Tisztelt Ügyfelünk! Az oldalaink működtetéséhez sütiket használunk, további részletekért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat

Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.

Format: 2021
Dátum SszSortiericon Leírás Link
1840.Jan.01, Wed 505 Pazonyi Elek Pál földbirtokos Szabolcs megyében fekvő jószágainak és jövedelmének összeírása és a megye által való hitelesítése.
1840.Jan.01, Wed 504 Az összeírásban a nemesi fők és a határ kiterjedése vétetett fel a reájuk eső költségek összegével.
1839.Jan.01, Tue 503 Jelentése a dadai járás főszolgabírájának és esködtjének, mely mellett Nyíregyháza városa jövedelmező vagyonának összeírása bemutattatik.
1839.Jan.01, Tue 502 Felső rendszabály szerinti összeírása a Méltóságos Magyar Szőgyény László királyi tanácsos, kamarás és ítélőmester úr ezen Szabolcs vármegyében helyeztetett beírt javainak.
1829.Jan.01, Thu 501 Az 1829/30 évre vonatkozó dicalis összeírás és a fizetendő adó kivetése falvanként, járásonként és a megyei összegben.
1830.Jan.01, Fri 500 A népességösszeírás a járási összesítője a járás falvainak feltüntetésével.
1706.Jan.01, Fri 50 Az összeírás a vármegye falvaira kivetett portális hajdúk számát tartalmazza járásonként.
1618.Jan.01, Mon 5 Szabolcs megye dicalis összeírása. Az összeírást a megyei levéltár lajstromozója hozzákapcsolta egy 1923-ban készült hátralék-kimutatáshoz.
1828.Jan.01, Tue 499 A falvankénti adókivetés járásonkét csoportosítva.
1829.Jan.01, Thu 498 A bátori járás népességösszeírásának járási összesítője 1829/30 és 1830/31 esztendőre. Járási végösszeg és külön-külön a szakaszok összege.
1828.Jan.01, Tue 497 A hadiadók confrontationalis tabellája az 1828/29 katonai esztendőre.
1838.Jan.01, Mon 496 Kállay Albert kállósemjéni bírtokainak összeírása saját kérelmére.
1837.Jan.01, Sun 495 A nemesi javakat az országgyűlési költségek elosztásával kapcsolatban írták össze, országos rendelkezés alapján.
1830.Jan.01, Fri 494 A zsidónépesség vagyoni összeírás 1830/31-ből a kisvárdai járásban.
1827.Jan.01, Mon 493 A falvankéti repartitio.
1824.Jan.01, Thu 492 Népesség összeírási összesítők 1824, 1825 és 1828/29-ből. A megyei járási összesítők, falvankénti összesítők.
1822.Jan.01, Tue 491 Az 1822 és 1824 évi népesség összeírás járásonkénti összesítője.
1824.Jan.01, Thu 490 Kimutatás Nyíregyháza város vagyonáról és jövedelmeiről a megváltakozással kapcsolatban.
1706.Jan.01, Fri 49 Tisza János hadnagy vezetése alatt álló gyalogos hajdúk lajstroma
1820.Jan.01, Sat 489 Az 1820/21. évi adóösszeírás falvankénti összesítője, járások szerint, megyei végösszegekkel.
1821.Jan.01, Mon 488 A zsidók összeírásának járásonkénti és megyei összesítője 1821-ből.
1819.Jan.01, Fri 487 Népesség összeírás járási és megyei összesítője a jelzett évre.
1820.Jan.01, Sat 486 báró vitézvári Simonyi József óbester úr jószágainak conscriptioja.
1819.Jan.01, Fri 485 Vay Miklós generalis csegei jószágának conscriptioja.
1804.Jan.01, Sun 484 Szunyogh Farkas szolgabíró hivatali működése során keletkezett iratai között a nádudvari járás 1804 évi népesség összeírásaUtolsó frissítés: 2021.01.22. Freitag, 08:29