Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2021
Dátum SszSortiericon Leírás Link
1705.Jan.01, Thu 44 Az összeírás bizonyára az ónodi országgyűlés adóügyi határozatával kapcsolatban keletkezett, amelynek értelmében az ország nemessége a hadiköltségek fedezése céljából adót tartozik fizetni.
1784.Jan.01, Thu 439 Összeírás a megye egyes falvaiban található orvosokról, borbélyokról és bábákról. A helytartó tanács rendelete alapján.
1784.Jan.01, Thu 439 Összeírás a megye egyes falvaiban található orvosokról, borbélyokról és bábákról. A helytartó tanács rendelete alapján.
1781.Jan.01, Mon 438 Azon szabadságolt katonák összeírása, akik szabadságukat a dadai járásban töltik el.
1781.Jan.01, Mon 438 Azon szabadságolt katonák összeírása, akik szabadságukat a dadai járásban töltik el.
1785.Jan.01, Sat 437 A generalis perceptor által készített kimutatás, jelentés a házi kassa kiadásairól, főbb tételekben.
1783.Jan.01, Wed 436 Olasz Lajos dadai járásbeli patricularis perceptor javainak a megye által történt összeírása és becsüje, adósságának törlesztése végett.
1782.Jan.01, Tue 435 Az egyes falvakra az 1782. évre kivetett hadiadó összegének lajstroma.
1784.Jan.01, Thu 434 Az egyes taksás nemesek által a Cassa domestica számára fizetendő adó összegének személyenkénti kivetése az egész megye területén az 1784 esztendőre.
1775.Jan.01, Sun 433 A bátori és dadai járásban fekvő egyes falvakra kivetett farkasadó, illetve kiirtandó farkasok és ragadozó madarak száma.
1778.Jan.01, Thu 432 Báró Deöry László Szabolcs vármegyei birtokainak és jövedelmének összeírása, saját kérelmére a megyei közgyűlés által kiküldött szolgabíró és esküdt jelentétében.
1779.Jan.01, Fri 431 Falvankénti feljegyzés országos rendelkezés alapján a terméseredményekről 1779-ből.
1778.Jan.01, Thu 430 Az egyes cigány családok családi, vagyoni és egyéb viszonyairól országos rendelkezés alapján történt összeírások a megye egyes falvaiból.
1704.Jan.01, Tue 43 A nagykállói járásban fekvő falvak összeírása
1778.Jan.01, Thu 429 A rakamazi r. kat. egyház vagyoni viszonyairól országos rendelkezés alapján készült összeírás, a filiákkal együtt.
1780.Jan.01, Sat 428 A taksás nemesek összeírása falvanként a megyei adó kivetése céljából.
1780.Jan.01, Sat 427 A szabolcs megyei Biri /Biir/ faluba ujonnan beköltözöttek és azok vagyonának összeírása a jelzett esztendőben.
1779.Jan.01, Fri 426 A Helytartótanács rendelete alapján kiállított népességnyilvántartó ív. Az összeírást az egyes egyházközségek paróchusok végezték.
1779.Jan.01, Fri 426 A Helytartótanács rendelete alapján kiállított népességnyilvántartó ív. Az összeírást az egyes egyházközségek paróchusok végezték.
1776.Jan.01, Mon 425 Tetétlen község újonnan beköltözött lakóinak összeírása 1776-ban.
1779.Jan.01, Fri 424 A felosztott jezsuita rendek ungvári kollégiumának, valamint a szatmári és szinyérváraljai rezidenciájának javairól szóló becsü másolata, mely a kamarától került valamilyen módon a megye birtokába.
1779.Jan.01, Fri 424 A felosztott jezsuita rendek ungvári kollégiumának, valamint a szatmári és szinyérváraljai rezidenciájának javairól szóló becsü másolata, mely a kamarától került valamilyen módon a megye birtokába.
1775.Jan.01, Sun 423 Országos rendelkezések alapján a cigánykérdés rendezéséhez szükséges adatok összeírása falvanként az 1775-1777. évekből.
1775.Jan.01, Sun 422 A terméshozam összeírása a megye falvaiban az 1775-1778. évekből.
1777.Jan.01, Wed 421 Az armalista taksás nemesek összeírása a megye területén falvanként és járásonkét csoportosítva.Utolsó frissítés: 2021.01.22. Freitag, 08:29