Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2019.
jún.
17.

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv

Sorozati szám: 
21.
Szerző: 
szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2019
Oldalszám: 
222 p.
Tartalom: 

 

Előszó

 

Újabb kutatások 1956-ról

Lénárt Béla: Az én '56-om

Takács Tibor: A látható és a láthatalan forradalom. Az 1956. október 26-i nyíregyházi tömegtüntetés képei

Lupkovics György: Szilágyi László és társai büntetőperének néhány jellemző vonása

Galambos Sándor: Muszáj-Herkulesek. Az 1956-os forradalom idején távollétükben és tiltakozásuk ellenére megválasztott helyi vezetők Szabolcs-Szatmárban

Balogh Béla: Az 1956-os magyarországi forradalom visszhangja az egykori Nagybánya tartomány területén

Váradi Natália: 1956 - kárpátaljai lapszemle

Peter Ruggenthaler: A Szovjetunió viszonyulása az osztrák és magyar semlegességhez 1955-1957 között

Peter Ruggenthaler: Die österreichische Neutralität 1955/56 - eine Gefahr für den Zusammenhalt des „Ostblocks”?

Kocsis György: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével kapcsolatos könyvtári dokumentumai levéltárunkban

 

Újabb helytörténeti kutatások

Csorba Noémi: Nagypákay Balázs címereslevele 1609-ből. (Forrásközlés)

Nagy Dóra: „Könyörgök azért nagyságodnak mint kegyelmes asszonyomnak”. Bornemissza Anna erdélyi fejedelemasszonyhoz intézett kérelmek. (Forrásközlés)

Kujbusné Mecsei Éva: Az evangélikus vallás mint a Nyíregyháza és a Felvidék közötti kapcsolati háló fontos szála. Nyíregyházi lelkészek, segédlelkészek 1753-1848 között

Pallagi László: A Beregsomi Református Egyházközség élete a századfordulótól 1944-ig a presbiteri jegyzőkönyvek alapján

Fodor Krisztina: A Beregi Református Egyházmegye rövid története (1914-1923)

Szemán László: Első világháborús harangrekvirálás Szabolcsban és Szatmárban. A görögkatolikusak harangjainak háborús célokra fordítása

Láda Bertalan: A nyíregyházi ferences rendház és templom építéstörténete

Bánszki Hajnalka: A csehszlovák-magyar lakosságcsere keretében Nyíregyházára telepített felvidéki magyarok elhelyezésének nehézségei. (Forrásközlés)

 

 

 

 

 

2014.
dec.
9.

A személyes történelem forrásai

Sorozati szám: 
20.
Szerző: 
Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2014
Oldalszám: 
291 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

 

Tartalomjegyzék

 

Előszó

 

Naplók, visszaemlékezések

Takács Péter: Wesselényi Miklós szétzilált naplója

Katona Csaba: A kacér és a szende: Slachta Etelka és Kölcsey Antónia naplóinak értelmezései

Fazekas Rózsa: Károlyi György fiainak közép- és felsőfokú tanulmányai

Kujbusné Mecsei Éva: Egy gazdatiszt élete. Tóth János önéletírása

Gottfried Barna: Szántó Lőrinc, egy székely tüzér visszaemlékezése a katonaidejére, 1911-1914

Bene János: Jékey Ferenc I. világháborús naplójáról

Láczay Magdolna: Falusi életminták egy református parókia diáriumában

Kövér György: A történetíró személyes forrásai

 

Levelek

Mohácsi Endre: Nagylúcsei Dóczy András levelezése

Kovács Ágnes: Károlyi Sándor és Barkóczy Krisztina levelezése

Papp Klára: A Csáky–Jósika házaspár kapcsolatai levelezésük tükrében

Mishuk, Mikhaylo: Budenz József akadémikus 1890-ben Kralickijhoz írott levele

 

Levéltárak, hagyatékok

Henzsel Ágota: Debreczeni Tamás pataki parókusságának első éve

Nagy Dóra: Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Szabadi István: A beregi református egyházmegye régi levéltára

Bánszki Hajnalka: Zajácz József nyíregyházi polgár (1824-1885). Kísérlet egy életút rekonstruálására

Zsoldos Ildikó: Arisztokrata női sorsok. Vécsey Mária és Vécsey Magda életútjának forrásai

Kocsis György: A személyes történelem forrásai a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Szakkönyvtárában. Válogatott bibliográfia

 

Mutató

2011.
dec.
12.

