A litkei /Fényeslitke/ határában talált gyümölcsfák megszámlálása és becsüje.
1797.jan..01, V 461 A dicalis összeírás járásonként és megyei összesítője az 1796/97 esztendőre.
1797.jan..01, V 462 Az 1797/98 évi dicalis összeírás járásonkénti és megyei összeítője.
1798.jan..01, H 463 A pásztorok üsszeírása a megye területén 1798-ban, közbiztonsági okokból.
1799.jan..01, K 515 A kisvárdai járás községenkénti a megye négy járásának és Polgár mezővárosának összesített dicalis összeírása.
1801.jan..01, Cs 516 A megye négy járása és Polgár mezőváros dicalis összeírásának összesítője.
1802.jan..01, P 517 A megye négy járása és Polgár mezőváros dicalis összeírásának összesítése és a dadai és kisvárdai járás községeinek dicalis összeírása.
1802.jan..01, P 465 Szabolcs vármegye részéről állítódott katonák lajstroma.
1802.jan..01, P 464 A nádudvari járás területén található mezei pásztorok összeírása.
1803.jan..01, Szo 518 A megye jelzett két járásában levő községek dicalis összeírása.
1803.jan..01, Szo 466 A dadai és nyírbátori és kisvárdai járás falvainak adóalapösszesítője.
1804.jan..01, V 484 Szunyogh Farkas szolgabíró hivatali működése során keletkezett iratai között a nádudvari járás 1804 évi népesség összeírása
1805.jan..01, K 467 A megye által a hadi adóba beszedett összegek kimutatása falvak és járások szerint.
1806.jan..01, Sze 520 A járás falvai dicalis összeírásának összesítője.
1806.jan..01, Sze 468 A hadi és háziadó községenkénti kivetése az 1806/7 katonai esztendőre.
1807.jan..01, Cs 469 Gr. Desseöffy Sámuel és József megyebeli vagyonáról összeírás és bizonyságlevél.
1808.jan..01, P 470 A dicalis összeírás falvankénti összesítője a dadai járásból.
1809.jan..01, V 471 A hadi és háziadó falvankénti feljegyzése az 1809/10. katonai esztendőre.
1810.jan..01, H 514 A megye négy járása és Polgár mező város dicalis összeírásának összesítője.Utolsó frissítés: 2020.10.19. hétfő, 15:44