Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2011.
Oct.
13.

 

 

Források a nyíregyházi színházi élet múltjából

 A levéltárunkban őrzött színháztörténeti dokumentumok nagy része az V. B. 77-es fondszám alatt őrzött Nyíregyháza rendezett tanácsú város (1929-től megyei város) polgármesterének irataiból származnak. Az anyagban található az a néhány igen értékes, az 1893-94-es évekből származó irat, mely a színház létrehozására alakult Nyíregyházi Színház-Részvénytársaságra vonatkozik. Szintén ehhez az anyaghoz tartoznak azok az 1920-as, 1930-as években keletkezett dokumentumok is, melyek a színház épületéhez és magához a színjátszáshoz kötődnek, így pl. színházi műsorok, a társulatok névsorai, a helyárak és egyéb, az egyes színigazgatók tevékenységét bemutató iratok. A nagy mennyiségű iratanyagot számos korabeli plakát, valamint híres művészeket ábrázoló fényképek, képeslapok, újságcikkek is színesítik.

 

A színház épületére vonatkozó dokumentumok

SZSZBML, V. B. 77. 1922. X. 17. 2. 820.

A színház rendtartási szabályzata (1923)

A színházban keletkezett károk (1924)

Tűzvédelmi előírások (1929)

Költségvetés az épület javítására (1931)

A javítás költségei (1931)

A színház helyszínrajza (SZSZBML V. B. 86. 5)

A Országos Színészegylet a vigalmi adó eltörlését kezdeményezi (1934) 

A városi Színügyi Bizottság tagjainak névsora (1920-as évek)

Színigazgatók és társulataik

SZSZBML, V. B. 77. 1922. X. 17. 2. 820.

Kiss Árpád (1918/19)

Bethlen (Bruckner) László társulata (1920)

Naményi László (1920-as évek közepe)

Heltai Hugó

Gulyás Menyhért (1928)

Gulyás Menyhért (1930)

Gulyás Menyhért színigazgató engedélye az 1930/31-es évadra

Kimutatás Gulyás Menyhért társulatának 1930-ik évi előadásairól

Gulyás Menyhért társulata, műsoraik és helyárak (1931)

Gulyás Menyhért társulata

Sebestyén Mihály igazgatói szerződése (1932)

 

Színházi hely- és jegyárak

1920-as évek

1928

1930-as évek

 

Híres művészek vendégszereplése Nyíregyházán

Fedák Sári

Lehotay Árpád

Salamon Béla társulata és Laurisin Tibor (1927)

Zilahy Irén

Towje Hakohen

Rákosi Szidi

Steinhardt Géza

 

Színházi műsorok

Plakátok 1865-1960

Műsortervek és műsorok

 

A színház legújabbkori történetére vonatkozó dokumentumok

A Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsági ülések jegyzőkönyveiből (SZSZBML, XXIII. 2.)

 A nyíregyházi városi színház építési ügye (1955)

 Jelentés a színházépítés felülvizsgálatáról (1959)

 Az Állami Déryné Színház megyénkben kifejtett tevékenysége (1964)

Előterjesztés a Móricz Zsigmond Színháznak a Megyei Tanácshoz való átvételére (1980)

Előterjesztés a megyei színházigazgató kinevezésére (1980)

Előterjesztés a Móricz Zsigmond Színházi Művelődési Központ állandó társulatú színházzá való átszervezéséhez (1981)

Beszámoló a Móricz Zsigmond Színház tevékenységéről (1983)

Beszámoló a Móricz Zsigmond Színház tevékenységéről (1988)

Művészgaléria (19-20. század fordulója)

NYÍREGYHÁZA SZÍNHÁZTÖRTÉNETÉNEK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA

Margócsy József: Nyíregyháza színháztörténetének levéltári forrásai. Budapest, 1990.

Margócsy József: Utcák, terek, emléktáblák IV. Újabb írások a régi Nyíregyháza életéből. 2002. 120-144.

 

Válogatott napilapcikkek

Nyírvidék (1893-1930)

Kelet-Magyarország (1981-1987)

 

A vármegyei monográfiák ide vonatkozó fejezetei:

Décsi Sándor: Nyíregyháza színészete. In: Háger László: Szabolcsvármegye fejlődése és kortörténete. 1939. 231-242.

Barna János: A színészet története Nyíregyházán. In: Hunek Emil: Nyíregyháza és Szabolcsvármegye községei. 1931. 241-258.

Dienes István: Szabolcs Vármegye. 1939. 229.

 

A Szabolcs-Szatmári Szemlében megjelent írások:

Siklós Mária: A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház újjáépítése. Szabolcs-Szatmári Szemle XVI. (1981) 6-9.

Margócsy József: Adalékok a megyei színjátszás történetéhez. Szabolcs-Szatmári Szemle XVI. (1981) 17-33.

Margócsy József: Színházunk stúdiószínpada. Szabolcs-Szatmári Szemle XX. (1985) 121-124. 

 Margócsy József: Nyíregyháza polgárai színházat építenek. Szabolcs-Szatmári Szemle XXIX. (1984) 59-73.

 

AttachmentSize
Dr. Patekné.pdf163.31 KB
Feleky Nelli.pdf326.82 KB
Gyöngyi Jolán.pdf430.35 KB
Kállai Lujza.pdf297.27 KB
Komjáthy János és neje.pdf465.1 KB
Komlóssy Emma.pdf330.19 KB
P. Bihary Böske.pdf453.84 KB
Palágyi Lajos és neje.pdf398.95 KB
R. Kovács Laura.pdf322.87 KB
Rózsa Lili.pdf363.04 KB
Stand Margit.pdf333.97 KB
Szentiványi Béla.pdf861.77 KB
Zilahyné Singhoffer Vilma.pdf317.83 KB
Gulyás Menyhért_1928_2.pdf158.61 KB
Gulyás_Menyhért.pdf151.16 KBUtolsó frissítés: 2020.01.27. Monday, 09:02