Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2012.
jan.
12.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár és Szakkönyvtára

Sorozati szám: 
12.
Szerző: 
Szerk. Kujbusné Mecsei Éva; összeáll. Kocsis György, Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2011
Oldalszám: 
38 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

A levéltár a nemzet emlékezete. Az archívumok, amelyek évszázadokon át voltak őrei a várak biztos szegleteiben, majd a megyeházákon őrzött jogbiztosító iratoknak, a 20. században szélesre tárták ajtóikat. A történelem során változó megyei levéltárak feladata kibővült, munkája megváltozott.

     A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár is forrásőrző, -kezelő munkája mellett fogadja a gyűjteményével ismerkedni akaró kutatókat, valamint az iratokból információkat kérő ügyfeleket, tudományos, illetve ismeretterjesztő programokra, kiállításokra várja a helytörténetet kedvelőket, továbbá valós és virtuális sétára invitálja az intézmény iránt érdeklődőket. Honlapunkon – amelyen naprakész információ olvasható a nyitva tartásról, a kapcsolatfelvétel formáiról, a szakmai munkáról, a programokról – a világ bármely pontjáról elérhetőek a legérdekesebb iratainkat magukba foglaló adatbázisok.

     2012-től már szakkönyvtárunk állománya is része lesz annak az ALEPH-katalógusnak, amelyet a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0026 projekt segítségével közösen építettünk ki a Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtára, a Jósa András Oktatókórház Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtára, valamint a Jósa András Múzeum Szakkönyvtára közreműködésével, és az intézmények saját honlapja mellett a közös honlapon tekinthető meg.

     Levéltárismertetőnk ebből az alkalomból szeretné az 1976-os és 1999-es tájékoztató füzetke után újult tartalommal és formában bemutatni a helyi kulturális életben is fontos feladatot teljesítő tudományos közgyűjteményt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárat.

 

Nyíregyháza, 2011. december 1.

 

 

Kujbusné dr. Mecsei Éva

igazgató

 

 

Letölthető Levéltári ismertető

 

2009.
márc.
25.

„…Kedves hazám boldogulása munkáját kezébe adom…”

Sorozati szám: 
11.
Alcím, egyéb címadat: 
Történészek a szatmári békéről: Árulás vagy reálpolitikai lépés
Szerző: 
Szerk. Takács Péter
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2003
Oldalszám: 
206 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 
 
Muzsnay Árpád konferenciát megnyitó beszéde
Köpeczi Béla: Rákóczi és Károlyi
R. Várkonyi Ágnes: A nemzetközi garancia és a generális (A szatmári béke történetéhez)
Kovács Ágnes: A kuruc állam gazdasági helyzete a szabadságharc második felében
Magyari András: A Rákóczi-szabadságharc politikai és katonai problémái 1710–1711-ben
Kovács Zoltán: Külpolitikai esélyek a Rákóczi-szabadságharc utolsó éveiben
Zachar József: A szatmári béke szorgalmazója: gróf Pálffy János tábornagy
Ulrich Attila: A szatmári béke és a Rákóczi birtokok sorsa, különös tekintettel a tokaji uradalomra
Németi János: Áruló volt-e Károlyi Sándor?
Kónya Péter: A szatmári béke és a protestáns egyházak további sorsa
Fehér János – Ciobotea, Dinica: Osztráktörök háborúk és Olténia ideiglenes megszállása
Takács Péter: Ady és a kurucok
Tamás Edit: Egy korszak véget ért. Uralomváltás Sárospatakon
Mandula Tibor: A szatmári békét követő sváb telepítések és azok jelentősége
Beke Pál: Szelíd településfejlesztés. A szatmári határ menti együttműködés tapasztalatai

 

2009.
márc.
25.

