Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Az adatbázisban Nyíregyháza dualizmus kori forrásai közül több mint 1100 dokumentum legfontosabb adatait adtuk meg. A jelentősebbnek vélt iratok csatolt dokumentumként olvashatóak is. A források között iskolai, alapítványokkal, a zsidó emancipációval kapcsolatos akták, szabályrendeletek, térképek, tervrajzok, hagyatéki iratok, számlák, jegyzőkönyvek, korabeli fotók és újságcikkek találhatóak.
A levéltári iratok jelzeteinek pontos leírását lásd a Levéltári segédletek Fondjegyzék almenüjében. Az adatbázist folyamatosan fejlesztjük.
Eredményes böngészést kívánunk!

Támogatónk:

Tárgy Forráshely Fájl
Margócsy Emil igazgatói programja V. B. 77. VII. 44/1918. Forrás
Velkey Pál tanfelügyelő jelentése a népiskolai tanügy 1891/1892.évi állapotáról IV. B. 404. XIV. 621/1892. Forrás
Szabolcs vármegye kir. tanfelügyelőjének jelentése az 1903. évről IV. B. 404. II. 521/1904. Forrás
Főispáni határozata a Kunike Johanna vezetése alatt álló nyíregyházi... V. B. 77. VII. 42/1892. Forrás
Czupra Endre Nyíregyháza város aljegyzője, kinevezett iskolai felügyelő... IV. B. 404. XIV. 23/1883. Forrás
Velkey kir. tanfelügyelő Bencs László polgármesternek küldött levelében kéri,... V. B. 77. VII. 42/1892. Forrás
Nyíregyháza város képviselőtestülete egyhangúlag elhatározta a polgári... V .B. 77. VII. 42/1892. Forrás
Végzés a városi iskolaszék megalakításáról V. B. 77. VII. 42/1892. Forrás
Képviselőtestületi határozat a nyíregyházi nőipariskola és a polgári... V. B. 77. VII. 57/1893. Forrás
Haas Mór iskolaszéki másodelnök a polgári leányiskola megnyitása alkalmából... V. B. 77. VII. 57/1893. Forrás
Bencs László polgármester tájékoztatója a polgári leányiskola megnyitásáról V. B. 77. VII. 57/1893. Forrás
A Nyíregyházi Felső Leányiskola udvarán építendő tanterem tervrajza V. B. 77. VII. 57/1893. Forrás
Verán József budapesti szobrász számlája, a polgári leányiskola szobrászati... V. B. 77. VII. 57/1893. Forrás
A nyíregyházi Községi Polgári Leányiskola új épületének felavatására szóló... V. B. 77. VII. 57/1893. Forrás
Iskolaszéki bizottsági jegyzőkönyv a Nyíregyházán felállítandó községi polgári... V. B. 77. VII. 112/1907. Forrás
Bartók Jenő nyíregyházi polgári fiúiskola megnyitására tett indítványa V. B.77. VII. 112/1907. Forrás
Bartók Jenő levele a képviselőtestülethez, melyben megköszöni a polgári... V. B. 77. VII. 112/1907. Forrás
Képviselőtestületi véghatározat a nyíregyházi községi polgári fiúiskola... V. B. 77. VII. 112/1907. Forrás
Suchán Elemér és Gyurcsány Ferenc debreceni vállakozók mozgófény képszínház... V. B. 77. VII. 112/1907. Forrás
A nagyváradi távirdaigazgatóság tájékoztatója a távbeszélő díjakról V. B. 77. VII. 153/1907. Forrás
A Füredi-testvérek /Dr. Füredi Lajos, Füredi Sándor, Füredi Henrik/ nyíregyházi... V. B. 77. III. 992/1909. Forrás
Képviselőtestületi határozat Klár Sándor kezdeményezéséről. A simapusztai,... V. B. 77. VII. 153/1907. Forrás
Siklósi István mérnök jelentése a tanyai iskolákhoz vezető telefon hálózatról V. B. 77. VII. 153/1907. Forrás
A nagyváradi távirdaigazgatóság költségelőirányzata a Nyíregyháza határban... V. B. 77. VII. 153/1907. Forrás
Májerszky Béla polgármester, a kereskedelügyi minisztert tájékoztatja... V. B. 77. VII. 153/1907 Forrás
Klár Sándor újabb kérelme telefon bevezetése iránt, vállalva a költségek egy... V B. 77. VII. 153/1907. Forrás
Kimutatás a nyíregyházi ev. ref. I-IV. osztályú elemi iskolák 1902/1903. évi... VIII. 233/h. 15. k. Forrás
A nyíregyházi alsófokú ipariskola 1884/1885. évi értesítője IV. B. 404. XIV. 287/1885. Forrás
Szabad és kiváltságolt Nyíregyháza városának 1884.évi költségvetése. VIII.... IV. B. 404. XIV. 325/1884. Forrás
Latinákné Benedikti Hermine nyíregyházi elemi leány népiskola és egy Fröbel-... IV. B. 404. XIV. 392/1883. Forrás