Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2009.
ápr.
22.

 

 

A
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR
FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE
 
Nyíregyháza, 2007.
 
Szerkesztő
Gottfried Barna
 
 
 
 
Szabolcs megye levéltára
 
Szatmár megye levéltára
 
Bereg megye levéltárának töredékei
 
Kővár vidék levéltárárának töredékei
 
Ugocsa megye levéltárának töredékei
 
Ung megye levéltárának töredékei
 
Városok
 
Községek
 
A pénzügyigazgatás szakszervei
 
Földművelésügyi szakszervek
 
Iparügyi szakszervek
 
Kereskedelmi és közlekedésügyi szakszervek
 
Az oktatásügyi igazgatás szakszervei
 
Bíróságok és ügyészségek
 
Középfokú intézetek
 
Alapfokú iskolák
 
Egyéb iskolák
 
Gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek
 
Egyéb oktatási és nevelési intézetek
 
Tudományos és népművelő intézetek, intézmények
 
Ipari testületek
 
Céhek
 
Ipartársulatok
 
Ipartestületek
 
Mezőgazdasági testületek
 
Hegyközségek
 
Legeltetési társulatok, bizottságok, legelőbirtokosságok
 
Erdőbirtokosságok
 
Közbirtokosságok
 
Társadalomjóléti köztestületek
 
Szövetkezetek érdekképviseleti szervei
 
Egyéb köztestületek
 
Politikai pártok és politikai célú társulások
 
Kulturális, népművelő és sportegyesületek
 
Szakmai és gazdasági jellegű egyesületek
 
Egyéb egyesületek
 
Ipari üzemek és vállalatok
 
Kereskedelmi és közlekedési vállalatok
 
Hitel- és biztosításügyi szervek
 
Gazdasági szövetkezetek
 
Egyházi testületek
 
Férfi szerzetesrendek
 
Egyházközségek, hitközségek
 
Felekezeti iskolaszékek
 
Térképtár
 
Tervtár
 
A levéltárban kialakított gyűjtemények
 
Reprodukciók
 
Nemzeti bizottságok
 
Igazoló bizottságok
 
Földbirtokrendező tanácsok és földigénylő bizottságok
 
Népi ellenőrzési bizottságok
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Tanácsának levéltára
 
Nyíregyháza Város Tanácsa
 
Járási tanácsok
 
Városi tanácsok
 
Községi tanácsok
 
A belügyi igazgatás és rendészet szervei
 
Pénzügyi szakszervek
 
Földművelésügyi szakszervek
 
Kereskedelmi, közlekedésügyi és hírközlési szervek
 
Oktatási, közművelődési és sport szakszervek
 
Közellátási szakigazgatási szervek
 
Népjóléti szakszervek
 
Egyéb szakigazgatási szervek
 
Bíróságok és ügyészségek
 
Ipari vállalatok
 
Bányák, erőművek
 
Kohó- és gépipari vállalatok
 
Építőipari tervező, beruházó, kivitelező, üzemeltető vállalatok
 
Faipari vállalatok
 
Textil-, bőr-, szőrme-, ruházati-, cipőipari vállalatok
 
Vegyipari vállalatok
 
Élelmiszeripari vállalatok
 
Finommechanikai és híradástechnikai vállalatok
 
Javító, szolgáltató, karbantartó vállalatok
 
Ingatlankezelő vállalatok
 
Köztisztasági vállalatok
 
Víz- és csatornaművek
 
Vegyesipari vállalatok
 
Kereskedelmi és idegenforgalmi vállalatok
 
Nagy- és kiskereskedelmi vállalatok
 
Felvásárlási vállalatok
 
Vendéglátóipari vállalatok
 
Közlekedési, szállítási vállatok
 
Magyar Államvasutak
 
Autóközlekedési vállalatok
 
Hitel- és biztosításügyi szervek
 
Bankok
 
Biztosító intézetek
 
Mezőgazdasági és erdőgazdasági üzemek
 
Állami gazdaságok
 
Állami erdőgazdaságok
 
Erdő- és fafeldolgozó gazdaságok
 
Egyéb vállalatok
 
Szórakoztatóipari vállalatok
 
Kisipari szövetkezetek
 
Építőanyag ipari szövetkezetek
 
Építőipari szövetkezetek
 
Textil-, ruházati, bőr-, szőrme-, cipőipari szövetkezetek
 
Javító, szállító, szolgáltató ipari szövetkezetek
 
Egyéb ipari szövetkezetek
 
Kereskedelmi jellegű szövetkezetek
 
Mezőgazdasági szövetkezetek
 
Egyéb szövetkezetek
 
Magyar Dolgozók Pártja
 
Magyar Szocialista Munkáspárt
 
Gyűjtemények
 
Munkásőrség
 
 
 

 

 

 Utolsó frissítés: 2019.06.14. péntek, 15:53