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv

Sorozati szám: 
19.
Szerző: 
Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2011
Oldalszám: 
367 p.
Ár: 
bruttó 2625 Ft /db
Tartalom: 

 

Tartalomjegyzék

 

Előszó (Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva)

 

Rákócziak kora

Henzsel Ágota: Debreczeni Tamás, I. Rákóczi György prefektusának szatmári kötődései           

Sípos Ferenc: Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegye a 18. század elején. Források a Rákóczi-szabadságharc első hónapjaiból

Kocsis György: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Szakkönyvtárában található Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos dokumentumok ajánló bibliográfiája

 

Forrásőrző intézmények és források határon innen és túl

Kutassy Ilona: A Kárpátaljai Állami Levéltár és gyűjteménye

Gottfried Barna: Szatmár vármegye levéltári anyagának megosztási tervei az 1920–1930-as években

Kész Piroska: Folyószabályozás Bereg vármegyében (1846–1914)

Takács Zsolt Gusztáv: A tizedes meg a többiek (Forrásközlés)

 

Várostörténet

Bácskai Vera: A magyar várostörténet-írás a 21. század elején

Radoslav Ragač: Zólyom város intézményeinek és polgárainak hétköznapjai a 16–17. században

Novák Veronika: Vágsellye a 16–17. században

Kujbusné Mecsei Éva: Lépések a városiasodás útján. Nyíregyháza épített környezete a 18–19. században

Bánszki Hajnalka: Nagy Sámuel és Leffler Sámuel, Nyíregyháza történetének korai krónikásai

Galambos Sándor: „Csak az önállóság, a szabadság hiányzik…” A dualizmus kori Nyíregyházáról

Mikhaylo Delegan: Ungvár 18–19. századi forrásai a Kárpátaljai Állami Levéltárban

Csatáry György: A 19. század végi, 20. század eleji Beregszász történelmi épületei

Szemák-Neubauer Mária: Urbanizációs folyamatok Munkácson a 19. század végén és a 20. század elején

Lucian Cucuiet: Szatmárnémeti fejlődése a 19. század végén és a 20. század első felében a források tükrében

Néző István: Városias falu vagy falusias város: A városi infrastruktúra kialakulásának kezdetei Kisvárdán a 19. század utolsó harmadától a 20. század elejéig

 

2009.
márc.
31.

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv

Sorozati szám: 
17.
Szerző: 
Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2006
Oldalszám: 
552 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 
 
Előszó (Nagy Ferenc)
 
I. 17–18. századi források
 
II. Várostörténeti tanulmányok
 
III. Családtörténeti tanulmányok
Németh Péter: Egy hős és felmenői
Kiss Kálmán: A Luby család
 
Írások a Károlyiakról
Kovács Ágnes: Károlyi Sándor ősei
2009.
márc.
21.

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv

Sorozati szám: 
18.
Szerző: 
Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. A szerkesztő munkatársa: Sivadó László
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2008
Oldalszám: 
412 p.
Ár: 
bruttó 2100 Ft /db
Tartalom: 
 
Köszöntő sorok
Seszták Oszkár: Köszöntő
 
Tanulmányok távoli és közeli tájak múltjából
 
Tanulmányok Szabolcs, Szatmár és Bereg megyék múltjából

 

2009.
márc.
19.

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv

Sorozati szám: 
16.
Szerző: 
Szerk. Henzsel Ágota
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2003
Oldalszám: 
408 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 
 
Előszó (Nagy Ferenc)
 
Középkorkutatás
 
Megye – város
 
Levéltárügy
 
Névmutató (Dobni Erzsébet)
2009.
márc.
19.

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv

Sorozati szám: 
15.
Szerző: 
Szerk. Henzsel Ágota
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2001
Oldalszám: 
408 p.
Ár: 
bruttó 100 Ft /db
Tartalom: 
 
Előszó (Nagy Ferenc)
 
Változás és folytonosság
 
Írások és emberek
Fekete Zoltán: Fémpénzek Európában
 
Névmutató (Drobni Erzsébet)
2009.
márc.
19.

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv

Sorozati szám: 
14.
Szerző: 
Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2000
Oldalszám: 
320 p.
Ár: 
bruttó 100 Ft /db
Tartalom: 
 
Előszó (Nagy Ferenc)
 
1848–1949
 
Helytörténet
 
Levéltártörténet
 
Névmutató (Drobni Erzsébet)
2009.
márc.
19.

Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv

Sorozati szám: 
13.
Szerző: 
Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva, Jánosi Zoltán
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
1999
Oldalszám: 
370 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 
 
Előszó (Nagy Ferenc)
 
Köszöntjük a 80 éves Margócsy Józsefet
Nagy Ferenc: Jocó bácsi
 
Helytörténeti tanulmányok – Várostörténet Nyíregyházáról
 
Nyírbátorról
 
Újfehértóról
 
Helytörténeti tanulmányok – Megyetörténet
 
Irodalomtörténeti tanulmányok
 
Névmutató (Drobni Erzsébet)

 Utolsó frissítés: 2020.08.03. hétfő, 22:15
Tartalom átvétel