Tisztelt Ügyfelünk! A hadigondozással kapcsolatos kérelméhez szükséges adatlap a linkre kattintva tölthető le, vagy a jobb oldali menüben a 'Kutató- és ügyfélszolgálat / Ügyfélszolgálat' linkje alatt az oldal alján is megtalálható.
Hadigondozási jegyzőkönyv
Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2013.
jan.
22.
Ez évben is várjuk a felnőtt érdeklődők mellett a diákokat is levéltári sétára, valamint tematikus foglalkozásainkra.  
 
A térítésmentes foglalkozásokat hétfőnként a levéltár kutatótermében (Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.) tartjuk. A programokra regisztrálni a szszbmlatmnl [dot] gov [dot] hu címen lehet a foglalkozás címének, a résztvevő iskola nevének, a várható létszámnak, a diákok életkorának, illetve a kapcsolattartó elérhetőségének feltüntetésével.
Bővebb információ kérhető e-mailben vagy telefonon (06 42/414-313) Nagy Dórától.  
 
Választható foglalkozások
„Kincsek” a levéltárban (oklevelek, címerek, pecsétek)
A levéltár másfél száz oklevelének, a címerek és pecsétek típusainak a bemutatása.
 
Reformkori pillanatok (Kölcsey, Kossuth levelek) és az 1848-as forradalom írott forrásai
A reformkor gondolatvilágának, divatjának, szokásrendszerének bemutatása, 1848 eseményei a megyében
 
Hétköznapok, ünnepnapok és a szociális gondoskodás formái a 19-20. században
A különböző korszakok mindennapjainak, az országos/helyi ünnepeknek a története, az ezekhez kapcsolódó szokásoknak, valamint az alapítványok, egyesületek munkáinak bemutatása
 
Rákóczi nyomában – rendhagyó történelem órák a levéltárban
A rendhagyó történelem órákon a szabadságharcot korabeli források és multimédiás anyagok segítségével mutatjuk be.  
 
Várostörténeti séta
Nyíregyháza centrumában tett sétánk során a szobrok, emléktáblák és épületek segítségével ismertetjük meg az érdeklődőkkel a város elmúlt századait.  
   
Ki vagyok? - Családi emlékezet – Saját magunk megismeréséhez, a sikeres önmegvalósításhoz a múlt feltárásán keresztül vezet az út. Az ősök tiszteletéhez nélkülözhetetlen megismerésük. A foglalkozás célja a genealógiai alapismeretek és a kutatás módszertanának bemutatása.
 
Használd a könyvtárat! – Levéltári óra keretében mutatjuk be szakkönyvtárunkat, hasznos tanácsot adva a szakirodalom kereséséhez és könyvtárhasználathoz is.
 
Protestáns nagyasszonyok
Két erdélyi fejedelemasszony, Lorántffy Zsuzsanna és Bornemissza Anna életének, tevékenységének bemutatása.
 
"Utazás Wittenbergbe"
A reformáció kezdetének ötszáz éves évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) valamennyi intézménye reformációs témájú levéltári órával várja az érdeklődőket két korcsoportban. Az általános iskolák felső tagozatos tanulóinak, valamint középiskolás diákoknak szóló foglalkozások a jubileumi év folyamán zajlanak majd.
 
 
I. Választható témák:
 
1)      Várak Magyarországon az 1700-as évek elején (különös tekintettel Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyékre).
A foglalkozáson bemutatjuk a törökkori végvárrendszert, a 16-17. századi várépítészetet, a diákok bepillantást nyerhetnek a végvári életbe. A II. Rákóczi Ferenc életében és a szabadságharcban fontos szerepet játszó várak hangsúlyt kapnak a foglalkozáson, különös tekintettel az egykori Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyékre.
 
2)      II. Rákóczi Ferenc és Szabolcs, Szatmár, Bereg vármegye
A foglalkozáson a diákok megismerhetik Rákóczi és a három vármegye kapcsolatát, a szabadságharc helyi eseményeit, valamint a Rákóczi körül kialakult kultuszt és a néphagyományunkban betöltött szerepét. Bemutatjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Rákóczi-korról őrzött eredeti írásos emlékeit (vármegyei jegyzőkönyvek, iratok, Rákóczi pátensei stb.), valamint a Magyar Országos Levéltárban és más közgyűjteményben őrzött Rákóczi-kincseket.
 

3)    Várostörténet
A foglalkozáson források segítségével kísérjük végig Nyíregyháza várossá fejlődését, a bokrok alakulását, az ott élők munkáját, mindennapjait, a városi társadalomban elfoglalt szerepük változását.Utolsó frissítés: 2018.06.21. csütörtök, 18:42