Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2020
Dátum SszSortiericon Leírás Link
1740.Jan.01, Fri 234 A vármegye a Helytartó Tanács rendelete alapján a fenti 3 évben ragályos betegségben elhullott állatokat összeíratta.
1741.Jan.01, Sun 235 A megye négy járásában a földesurak összeírása falvanként annak kimutatásával, hogy hány jobbágy és zsellér van egy-egy földesúr kezén.
1741.Jan.01, Sun 235 A megye négy járásában a földesurak összeírása falvanként annak kimutatásával, hogy hány jobbágy és zsellér van egy-egy földesúr kezén.
1741.Jan.01, Sun 236 A megye helységeiben lakó birtokos, armalista és vagyontalan nemesi népesség összeírása.
1741.Jan.01, Sun 237 A megyében birtokos nemesek összeírása falvanként.
1741.Jan.01, Sun 238 A nemesi közbirtokossági javak birtokosainak összeírása.
1741.Jan.01, Sun 239 A nádudvari és bátori járás taksás nemeseinek összeírása, a bátori járásban a zsidóké is hozzákapcsolva.
1685.Jan.01, Mon 24 A Szepesi Kamara levele Varatkay Ferenc szabolcsi alispánnak. A második rész: Series et Regestrum Absentium Nobilium Comitatus de Szabolcs retione neglectae personalis insurrectionalis.
1741.Jan.01, Sun 240 1742. évben a felkelni tartozó nemesek összeírása.
1741.Jan.01, Sun 241 Az adófizető népességből elhaltak összeírása. /Dadai járás./
1741.Jan.01, Sun 241 Az adófizető népességből elhaltak összeírása. /Dadai járás./
1738.Jan.01, Wed 242 Az 1738-41 közötti években Szabolcsból elfutott jobbágyok névsora.
1738.Jan.01, Wed 242 Az 1738-41 közötti években Szabolcsból elfutott jobbágyok névsora.
1741.Jan.01, Sun 243 A megye területén élő görög és zsidó árendások összeírása. A dadai járásból külön összeírás ugyanazokról.
1741.Jan.01, Sun 243 A megye területén élő görög és zsidó árendások összeírása. A dadai járásból külön összeírás ugyanazokról.
1741.Jan.01, Sun 244 Az összes megyebeli nemeseknek összeírása helységnevek szerint insuretionalis szempontból két példányban.
1741.Jan.01, Sun 245 A megye adófizető jobbágyainak, bérlőinek összeírása. A címben foglaltak közül csupán a jobbágyok szerepelnek mindegyikben a többiek esetlegesen.
1741.Jan.01, Sun 246 A nemesi felkeléssel kapcsolatos töredék névsorok, hozzá lajstromozva töredékes dicalis összeírás falvankénti összesítője.
1742.Jan.01, Mon 247 Azoknak a nemeseknek az összeírása, akik akár személyesen, akár mások helyett hadba szállottak.
1742.Jan.01, Mon 248 78 portalis lovaskatona költségeinek szétosztása a nemesek között, akik a megye területén laknak, illetve birtokolnak.
1742.Jan.01, Mon 249 A felkelésben résztvevo és hadat viselni személyesen nem akaró nemesek összeírása a megye területén.
1685.Jan.01, Mon 25 Az összeírás tulajdonképpen két levél melléklete és két részbol áll. Az egyik címe: Nomine praesentium Nobilium Comitatus de Szabolcs, a másiké: Nomina absentium Nobilium
1742.Jan.01, Mon 250 Az armalista nemesek, árandátorok, vámosok, falusi jegyzok, zsidók stb. összeírása annak feljegyzésével, ki mennyivel járul hozzá a nemesi felkelés költségeihez.
1740.Jan.01, Fri 251 A nádudvari járás területén lakó nemeseknek összeírása az insurrectióval kapcsolatban.
1742.Jan.01, Mon 252 Catalogus dominorum nobilium in comitatu Szabolcsiensi a persona stipandiarios statuere debentium, aut in persona insurgentium.Utolsó frissítés: 2020.09.14. Montag, 13:02