Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2017.
Mar.
9.

Tisztelt Kutatóink!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy Kutatási Szabályzatunk 2017. január 10-től megváltozott. Elérhető: http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default
/files/2017_MNL_Kutat%C3%A1si_Szab%C3%A1lyzat.pdf

Érdemes tudni a kutatás megkezdése előtt az alábbiakat.

A levéltárban a téma megjelölését tartalmazó kérelemre nemcsak a magyar, hanem a külföldi állampolgárok is ingyenesen kutathatnak a vonatkozó törvények és rendeletek betartásával.

Az 1990 után keletkezett levéltári anyag 30 évvel a keletkezése után kutatható.

Az 1980-ig levéltári őrizetben lévő állami halotti anyakönyvek másodpéldányai korlátozás nélkül kutathatók, a házassági anyakönyvek másodpéldányai a keletkezésük után 86 év leteltével kutathatók, vagyis 2017-ben az 1930. évi már kiadható. Az állami születési anyakönyvek másodpéldányai továbbra sem kutathatók.

A másolatban is rendelkezésre álló levéltári anyag eredetiben történő kiadása állományvédelmi okokból nem lehetséges.

A kikérhető irat mennyiségére vonatkozó előírás az,

  •  hogy egy napra négy kérőlap adható le,
  • egy kérőlapon 1 doboz vagy 1 csomó, tételenként 5 db, oklevelekből, térképekből vagy tervrajzonként 5 fizikai egység, kötetekből max. 10 db, mikrofilmből 5 doboz,
  • jelzetenként kikért iratanyag esetében legfeljebb 10 irat adható ki,
  • az anyag előkészítési ideje 3 nap, a külső raktárakban őrzött iratok esetén október 1. és február 28. között két hét, március 1. és szeptember 30. között egy hét, amelyről természetesen már a kikéréskor tájékoztatjuk kutatóinkat,
  • egy kutatónál egyszerre két kérőlapnyi iratanyag lehet, a következőt csak akkor kaphatja meg, ha legalább az egyiket visszaadta,
  • a kutatás első napján a munka elkezdéséhez szükséges elengedhetetlen forrást igyekszünk rendelkezésre bocsátani, de arra kérjük kutatóinkat, hogy e-mailen (szszbmlatmnl [dot] gov [dot] hu) vagy telefonon (42 414313) vegyék fel velünk a kapcsolatot.

Azokról a levéltári iratokról kérhető másolat, amelyek állományvédelmi okok miatt nem esnek korlátozás alá, továbbá tartalmukat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény szerint mindenki megismerheti. A személyes adatot tartalmazó iratokról csak anonimizált másolat készíthető, amelynek pluszköltségét a kutatónak kell állnia.

A (digitális, fotó- vagy fény-) másolatkészítés ideje 3–7 munkanap. A sürgősségi felár 3 munkanapon belüli teljesítés esetén: 100%.

A fotójeggyel rendelkezők már telefonnal is készíthetnek felvételt mindazokról az iratokról, amelyekhez előzetesen engedélyt kaptak a másolási kérelmükre.

A kutatási korlátozások alól az a tudományos kutatást végző személy mentesül, aki rendelkezik a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző közfeladatot ellátó szerv vezetőjének támogató állásfoglalásával. Támogatói nyilatkozat kiadására a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szerv vezetője illetékes (többek között a kutatási téma szerint illetékes MTA kutatóintézetek vezetői, jogszabállyal vagy kormányhatározattal létrehozott kutatóintézetek vezetői, akkreditált felsőoktatási intézmények vezetői és oktatási szervezeti egységeinek vezetői, jogszabállyal vagy kormányhatározattal létrehozott tudományos kutatást is előírt feladatként végző közalapítványok a múzeumok és a nemzeti könyvtár vezetői, a közlevéltárak vezetői. Az MNL saját anyagában történő kutatásaihoz azonban nem adhat támogatói nyilatkozatot.