Thesaurus Solemnis

Sorozati szám: 
10.
Alcím, egyéb címadat: 
Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt
Szerző: 
Szerk. Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Debrecen ; Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2002
Oldalszám: 
365 p.
Ár: 
bruttó 2625 Ft /db
Tartalom: 
 
Köszöntő
Szabó Magda: Pistám, lelkem!
Borosy András: Találkozásom, barátságom Balogh Istvánnal
Láczay Magda: A történelem bizalmasának
Major Zoltán László: Alkalmi gondolatok a levéltárban a művelődéstörténet-kutató Balogh István köszöntésekor
Szendiné Orvos Erzsébet: A debreceni városi jegyzőkönyvek fordítója. Interjú a 90 éves Balogh Istvánnal
Németh Péter: Szatmár vára
Henzsel Ágota: Rápolti Sándor végrendelete (1508)
Kiss András: Debrecen és Kolozsvár közötti szálak a XVI. század második felében
Für Lajos: A Bossányi-hagyaték összeírása, 1765.
Rácz István: Párbér-adó a debreceni egyházmegye eklézsiáiban
Papp Klára: A konfliktust okozó testamentum. Az erdélyi Csáky Imre végrendeletének sorsa (1748–1815)
Ifj. Barta János: Zemplén megye parasztsága önmaga helyzetéről a XVIII. század második felében
Margócsy József: A professzori iskola (1806–1854) helye és szerepe Nyíregyháza polgárosodásában
Fazekas Rózsa: A „triumvirek”: Károlyi György, Széchenyi István és Wesselényi Miklós barátsága
Pók Judit: A szatmári Tarpa és a beregi Dobos helységek cseréje az 1836. évi XXIX. törvénycikk alapján
Nagy Sándor: Egy pecsétnyomó- és okirat-hamisító felelősségre vonása a XIX. században
Nyakas Miklós: Szente Bálint (1829–1891). Egy hajdúvárosi életrajz-vázlat a XIX századból, történelmi tanulságokkal
Gazdag István: Debreceni hétköznapok a kormány Debrecenben tartózkodása idején
László Géza: Szatmár vármegye önkormányzata 1848–49-ben
Orosz István: A kisebb királyi haszonvételek ügye 1848–49-ben
Szabó Géza: Nyírbátoriság. Egy feltételezett fogalom a XIX–XX. század fordulóján
Gottfried Barna: Egy beszéd következményei. Egan Ede a rutén akcióról
Galambos Sándor: „Kétszer ad, ki gyorsan ad” 1956-os magyar menekültek segélyezése Iserlohnban
Balogh István bibliográfiája. Összeáll.: Sándor Lászlóné (1935–1992), László Gézáné (1993–2002)

 

2009.
márc.
25.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár

Sorozati szám: 
09.
Alcím, egyéb címadat: 
Levéltárismertető
Szerző: 
Összeáll. Balogh István, Kujbusné Mecsei Éva, Nagy Ferenc
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1999
Oldalszám: 
45 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

 

Beköszöntő

Levéltárunk történetéből

Levéltárvezetők, levéltár-igazgatók

Levéltárunk ma

Munkatársaink

A tudományos munkatársak kutatási témái

Kiadványaink

Munkarendünk

Rendezvényeink

2009.
márc.
25.

A levéltár

Sorozati szám: 
08.
Szerző: 
Szerk. Gyarmathy Zsigmond
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1981
Oldalszám: 
43 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 
 
Beköszöntő
A Levéltár
 I. A levéltár története és rendezettsége
II. A levéltár értékei
III. Ismertetők, tanulmányok és a levéltár kiadványai
IV. A levéltár látogatásának és a levéltári kutatásnak a lehetőségei
2009.
márc.
25.

A Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár térképgyűjteménye

Sorozati szám: 
07.
Alcím, egyéb címadat: 
Különlenyomat
Szerző: 
Gyarmathy Zsigmond
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1980
Oldalszám: 
p. 141–187.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

Az 1980-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár őrizetében lévő kéziratos és nyomtatott, valamint kataszteri térképek jegyzékét közli Gyarmathy Zsigmond. A jegyzék tartalmazza a térkép számát, tárgyát, keltét, készítőjének nevét, foglalkozását, léptékét, nagyságát, anyagát állapotát és jelzetét.

2009.
márc.
25.

