Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat
2017.
Feb.
16.

A pedagógia szolgálatában

Sorozati szám: 
18.
Alcím, egyéb címadat: 
Tisztelgő írások dr. Sallai József 80. születésnapjára
Szerző: 
Szerk. Reszler Gábor
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2016
Oldalszám: 
243 p.
Tartalom: 

Ez a kötet Sallai József  tanár úr tiszteletére készült: munkatársai, tanítványai köszöntik őt írásaikkal sok évtizedes pályafutása elismeréseként.

 

A 80. születésnap alkalmat teremt a tisztelet kifejezésére, az ünnepelt pedig érezheti a hozzá erős szállal kötődők szeretetét. Sallai tanár úr vallja és tetteivel igazolja, hogy az ember nem csak magának, hanem a szűkebb, tágabb közösségnek is felelősségel tartozik. Ezt a példamutatást, nemes szolgálatot köszönik meg az ünnepi kötet szerzői, és őszinte szívvel kívánják, hogy őrizze meg fiatalos lendületét, tenni akarását, s maradjon sokáig körünkben szóra hajló közelségben.

 

 

2009.
Mar.
25.

Szabolcs vármegye terhei a 17. század végén

Sorozati szám: 
17.
Szerző: 
Balogh István
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2008
Oldalszám: 
172 p.
Ár: 
bruttó 1000 Ft /db
Tartalom: 
 
Balogh István Szabolcs 17. század végi mindennapi életet a haditerheken át bemutató tanulmánya fontos, új adalékokkal szolgál a vármegye történetéhez. A fennmaradt iratok, pátensek és jegyzőkönyvek hű képet adnak a térség életét meghatározó hadmozdulatokról, a megye településeire vetett súlyos adóterhekről, a beszállásolásról, a pusztítások kártételeiről és az elnéptelenedett falvak újranépesítéséről. A posztomusz kötetet a vizsgált időszak legfontosabb forrásai zárják.
 
 
2009.
Mar.
25.

Szatmár vármegye zsidósága

Sorozati szám: 
16.
Szerző: 
Halmos Sándor
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2008
Oldalszám: 
164 p.
Ár: 
2100 Ft /db
Tartalom: 
 
Halmos Sándor rabbi és tanár a levéltár és a Barankovics István Alapítvány közös kiadásában megjelent kötetében a kronológiát követve tárgyalja a történelmi Szatmár megye zsidóságának történetét a honfoglalástól a vészkorszakig, majd külön fejezetben a holokausztot és annak közvetlen előzményeit. Külön szól a térség nagyobb településeiről, Sok hasznos információ található a községi adattárban is. A kötetet a holokauszt áldozatainak névsorát tartalmazó függelék, gazdag irodalomjegyzék és jó néhány kép teszi teljessé.

 

2009.
Mar.
25.

Adatok a fogászat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei történetéhez

Sorozati szám: 
15.
Szerző: 
Fazekas Árpád
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2008
Oldalszám: 
52 p.
Ár: 
bruttó 500 Ft /db
Tartalom: 

Dr. Fazekas Árpád főorvos, orvostörténész, helytörténész publikációinak sora megyénk fogászatának múltjáról szóló kiadvánnyal gyarapodott. A gazdagon illusztrált kis kötet a fogorvoslás fejlődését tárgyi és írott emlékek felvonultatásával mutatja be. A fogak nyavalyáiról értekező 16. századi orvoskönyvről, foghúzást végző borbélyokról a megye úttörő fogászairól is ír. A közelmúlt megyei fogászati és szájsebészeti ellátásának helyzetét Dr. Bakó Attila stomatológus főorvos leírásából ismerhetjük meg. A kiadványt a helytörténészek és az egészségügy múltja iránt érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatják.

2009.
Mar.
25.

Balogh István válogatott írásai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza múltjáról

Sorozati szám: 
14.
Szerző: 
Balogh István. Szerk. Henzsel Ágota
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2007
Oldalszám: 
324 p.
Ár: 
bruttó 1500 Ft /db
Tartalom: 

Dr. Balogh István (1912–2007) 1964 és 1975 között a Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár igazgatója volt. (Korábban a debreceni Déri Múzeumban, 1957-től pedig a nyíregyházi Jósa András Múzeumban dolgozott.) Rátermettsége és szakszerű munkája révén a levéltár rendezettsége és segédletekkel való ellátottsága jelentősen megnőtt. Nyugdíjba vonulása után még harminc évig átjárt Debrecenből Nyíregyházára, folytatta levéltári kutatásait, a latin nyelvű források átírását. Tudományos munkásságának, publikációinak egy része Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez és Nyíregyházához kötődik. Ezekből a munkákból a levéltár egy kötetet állított össze, válogatva Balogh Istvánnak szakfolyóiratokban, évkönyvekben akár évtizedekkel korábban megjelent írásaiból. A témák szerint rendezett tanulmányok a megye történetével, igazgatásával, népi építészetével foglalkoznak és érintik Nyíregyháza újabb kori történetét. A gazdag forrásanyagot használó, történeti szemlélettel megírt dolgozatok a mai olvasók számára is hasznos ismereteket tartogatnak.

