Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Formátum: 2020
Dátumsorrend változtatás Ssz Leírás Link
1781.jan..01, H 445 A Helytartó Tanács rendelete alapján készített kimutatás a fűz- és egyéb gyorsan növekedő fák telepítéséről és állományáról.
1781.jan..01, H 438 Azon szabadságolt katonák összeírása, akik szabadságukat a dadai járásban töltik el.
1782.jan..01, K 447 A helytartó Tanács rendelete alapján készített kimutatások az egyes latin szertartású egyházközségek és paróchiák jövedelméről.
1782.jan..01, K 447 A helytartó Tanács rendelete alapján készített kimutatások az egyes latin szertartású egyházközségek és paróchiák jövedelméről.
1782.jan..01, K 442 A zsidó családokról készült összeírások a tolerantialis kassa számára fizetendő adó kivetése miatt, illetve a zsidók regulacioja miatt. Helytartó Tanácsi rendelkezés szerit.
1782.jan..01, K 435 Az egyes falvakra az 1782. évre kivetett hadiadó összegének lajstroma.
1783.jan..01, Sze 446 A dadai taksás nemesek összeírása adózási célokra.
1783.jan..01, Sze 443 A taksás nemesek összeírása a Cassa domestica számára fizetendő adójuk repartitioja.
1783.jan..01, Sze 441 Jelentés a megye egyes falvaiból - járásonként - a szeder és selyemtenyésztés állapotáról, a helytartó Tanács rendelete alapján.
1783.jan..01, Sze 436 Olasz Lajos dadai járásbeli patricularis perceptor javainak a megye által történt összeírása és becsüje, adósságának törlesztése végett.
1784.jan..01, Cs 439 Összeírás a megye egyes falvaiban található orvosokról, borbélyokról és bábákról. A helytartó tanács rendelete alapján.
1784.jan..01, Cs 439 Összeírás a megye egyes falvaiban található orvosokról, borbélyokról és bábákról. A helytartó tanács rendelete alapján.
1784.jan..01, Cs 434 Az egyes taksás nemesek által a Cassa domestica számára fizetendő adó összegének személyenkénti kivetése az egész megye területén az 1784 esztendőre.
1785.jan..01, Szo 449 Összeírás az egyes zsidó családok vagyoni állapotáról és fizetendő adójukról az 1782-1785 években.
1785.jan..01, Szo 450 A Helytartó Tanács rendelete alapján az egyes cigány családokról, azok családi, vagyoni és jogállapotáról készített összeírás 1784 végén, illetve 1785 elején.
1785.jan..01, Szo 440 A járási /tiszti/orvosok jelentései az 1785 évben járásunk területén előforduló emberi és állati betegségekről, országos rendelkezés alapján.
1785.jan..01, Szo 437 A generalis perceptor által készített kimutatás, jelentés a házi kassa kiadásairól, főbb tételekben.
1790.jan..01, P 454 A megye egyes falvaira kivetett adóösszeg feljegyzése a szolgabírók által.
1790.jan..01, P 455 A földesuraknak és az összes nem adózó népességnek az összeírása falvanként, járásonként.
1790.jan..01, P 452 A taksás nemesek helységenkénti összeírása a megye területén és adójuk repartitioja.
1791.jan..01, Szo 453 A bátori járás falvainak dicalis összeírása.
1791.jan..01, Szo 451 A megye területén lakó kisebb és nagyobb birtokos, valamint taksás és idegen telken lakó nemesek összeírása.
1791.jan..01, Szo 453 A bátori járás falvainak dicalis összeírása.
1792.jan..01, V 512 A nádudvari járás falvainak dica alá vont javai összesítése.
1793.jan..01, K 513 A megye négy járása és Polgár nezőváros dicalis összeírásának összesítője.Utolsó frissítés: 2020.10.28. szerda, 14:47