Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2021
Dátum SszSortiericon Leírás Link
1725.Jan.01, Mon 160 A dadai járás községeinek összeírása 1724 és 1725. év összehasonlításával. Az összeírás két egymással kapcsolatban levő részből áll: 1./ bemutatja a növekedést, ill. a fogyatkozást, 2./ megemliti egyes lakosok neveit /pl. az ujonnan beköltözöttekét, adómentesekét/ majd az özvegyek és a nemesek /feltehetően jobbágytelket művelők/ nevét. A két rész számadásai között nincs teljes egyezés, tehát pl. nem mindig sorolja fel a 2. rész az összes beköltözöttek nevét.
1725.Jan.01, Mon 161 A kisvárdai járásra vonatkozó két részből álló összeírás. Az első rész az 1724-1725. évre vonatkoztatva a jobbágyság s annak vagyoni viszonyait hasonlítja össze, a második rész az egyes falvakban levő jobbágytelket birtokló nemeseket írja össze.
1725.Jan.01, Mon 161 A kisvárdai járásra vonatkozó két részből álló összeírás. Az első rész az 1724-1725. évre vonatkoztatva a jobbágyság s annak vagyoni viszonyait hasonlítja össze, a második rész az egyes falvakban levő jobbágytelket birtokló nemeseket írja össze.
1725.Jan.01, Mon 162 A nádudvari járás lakosságának számában és vagyonában történt fogyatkozás, vagy növekedés mértékéből szóló összeírás.
1725.Jan.01, Mon 162 A nádudvari járás lakosságának számában és vagyonában történt fogyatkozás, vagy növekedés mértékéből szóló összeírás.
1725.Jan.01, Mon 163 A bátori járás adózó lakosságában beállt változások összeírása.
1725.Jan.01, Mon 164 Összesítő kimutatás Szabolcs megye falvairól az egyéni dicalis összeírások alapján, a falvak járásonkénti felsorolásával, községi összesítés, járási és megyei összesítő adatokkal. Feltüntetve a contributio mennyiségét készpénzben és természetben.
1726.Jan.01, Tue 165 Az armalis nemesek összeírása az egész megye területén, járásonként, falvanként és személyenként.
1726.Jan.01, Tue 166 A megye által elrendelt adóösszeírás, 1726-ból, a nyírbátori, nádudvari összeírás, töredékes a dadai járás is.
1727.Jan.01, Wed 167 Az 1727. évre szóló adóösszeírás falvanként, járásonként és megyei összesítője.
1727.Jan.01, Wed 168 A kisvárdai járás adózó jobbágyainak összeírása helységenként.
1727.Jan.01, Wed 169 Az adózó népesség vagyontárgyaiban bekövetkezett változásainak jegyzéke falvanként és személyenként az említett járásból.
1675.Jan.01, Tue 17 A megye dadai és kisvárdai járásának helységeire a megye közgyűlése által kivetett portális adó feljegyzése. 1675. ápr. 23., júl. 13., szept. 22., 1676. márc. 30., szept. 4., 1677. febr. 9-ről.
1727.Jan.01, Wed 170 Földes curialis helység lakosainak kérvénye nemességük igazolása tárgyában, melyhez az érdekeltek névsora csatolva van.
1727.Jan.01, Wed 171 A nyírbátori járás taksás nemeseinek összeírása falvanként.
1727.Jan.01, Wed 172 A taksás nemeseknek, udvarbiróknak /ispánoknak?/ s korcsmabérlőknek az adóösszeírása, illetve vagyonösszeírása.
1728.Jan.01, Thu 173 Az 1728. katonai évre a házi kasszába befizetendő pénzadó kiróvása a címben jelzettekre.
1728.Jan.01, Thu 173 Az 1728. katonai évre a házi kasszába befizetendő pénzadó kiróvása a címben jelzettekre.
1728.Jan.01, Thu 174 Az uralkodó által az országgyűlésen kivül elrendelt generalis conscriptio, központi instructio alapján.
1728.Jan.01, Thu 174 Az uralkodó által az országgyűlésen kivül elrendelt generalis conscriptio, központi instructio alapján.
1728.Jan.01, Thu 175 A 174. szám alatt említett országos összeírás Debrecen város pusztáira vonatkozó része.
1728.Jan.01, Thu 175 A 174. szám alatt említett országos összeírás Debrecen város pusztáira vonatkozó része.
1728.Jan.01, Thu 176 Szabolcs megyében fekvő curialis helységek és praediumok összeírása az 1727. évi kir. rendelet alapján.
1728.Jan.01, Thu 177 Szabolcs megye nádudvari járásának dicalis összeírása, falvankénti személyenként.
1728.Jan.01, Thu 178 Az 1728. aug. 25.-én tartott generalis congregatio elé terjesztett és ott elfogadott kimutatás az egyes helységek összesített adóalapjairól, járási és megyei összesítéssel.Utolsó frissítés: 2021.06.16. Mittwoch, 08:35