Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2020
Dátum SszSortiericon Leírás Link
1747.Jan.01, Sun 273 A dadai, nádudvari és kisvárdai járás néhány falujának, falvankénti összesítő dicalis összeírása.
1748.Jan.01, Mon 274 A megye összes adózó nemtelen lakosságának - valójában a jobbágyoknak és az adóköteles vagyonnal nem rendelkező cselédeknek - dicalis összeírása.
1748.Jan.01, Mon 275 A dadai járás nem accordans helységeinek adóösszeírása, mely magában foglalja a cselédeket is.
1748.Jan.01, Mon 276 A nádudvari járás nem accordalt helységeinek összeírása.
1748.Jan.01, Mon 276 A nádudvari járás nem accordalt helységeinek összeírása.
1748.Jan.01, Mon 277 A nádudvari járásban a mezőgazdasági cselédnépesség összeírása falvanként, adó alá eső vagyonukkal együtt.
1748.Jan.01, Mon 278 A címben foglalt árendatorokon kívül a cigányok is megtalálhatók az adóösszeírásban.
1748.Jan.01, Mon 279 A megye armalista nemeseinek járásonként és falvanként való adóösszeírása. A nádudvari járásban az összeírás kiterjed az árendátorokra, postamesterekre, görögökre, zsidókra, korcsma bérlőkre, a kisvárdai járásban pedig a zsidókra és a cigányokra.
1691.Jan.01, Mon 28 A megyegyulés porták szerinti és nemesekre való adókivetésének összeírása.
1748.Jan.01, Mon 280 A kisvárdai járás adóösszeírásának falvankénti összesítője.
1749.Jan.01, Wed 281 A megye nemtelen adófizető jobbágylakosságának falvankénti dicalis összeírása.
1749.Jan.01, Wed 281 A megye nemtelen adófizető jobbágylakosságának falvankénti dicalis összeírása.
1749.Jan.01, Wed 282 A nádudvari járásban az adózó lakosság megfogyatkozásáról készült kimutatás falvanként.
1749.Jan.01, Wed 283 A bátori járásban lakó zsidók adózási szempontból való összeírása.
1749.Jan.01, Wed 284 A taksát fizető nemesek összeírása a megye minden járásában, falvak szerint.
1749.Jan.01, Wed 285 A megye egyes helységeiben lakó, nem accordalt nemesek összeírása.
1751.Jan.01, Fri 286 A pestisben elhalálozottak összeírása a megye falvaiban, járásonként, a pestisjárvány időpontjának feltüntetésével.
1751.Jan.01, Fri 287 Az önként felkelt nemesek összeírása a megye területén, járásonként, illetve falvanként.
1752.Jan.01, Sat 288 A megye adózó lakosainak - jobbányainak - dicalis összeírása.
1752.Jan.01, Sat 288 A megye adózó lakosainak - jobbányainak - dicalis összeírása.
1752.Jan.01, Sat 288 A megye adózó lakosainak - jobbányainak - dicalis összeírása.
1752.Jan.01, Sat 289 A taksafizető nemesek összeírása a megye négy járásában falvanként.
1752.Jan.01, Sat 289 A taksafizető nemesek összeírása a megye négy járásában falvanként.
1752.Jan.01, Sat 289 A taksafizető nemesek összeírása a megye négy járásában falvanként.
1699.Jan.01, Thu 29 Portális összeírás falvak szerint az egész megye területérol.



Utolsó frissítés: 2020.09.14. Montag, 13:02