Thököly iratok a megyei levéltárban

Sorozati szám: 
06.
Szerző: 
Láczay Magdolna
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1978
Oldalszám: 
38 p., [1] t.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

Láczay Magdolna bevezető tanulmánya vázolja az 1672-ben induló kuruc mozgalom előzményeit, az annak vezetőjévé vált Thököly Imre politikai pályafutását, majd irodalmat ajánl a téma iránt érdeklődőknek.

Ezt követőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár őrizetében lévő iratok közül 14 olyan levelet közöl, amelyek Thököly fejedelemségének utolsó éveiben íródtak, és többnyire a hadsereg szervezésével kapcsolatosak.
2009.
márc.
25.

A termelőszövetkezeti mozgalom kutatásának módszertani kérdései

Sorozati szám: 
05.
Szerző: 
Szerk. Gyarmathy Zsigmond
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1978
Oldalszám: 
256 p., [1] t.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 
  
Előszó: (Dr. P. Szabó Gyula)
Orbán Sándor: A termelőszövetkezet-történeti kutatások irányairól és problémáiról
Gyarmathy Zsigmond: Adatok a termelőszövetkezeti mozgalom történetéhez Szabolcs-Szatmárban
Filep János: A termelőszövetkezeti mozgalom történeti kutatásának forrásai az MSZMP Szabolcs-Szatmár Megyei Bizottsága Archívumában
Kovács Tibor: A paraszti munka keretei (Milota 1950–1977)
László Béla: Az 1945. évi földreform Fehérgyarmaton
 
Adattár
Gyarmathy Zsigmond: Források az Új Magyar Központi Levéltárban
László Géza: A Szabolcs-szatmári termelőszövetkezetekről készült szakdolgozatok, pályázatok, tanulmányok és üzemtervek jegyzéke
Bodnár Sándor: Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár iratai: gazdasági szervek, mezőgazdasági üzemek
2009.
márc.
25.

Adatok a termelőszövetkezeti mozgalom történetéhez Szabolcs-Szatmárban

Sorozati szám: 
04.
Alcím, egyéb címadat: 
Különlenyomat
Szerző: 
Szerk. Gyarmathy Zsigmond
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1978
Oldalszám: 
p. 37–170.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 
 
Gyarmathy Zsigmond: Adatok a termelőszövetkezeti mozgalom történetéhez Szabolcs-Szatmárban (A termelőszövetkezeti mozgalom Szabolcs-Szatmárban a tanácsok iratainak tükrében és a mozgalom történeti kutatásának levéltári forrásai)
Gyarmathy Zsigmond: Források az Új Magyar Központi Levéltárban

 

2009.
márc.
25.

A levéltári könyvtárak és a levéltári kutatás

Sorozati szám: 
03.
Szerző: 
Szerk. Gyarmathy Zsigmond
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1983
Oldalszám: 
62 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 
 
I.
László Géza: A levéltári könyvtár szerepe a kutatás segítésében és kapcsolatrendszere
Futaky László: Együttműködés a Megyei Könyvtár és a levéltári szakkönyvtár között Nyíregyházán
Rády Zoltánné: A levéltári szakkönyvtárak hálózata, különös tekintettel a Pest Megyei Levéltár szakkönyvtárára
Fogarassy Miklós: Hozzászólás
Kormos László: Hozzászólás
Koncz Sándor: Hozzászólás
Csorba Csaba: Hozzászólás
Lasics Judit: Hozzászólás a levéltári könyvtárak és a hálózat témájához
Dóka Klára: Hozzászólás
Benczéné Nagy Eszter: Hozzászólás
 
II.
Baraczka Istvánné: Kutatószolgálat az Országos Levéltárban
Gajáry István: A Fővárosi Levéltárban folyó – levéltári, tervtári és könyvtári – kutatások. A főváros történetének kutatási forrásai
Filep János: Hozzászólás
Petri Edit: Hozzászólás
Beke Margit: Hozzászólás
Bihari Lajos: Hozzászólás

 Utolsó frissítés: 2020.04.01. szerda, 09:26
Tartalom átvétel