Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2020
DátumSortiericon Ssz Leírás Link
1728.Jan.01, Thu 175 A 174. szám alatt említett országos összeírás Debrecen város pusztáira vonatkozó része.
1728.Jan.01, Thu 229 Az 1727. évi királyi rendeletre a megye dadai, bátori és kisvárdai járásának falvairól felvett összeírás.
1728.Jan.01, Thu 229 Az 1727. évi királyi rendeletre a megye dadai, bátori és kisvárdai járásának falvairól felvett összeírás.
1728.Jan.01, Thu 124 Több helységre vonatkozóan az adólapok növekedésének és csökkenésének táblázatos kimutatása. Az összesítés helységenként összesített adatokat ad.
1729.Jan.01, Sat 192 A taksás nemesek összeírása a kisvárdai járásban 1729-ben.
1729.Jan.01, Sat 190 A dadai járás falvairól készült dicalis összeírás, adófizető személyenként.
1729.Jan.01, Sat 191 A 190. sorszám alatt felvett dicalis összeírás összesítője, falvanként, járásonként és megyei összesítő.
1730.Jan.01, Sun 196 A megye három járásában - nádudvari, bátori, kisvárdai - falvankénti összeírása az egy év óta elszökött vagy letelepedett, szolgálatból kilépett stb. jobbágyoknak.
1730.Jan.01, Sun 193 A kisvárdai járás taksás nemeseinek személyenkénti összeírása.
1730.Jan.01, Sun 195 Az 1730-as katonai évre szóló adóösszeírás falvanként, járásonkénti és megyei összesítője.
1730.Jan.01, Sun 195 Az 1730-as katonai évre szóló adóösszeírás falvanként, járásonkénti és megyei összesítője.
1731.Jan.01, Mon 197 A bátori járás területén lakó, azon armalista nemesek jegyzéke, akik nemesi előjogaikat nem igazolták s az adófizető lakosok között irandók össze.
1731.Jan.01, Mon 198 Az 1731. katonai évre, az armalista nemesek összeírása a megye négy járása területéről, falvankénti, személyenként.
1731.Jan.01, Mon 199 Az egész megye területére kiterjedő összeírás arról, hogy az adóköteles személyekben milyen csökkenés következett be /valószinüleg 1730 óta./ akár szolgálatvállalás, vagy más ok miatt.
1731.Jan.01, Mon 198 Az 1731. katonai évre, az armalista nemesek összeírása a megye négy járása területéről, falvankénti, személyenként.
1732.Jan.01, Tue 201 Földes curialis község contributioja havonkénti részletezésben, a lakók személyére kivetítve.
1732.Jan.01, Tue 203 A megye négy járásában a taksás nemesek összeírása falvanként.
1732.Jan.01, Tue 200 A megye négy járásából az adózók egyenkénti összeírása a falvak rendjében.
1732.Jan.01, Tue 201 Földes curialis község contributioja havonkénti részletezésben, a lakók személyére kivetítve.
1733.Jan.01, Thu 206 A nádudvari, dadai és bátori járás taksás nemeseinek adóösszeírása.
1733.Jan.01, Thu 205 A dadai, kisvárdai és nádudvari járások adóösszeírása a jobbágynépességről, személyenként, falvanként.
1733.Jan.01, Thu 209 Az 1733-as évre a jobbágyok vagyonadóösszeírásának megyei összesítője, falvankénti, járásonkénti, majd megyei összesítésben.
1734.Jan.01, Fri 211 A megye egyes falvaiban 1734-ben lakó népesség /adózó/ összlétszámának jegyzéke.
1734.Jan.01, Fri 212 A taksás nemesek adóösszeírása személyenként, falvanként, az egész megye területére.
1734.Jan.01, Fri 210 Az adóösszeírásból kimaradt személyek pótlólagos összeírása.Utolsó frissítés: 2020.09.14. Montag, 13:02