2009.
Mar.
25.

Kállói kapitányok

Sorozati szám: 
13.
Szerző: 
Koroknay Gyula. Szerk. Henzsel Ágota
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2006
Oldalszám: 
166 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

A kötet Szabolcs megye török hódoltságkori végvárában, a kállói várban szolgálatot teljesítő főkapitányok életútját tartalmazza az 1570 és 1680 közötti időszakból. Koroknay Gyula, a 2003-ban elhunyt nyíregyházi nyelvtanár, művészettörténész és történész vállalkozása nagy jelentőségű, hiszen Szabolcs megye kevéssé ismert 16–17. századi múltjába vezeti vissza olvasóit. Erénye, hogy korabeli forrásokra támaszkodik: 17. századi történetírók műveire és a Szabolcs megyei levéltári anyagra. Sok apró, a történetkutatás számára még feltáratlan adatot hoz napvilágra és ezekből állítja össze a főkapitányok, végvári vitézek, és mellettük a hajdúk, nemesemberek színes és érdekes tablóját.

2009.
Mar.
25.

Pro Patria

Sorozati szám: 
12.
Alcím, egyéb címadat: 
Tanulmányok
Szerző: 
Szerk. Kujbusné Mecsei Éva
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2004
Oldalszám: 
150 p., [1] t.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 
 
Előszó
 
A Rákóczi-szabadságharc a források tükrében:
Balogh István: Szabolcs vármegye adózása (1699–1703)
Csatáry György: Beregszász a Rákóczi-szabadságharc idején
Kovács Ágnes: Rákóczi és Károlyi
Czövek István: Oroszország és a Rákóczi-szabadságharc
 
Kossuth és kora a források tükrében:
Takács Péter: Kossuth és Szabolcs megye
Katona Csaba: Botrányos tisztújítás a reformkori Szabolcs vármegyében - ahogy Kossuth látt(att)a
Bene János: Kossuth Lajos és Szabolcs vármegye levelezése 1848–1849-ben
Czövek István: A politikus Kossuth és az orosz közvélemény
Galambos Sándor: Böszörményi László, a „Kis-Kossuth”. Párhuzamok és kapcsolódási pontok
Pejin Attila: A Kossuth-kultusz nyomai Zentán és Magyarkanizsán
2009.
Mar.
25.

Utcák, terek, emléktáblák

Sorozati szám: 
11.
Alcím, egyéb címadat: 
Újabb mozaikok a régi Nyíregyháza életéből
Szerző: 
Margócsy József
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2002
Oldalszám: 
260 p.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

Nyíregyháza régi életébe, mindennapjaiba, épületeinek történetébe enged bepillantást a sorozat ötödik könyveként megjelenő kötet. A sok érdekesség mellett választ kaphatunk arra, hogy mik azok az Örökösföldek, kik voltak a város vezetésének nagyjai, de felidéződik a régi diákélet, a kulturális lehetőségek gazdag tárháza, az ünnepek varázsa is.  A város jeles helytörténésze, a levéltár helytörténeti szaktanácsadója külön fejezetet szentel a helyi íróknak, költőknek, újságíróknak, sőt a megjelent újságoknak is.

2009.
Mar.
25.

Rácz István emlékezete

Sorozati szám: 
10.
Alcím, egyéb címadat: 
Forradalom Nyíregyházán
Szerző: 
Fazekas Árpád
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2001
Oldalszám: 
50 p., [1] t.
Ár: 
elfogyott
Tartalom: 

A nyugdíjas orvos régóta lelkes helytörténetkutató. Ebben a munkájában Rácz István tanárra emlékezik, aki 1956. október 26-tól november 3-ig volt Nyíregyházán a Városi Munkástanács elnöke. A forradalom leverése után bebörtönözték, szabadulását követően nem taníthatott, csak segédmunkásként dolgozhatott. A Rácz gyermekek által őrzött 33 oldalas visszaemlékezés, önéletrajz, a börtönben készített vázlatok, versek segítségével megrajzolt portré méltó emléket kíván állítani a város forradalmár vezetőjének.

2009.
Mar.
25.

Szabolcs-Szatmár megye mezőgazdasága, 1945–1961

Sorozati szám: 
09.
Szerző: 
Konczné Nagy Zsuzsanna
Megjelenés helye: 
Nyíregyháza
Megjelenés éve: 
2001
Oldalszám: 
146 p.
Ár: 
bruttó 500 Ft /db
Tartalom: 

A kötet a megye mezőgazdaságának azt az időszakát elemzi, amelyik a földosztással kezdődött és a kollektivizálás befejezésével végződött. Mindkettő gyökeres változást eredményezett a megye birtokstruktúrájában, így természetesen mindkettő jelentős hatással volt a mezőgazdasággal foglalkozó népesség életére. A Nyíregyházi Főiskola tanárának főként levéltári forrásokra alapozott új szemléletű Ph.D. dolgozata eddig még nem ismert eseményekre és összefüggésekre igyekszik felhívni az olvasó figyelmét.Utolsó frissítés: 2020.12.02. Wednesday, 14:56
Syndicate content