Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2020
DátumSortiericon Ssz Leírás Link
1726.Jan.01, Tue 165 Az armalis nemesek összeírása az egész megye területén, járásonként, falvanként és személyenként.
1727.Jan.01, Wed 204 A vármegye által kiküldött bizottság az egész megye falvainak az 1727-1730-ig terjedő időszakra adófizetését restanciáját stb. felülvizsgálja. A vizsgálat 1733.- ban folyt le.
1727.Jan.01, Wed 194 A taksás nemesek adófizetéséről készült kimutatás a fenti négy évből.
1727.Jan.01, Wed 167 Az 1727. évre szóló adóösszeírás falvanként, járásonként és megyei összesítője.
1727.Jan.01, Wed 168 A kisvárdai járás adózó jobbágyainak összeírása helységenként.
1727.Jan.01, Wed 169 Az adózó népesség vagyontárgyaiban bekövetkezett változásainak jegyzéke falvanként és személyenként az említett járásból.
1727.Jan.01, Wed 170 Földes curialis helység lakosainak kérvénye nemességük igazolása tárgyában, melyhez az érdekeltek névsora csatolva van.
1727.Jan.01, Wed 171 A nyírbátori járás taksás nemeseinek összeírása falvanként.
1727.Jan.01, Wed 172 A taksás nemeseknek, udvarbiróknak /ispánoknak?/ s korcsmabérlőknek az adóösszeírása, illetve vagyonösszeírása.
1727.Jan.01, Wed 224 Szabolcs megye falvainak összesített vagyonadó kimutatása. Bár 1737-ben lajstromozták az iratot, adatait 1727-1728-ra vonatkoznak.
1728.Jan.01, Thu 187 A király által elrendelt összeírás megyei összesítője.
1728.Jan.01, Thu 186 A dicalis összeírás 1728 éve falvankénti, járásonkénti és megyei összesítője.
1728.Jan.01, Thu 182 Az 1727-ben elrendelt összeírás jobbágyokra vonatkozó része a kisvárdai járás falvaiból.
1728.Jan.01, Thu 124 Több helységre vonatkozóan az adólapok növekedésének és csökkenésének táblázatos kimutatása. Az összesítés helységenként összesített adatokat ad.
1728.Jan.01, Thu 181 Az uralkodó által 1727-ben elrendelt összeírásnak a nemesekre és a nemesek tisztjeire vonatkozó része, a nádudvari, kisvárdai, dadai és bátori járásból.
1728.Jan.01, Thu 179 Adóösszeírási összesítő járásonként megyei összesítő.
1728.Jan.01, Thu 180 A nádudvari járásból való adóösszeírás a jobbágyokról armalistákról, villicusokról, educillatorokról, helyenként cselédnépesség feltüntetésével, oldalankénti és falvankénti összesítővel.
1728.Jan.01, Thu 177 Szabolcs megye nádudvari járásának dicalis összeírása, falvankénti személyenként.
1728.Jan.01, Thu 178 Az 1728. aug. 25.-én tartott generalis congregatio elé terjesztett és ott elfogadott kimutatás az egyes helységek összesített adóalapjairól, járási és megyei összesítéssel.
1728.Jan.01, Thu 173 Az 1728. katonai évre a házi kasszába befizetendő pénzadó kiróvása a címben jelzettekre.
1728.Jan.01, Thu 174 Az uralkodó által az országgyűlésen kivül elrendelt generalis conscriptio, központi instructio alapján.
1728.Jan.01, Thu 175 A 174. szám alatt említett országos összeírás Debrecen város pusztáira vonatkozó része.
1728.Jan.01, Thu 176 Szabolcs megyében fekvő curialis helységek és praediumok összeírása az 1727. évi kir. rendelet alapján.
1728.Jan.01, Thu 173 Az 1728. katonai évre a házi kasszába befizetendő pénzadó kiróvása a címben jelzettekre.
1728.Jan.01, Thu 174 Az uralkodó által az országgyűlésen kivül elrendelt generalis conscriptio, központi instructio alapján.Utolsó frissítés: 2020.09.14. Montag, 13:02